ב"ה יום רביעי, ט"ז כסלו תשפ"א | 02.12.20
לחצו להגדלה
לחצו להגדלה
הנסיעה לרבי, 'מבצע שופר' ו'מבצע נש"ק' בראי העיתונות

איך הגביהו החיילים את החב"דניקים שתקעו בשופר? מה אמר הרבי על הדלקת הנרות וה"שהחיינו" של הילדות ואיך נסעו התלמידים המצטיינים לרבי? ● שלושה קטעי עיתונות בענייני דיומא
מגיש: הרב משה מרינובסקי

תקיעת שופר על צריחי הטנקים

חסידי חב"ד יוצאים השבוע ב-19 נקודות ישוב ברחבי הארץ ופושטים חוליות-חוליות על בסיסי ומוצבי צה"ל לתקוע בשופר בימי חודש אלול, חודש הרחמים והסליחות.

חיילי צה"ל ומפקדיהם מקבלים את החבדניק"ים בשמחה רבה ומתכנסים סביבם מיד בבואם, כדי לשמוע את קול השופר המהדהד במחנות. היו מקרים בהם נתבקשו החבדניקי"ם לעלות על צריחים של טנקים כדי שישמעו למרחוק. במקרים אחרים הם הועלו על כתפי חיילים, וביצעו כך את משימתם.

מובן שהחסידים לא שכחו לזכות את החיילים גם במצות תפילין ובדברי תורה מענייני היום. דברי התורה כללו גם את הרעיון שהשמיע הרבי מליובאוויטש, רבי מנחם מנדל שניאורסון, לפיו החיילים המקיימים בגופם ובהווי שלהם את המשמעות הקפדנית – מהווים דוגמה לסיסמא היהודית המסורתית – "נעשה ונשמע".

חוליות אחרות של חסידי חב"ד ביקרו אצל יהודים ב"בתי מרפא", כדי לזכותם במצוות תקיעת שופר. המושג "בתי מרפא" הוטבע ע"י הרבי מליובאוויטש במקום "בתי חולים". הרבי נימק את השינוי הזה בכך שהחולים נכנסים למקומות אלה כדי להתרפא ולצאת משם בריאים...

 

***

הרבי מליובאוויטש קורא להרבות בהדלקת נרות לכבוד ראש השנה

בהתוועדות שקיים הרבי מליובאוויטש עם חסידיו הזכיר הרבי את העובדה כי יום טוב ראשון של ראש השנה חל השנה בשבת קודש, ובקשר לכך קרא להגביר את "מבצע נשק" (הדלקת נרות שבת קודש) ביתר עוז וב"סערה של אור".

במיוחד ביקש את נשי ובנות חב"ד לפעול בעניין זה במרץ ובהתלהבות. יש לציין את העובדה כי בשני ימי ראש השנה מברכות נשים ובנות על הדלקת הנרות לפי ההלכה את ברכת " שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה".

בברכה זו הנאמרת בלשון רבים, אומר הרבי, כוללות המדליקות את כלל ישראל ומזכות אותו בכך.

הוסיף הרבי: כשילדה יהודיה מדליקה נרות בערב ראש השנה ומברכת "שהחיינו", היא מקדימה בכך הן את אביה, המברך ברכה זו רק בקידוש בליל החג, והן את אמה, המדליקה נרות אחריה, "ואי אפשר לנו להעריך את גודל האור הרוחני והגשמי, המושפע על-ידי כך לכל בית ישראל".

תלמידים מצטיינים יסעו לרבי

 

6 נערים בני 15 זכו בכרטיסי נסיעה לרבי מלובביץ' בגלל הצטיינותם בלימודים. פרסים ניתנו ל-20 תלמידים בני 13-15 שהצליחו בבחינת הגמרא ותוספות, ובספר "התניא".

6 הפרסים הראשונים היו כרטיסי נסיעה לארצות הברית לביקור בחגים בחצרו של הרבי מלובביץ, רבי מנחם מנדל שניאורסון.

הזוכים בכרטיסי הטיסה היו נערים הלומדים בישיבה מספר שנים וכמה מהם עלו לאחרונה מברית המועצות.

ח' בתשרי תשע"ה