ב"ה יום חמישי, י"ג אדר תשפ"א | 25.02.21
"זכרונות" בדויים

הרב יהושע מונדשיין בפרק שביעי בסדרת "סיפורים וגלגוליהם" על הזכרונות שבסיסם העובדתי-היסטורי רופף ביותר (היו ימים)
הרב יהושע מונדשיין
עיירה קטנטנה היא "פלשצניץ" הסמוכה לבוריסוב, אך בניה ומאורעותיה זכו לפרסום רב (ראה בעיתון 'כפר חב"ד' גל' 100: "העיירה פלעשניץ". בגל' 882 וגל' 883 על "החסיד שהביא את החסידות לפלשצניץ". וגם ב'שטורעם').

בדורנו היו ידועים הרה"ח ר' מענדל פוטרפאס ור' חיים ליברמן ע"ה, שניהם ילידי פלשצניץ ומן המשפחות החסידיות הנכבדות ביותר שבעיירה זו. בהיותם ב-770 נתבקשו שניהם להעלות את זכרונותיהם על הכתב, שניהם לא עמדו במשימה זו, וכל אחד מהם טעמו ונימוקו עמו;

הסביר ר"מ פוטערפס בסגנונו העסיסי:

שלושה הם שאי-אפשר להאמין לסיפוריהם: ציידים החוזרים ממסע ארוך ביער, דייגים השבים מהפלגה ממושכת בים ואסיר שעשה זמן רב בבית-האסורים. ומכיון שישבתי בכלא שנים רבות – סיים הר"ר מענדל את דבריו – הרי שאי-אפשר לסמוך על הסיפורים שלי!

ואכן, הסיפורים שנדפסו בשמו עשירים במוסר ובחסידות, אבל רבים מהם בסיסם העובדתי-היסטורי רופף ביותר.

ועולים על כך "זכרונותיו" של חסיד אחר מעשרים שנות מאסרו, שהזויים הם מתחילתם ועד סופם.

לר' חיים ליברמן היה נימוק שונה, וגם הוא אופייני לו:

על זכרונותיהם של זקנים אסור לסמוך! כסיוע לדבריו הביא רח"ל סיפור שנתפרסם בספר זכרונות שכתב סופר אחד לעת זקנתו – הוא הספר "אמאל איז געווען" (נ.י. 1926) – שבו מוקדש פרק שלם לתיאור ביקורו של הרה"ק ר' יהודה ליב (מהרי"ל, בן אדמו"ר ה'צמח צדק') בבוברויסק.

בפרק זה מתאר הכותב בציוריות רבה את האופן שבו אמר המהרי"ל את ההפטרה שלאותה שבת (פרשת צו), כיצד השתפכה נפשו בפסוק "כה אמר ה'.. היטיבו דרכיכם ומעלליכם ואשכנה אתכם במקום הזה" (ירמיה ז, ג), וכיצד התמוגג בדמעות בפסוק "ואתה אל תתפלל בעד העם הזה ואל תשא בעדם רינה ותפילה, ואל תפגע בי, כי אינני שומע אותך" (שם ז, טז).

דא עקא – אמר ר"ח ליברמן – שבאותה שנה לא קראו כלל את ההפטרה של פרשת צו, אלא את זו של פרשת פרה!...

ואני הקטן מוסיף עליו, שהפסוקים הללו אינם נקראים לעולם בהפטרה כלשהי, לא בפרשה זו ולא בשבת או מועד אחרים, לא למנהג האשכנזים ולא למנהג הספרדים... וכיצד אירעו השתפכות הנפש וההתמוגגות בדמעות בפסוקים אלו?...

בתופעה דומה להפליא נתקלנו בזכרונותיו של זקן אחר (שנתפרסמו בעיתון 'בית משיח', גל' 72), שבהם מתואר ביקורו של אדמו"ר הריי"צ בווילנא בשנת תרפ"ח, ובין השאר מסופר שם: "אותה שבת הייתה שבת מברכים ערב ר"ח ניסן, וההפטרה היתה 'ויאמר לו יהונתן מחר חודש'.. והמלים מהדהדות באזניי כאילו שמעתי אותם היום"...

בגליון 74 מתקן אחד מה"כותבים למערכת", שכוונתו כנראה להפטרת פרשת "החודש", שהיא זו שנקראה באותה שנה... [ור"ח ניסן חל ביום חמישי בשבוע, ובשבת מברכים לא קראו את הפטרת 'מחר חודש'...]

דא עקא, שבהפטרת פרשת "החודש" לא מופיעות המלים "ויאמר לו יהונתן מחר חודש", שמהדהדות באזניו של אותו זקן עד עצם היום הזה...

הפרק הבא יעסוק בגלגוליו של סיפור ששרשיו יונקים ממספרת שלקתה בכפליים: גם במאסר ארוך וגם בזיקנה...

להקדמה והבהרה לחצו כאן, לכניסה לפרק א' לחצו כאן, לכניסה לפרק ב' לחצו כאן, לכניסה לפרק ג' לחצו כאן, לכניסה לפרק ד' לחצו כאן, לכניסה לפרק ה' לחצו כאן, לכניסה לפרק ו' לחצו כאן, לכניסה לפרק ח' לחצו כאן

ב' באדר תשס"ו
 
 
הגב לכתבה

תגובות
15
1. קורא ותיק
הפעם כנראה החליט המערכת או הכותב לשחרר רק את חציו הראשון של הפרק השביעי, אבל זה נגמר באמצע הפרק, וחבל. אסור לזלזל בקוראים ולתת להם חצאי דברים.
ג' באדר תשס"ו
2. ר' יהושע תביא הוכחות
בתוך מאמר אחד, הנך מזלזל בר' מענדל ברח"ל וב"אותו אחד שישב עשרים שנה",
אי אפשר לזרוק סתם דברים לאוויר. תביא הוכחות לדבריך. והרי על כל ראיה שלך יתכן וישנה פירכה. קח בחשבון.
ג' באדר תשס"ו
3. ר' לייזר ננס?
האם הכוונה ב"זה שישב עשרים שנה" היא לר' לייזר ננס?

הרי הרבי הורה לו להוציא לאור את ספר הזכרונות!

ומאיפה המקור לכך שסיפוריו בדויים?
ג' באדר תשס"ו
4. איזה זלזול?
הכותב מצטט את רמ"פ ורח"ל, כמי שאמרו לבד שעל זכרונותיהם לא ניתן להישען.
על השלישי, תחליט לבד
ג' באדר תשס"ו
5. הוכחות על בסיס הבל
אולי בזכרונותיו של אותו זקן על ביקור אדמו"ר הריי"ץ בווילנא בשנת תרפ"ח (שנתפרסמו בעיתון ב"מ, גל' 72), אמר הזקן בטעות או שנרשם בטעות ע"י הבחור ה'זעצער' המילה ניסן במקום המילה סיון (ששבת מברכים ערב ר"ח סיון בשנה זו היתה ביום ראשון בשבוע).

ג' באדר תשס"ו
6. זכרונות 20 שנות מאסר
לא שייך לומר בזה הוכחות. כל מי שישב קצת בחברתו של החסיד ההוא ושמע ממנו את סיפוריו מכלי ראשון יודע ברור שסיפוריו היו מפונטזים, דהרי משבת אחת לחברתה אותם סיפורים לבשו צורה ופשטו צורה וידוע לכל. אין זה מחסר כלום מדמותו, שהי' יהודי חביב עם לב חם.
ג' באדר תשס"ו
7. לר' מונדשיין אין מקור
כבר הגבתי למאמר זהה ברוח זהה, תגובה שלצערי לא זכתה למענה, כפי שנוהג ר' יהושע פעמים רבות. ואולי דברים בגוו.
א.קראתי בעיון את הציטוטים שמצטט ר"י מגדולי ישראל ואף מרבותינו נשיאינו בדבר הרחקת סיפורים שאינם אמיתיים, ציטוטים שמביא כהוכחה לצדקת דרכו המוזרה הנוכחית. אך לאחר העיון לא מצאתי אף לא ציטטה אחת הקוראת לעשות מעשה, לכתוב מאמרים ולהוציא ספרים שתפקידם היחיד הוא להוכיח ולהחדיר בלב האנשים: אל תאמין לכל מה שמספרים לך על רבותינו נשיאנו וחסידיהם.
ב. אגרות קודש רבינו מלאים מבקשות חוזרות ונשנות מזקני החסידים, גם כאלה שזכו לשבת במאסר. חבל שמאמרו של ר"י לא הגיע לריי"צ ורבינו.
טוב שמאמרו לא הגיע לכל בעלי השמועה מדור דור, שכן בעבר כאשר היה סדר בליובאוויטש. היו יושבים זקני החסידים דווקא ושימשו כראשי המדברים והמספרים בפני צעירי הצאן.
ר"י, הנך אדם מוכשר וחבל שאתה מבזבז את כשרונותיך על דברים של מה-בכך במקרה הטוב, ובהנחלת קרירות וכו' במקרה הפחות טוב.
ד' באדר תשס"ו
8. הרב מונדשיין
הייתי נוכח מקום בו אמר ר' מענדל את הדברים. זה נאמר בבדיחות הדעת. ר"מ היה אישיות מיוחדת וכובשת, וחלק מאופיו המיוחד בא לידי ביטוי באפשרות שלו 'לצחוק' על עצמו. לא יותר מזה.
ד' באדר תשס"ו
9. ליוד'ל
אתה משבח את "כל בעלי השמועה מדור דור... בליובאוויטש היו יושבים זקני החסידים דווקא ושימשו כראשי המדברים והמספרים בפני צעירי הצאן. עכ"ל.
כנראה שלא שמת לב שמעולם לא כתבתי דבר נגד סיפוריהם של ר' רפאל הכהן, הרב פרלוב, ר"ז דוכמאן ודומיהם.
וסיפוריהם משמשים אבני פנה ויסודות לרבים ממאמריי.
אבל מה לתבן את הבר?
ודברים שאיני משיב עליהם הם בגדר "אין דעותיהם שוות", ולא כאן המקום לוויכוחים ושכנועים.
ד' באדר תשס"ו
10. הוכחה נהדרת. תגובה ל-5
אתה חושב שבלי הסיפורים של הזקן הזה לא היינו יודעים על הביקור של הריי"צ בווילנה?
הביקור היה בחודש אדר, בדרך הנסיעה מוורשא לריגה (ב"מ מספר 422).
ולא בחודש אייר בשבת מברכים סיון.
ה' באדר תשס"ו
11. חלום שחלם ונחלם לאחרים
הרב מונדשיין, אודה ולא אבוש שאני נהנה מכל פרק מחדש, ובמיוחד לאור העובדה שכאשר אבי שי' היה קורא את כל אותם סיפורי זכרונות והוא היה עושה תנועת ביטול קלה על הזיכרון ה"צילומי" של המספרים לאור העובדה שהוא אישית היה נוכח בחלק מהמקרים, אני חשבתי שאולי הזילזול לא היה במקומו....כנראה שהוא יודע על מה הוא ואתה מדברים. תודה
ז' באדר תשס"ו
12. BESHEM OMRO
SHAMATI MR. MENDL F. Z"LSHEHARAV CHODOKOV BIKSHO LICHTOV ZICHRONOT. IHAYSHIV LO "B.H. ICH HOB NIT DI CHOLAAS
TALMID SHEL R"M
י' באדר תשס"ו
13. התמונה שבסוף
התמונה שלפני התגובות הודפסה על הספר "יהדוד הדממה" של הרב גוטליב מביתר עילית
י"ד באדר תשס"ו
14. הירח הזורח בכ"ח באייר
הסיפור האחרון על "מחר חודש" הזכיר לי מעשה באחד מרבני הכיפות הסרוגות שסיפר כיצד לחם כחייל בצנחנים במלחמת ששת הימים, ותיאר בהשתפכות את הלבנה שבהקה מעל ראשי החיילים וליוותה אותם בדרכם ערב כיבוש ירושלים.
מיד אחריו קם הרב גורן זצ"ל לדבר, ואמר שהוא מאוד אוהב את אותו רב, אבל ברב כ"ח באייר הלבנה אינה בוהקת, אלא זורחת ומיד שוקעת...
כ"ט בכסלו תשס"ח
15. חידוש
הרב גורן גם היה מציבור הכיפות הסרוגות כידוע
י"ז במנחם-אב תשס"ח