ב"ה יום חמישי, י"ח אייר תשפ"ב | 19.05.22
הגרש"י זוין
הגרש"י זוין
"לא" למועמדותו של הרב זוין

לרגל היארצייט של הגרש"י זוין זצ"ל שחל היום: מכתב מיוחד שקיבל מהרבי כאשר עמדה על הפרק שאלת הצטרפותו לרשימת המזרחי (היו ימים)
מערכת שטורעם

"לא היה נראה לי שהרב זוין שי' יופיע על הרשימה, כיון שהודות להשפעתו בחוגים שונים ונרחבים – כוחו יפה יותר בתור אדם בלתי פוליטי, משא"כ אם יופיע על איזו רשימה תוקטן השפעתו".

את המילים הללו כתב הרבי להרה"ג הרב שלמה יוסף זוין זצ"ל בשנת תשי"ט, כאשר עמדה על הפרק שאלת הצטרפותו לרשימת המזרחי – הפועל המזרחי (שהתאחדו ביניהן), לקראת מערכת הבחירות שהתנהלה בשעתו.

בקשר למערכת הבחירות בישראל שאנו עומדים בעיצומה, אנו מפרסמים את ההתרחשויות שאירעו במערכת הבחירות בשנת תשי"ט, כפי שאנו למדים מתוך מכתב מיוחד של הרבי שממוען אל הרב זוין ע"ה, שיום השנה לפטירתו חל היום.

המכתב נתפרסם באג"ק רבינו חלק יח עמ' תמד, אולם שם נדפס בהשמטות גדולות, ובמסגרת זו אנו מפרסמים את המכתב במלואו, בתוספת דברי רקע.  

בתקופת מערכת הבחירות של שנת תשי"ט ביקר אצל הרבי מר חיים משה שפירא, מנהיגה הפוליטי של הציונות הדתית במשך שנים רבות, שעמד בראש תנועת המזרחי – הפועל המזרחי (ובמשך השנים כיהן במשרות רבות בממשלות ישראל), והשיחה נתגלגלה לענין הבחירות שעתידים להיערך בקרוב בארץ ישראל. בין השאר, אמר שפירא לרבי שהם סבורים להעמיד את הרב זוין כמועמד של רשימתם. הרבי הביע את התנגדותו למהלך זה, ואמר שאפילו אם תקום חזית דתית מאוחדת שתכלול את כל המפלגות הדתיות, גם אז לא כדאי שהרב זוין יהיה מועמד ברשימה זו, מכיון שכוחו יפה בתור אדם שאינו פוליטי. ואילו שמו יופיע כמועמד פוליטי – תוקטן השפעתו הגדולה.

הרבי אף נקט בדוגמא מעניינת: אם הרב הראשי הרב הרצוג יחליט להנפש ולעזוב את משרת הרב הראשי, הרי ניתן לשער שלרב זוין תהיה השפעה על ההחלטה מי ימלא את מקומו; אולם במדה שהרב זוין יהיה קשור לרשימה מפלגתית, תוקטן השפעתו.

את כל הדברים האלה, כתב הרבי במכתב אל הרב זוין עצמו, ואף המשיך לתאר לו את המשך שיחתו ביחידות עם מר שפירא, וכן את תגובותיו של שפירא לדברים:

"תגובתו להנ"ל, כפי הרושם שנתקבל אצלי – כתב הרבי – שיש להם כבר מועמד למשרה זו. ובכלל לא נתקבל אצלו הרעיון בספ"י [=בסבר פנים יפות] שגם לי יש גישה משל עצמי לענין זה"... וניכר שמר שפירא 'התווכח' עם גישתו של הרבי, כפי שניתן לראות במכתב.

הרבי ציין במכתבו אל הרב זוין ענין נוסף אודותיו דובר ב'יחידות' עם מר שפירא: מפלגתם ניהלה אז מלחמה נגד הרב טולידאנו, והרבי התריע באזניו שמלחמתם זו אינה רצויה ואינה דיפלומטית. וללא כל קשר אם הרב טולידאנו צודק או אשם וליחס מפלגתם אליו – הרי שפרסום המלחמה שלהם איתו גורם לתוצאות בלתי רצויות ובכמה מישורים שהרבי ציין באזני שפירא ואף פירטם במכתבו המדובר. הטיעון העיקרי הוא: שכבוד הרבנות באה"ק מתחלל, עד כדי כך שחוגי השמאל יכולים להצביע ולומר: "ראו מה הם רבנים, והראי' שהדתיים בעצמם אומרים על הרב טולידאנו כך וכך, אף שעשיריות בשנים הי' רב ומורה הוראה בישראל".

גם לעמדתו זו של הרבי, התנגד מר שפירא בתוקף, "והביא ראיות על ראיות איך שהנ"ל אינו בר סמכא וכו' וכו'".

את שתי הנושאים הללו משיחתו ב'יחידות' עם מר חיים משה שפירא, כתב הרבי אל הרב זוין לא רק על מנת 'לעדכנו' אלא ביקש לפעול באמצעותו בענינים אלו וביקש שיעדכן אותו אם יהיה המשך לדברים.
לסיום המכתב מעלה הרבי נושא שלישי שקשור ישירות בפועלו של הרב זוין (וגם בענין זה שוחח הרבי על מר שפירא הנ"ל): האנציקלופדיה התלמודית, שכידוע, היתה כה חביבה וחשובה בעיני הרבי שעודד רבות את הופעת הכרכים שלה.

גם במכתב זה מתפלא הרבי על העיכוב בהופעת כרכים נוספים, ומסיים:

"מסופקני במאד מאד אם השתתפות כת"ר בכנסת חשובה יותר מאשר המפעל הכי חשוב דאנציקלופדיה תלמודית, שזמנו מוקדש למפעל זה ואין למעטו על ידי הופעתו והשתתפותו בכנסת, שהרי זה יכול להיעשות על ידי אחרים".

כ"א באדר תשס"ו
המכתב מהרבי. לחצו להגדלה
המכתב מהרבי. לחצו להגדלה
 
הגב לכתבה

תגובות
1
1. כל הכבוד
כל הכבוד למערכת על פרסום מסמכים מקוריים ומעניינים חדשים לבקרים.
חזקו ואמצו!
כ"א באדר תשס"ו