ב"ה יום חמישי, י"ח אייר תשפ"ב | 19.05.22
הרבי. מימין: הדיווח בעיתון
הרבי. מימין: הדיווח בעיתון צילום: מכון אבנר
פנייה נרגשת ודחופה של הרבי בערב ראש השנה

דיווח עיתונאי על פנייה נרגשת של כ"ק אדמו"ר זי"ע בערב ראש השנה – להקים ולהרחיב את שיעורי התורה ואת קופות הגמ"ח בבתי הכנסת ● לכתבה המלאה
מגיש: הרב משה מרינובסקי

ב'שלשלת היחס וראשי פרקים מתולדות בית רבינו', בפרק העוסק בתולדותיו ופעלו של הרבי, בקטע שחותם את שנת תשל"ו, מופיעות השורות הבאות:

"מציע להנהיג בכל הבתי כנסיות שיעורים בלמוד התורה (ובאם ישנם כבר – להוסיף). וכן לייסד קופות גמ"ח (ובאם ישנם כבר – להרחיבם ביותר חברים וכו')".

לפנינו דיווח עיתונאי על כך, ממנו עולה כי מדובר בפנייה "נרגשת ודחופה" של הרבי בערב ראש השנה.

היענות לפנייתו של האדמו"ר מליובביץ

הדים חזקים עוררה בבתי כנסת רבים, בישראל ובחו"ל, פנייתו הנרגשת והדחופה בערב ראש השנה של הרבי מלובביץ רבי מנחם מנדל שניאורסאהן, להנהלות ולגבאי בתי הכנסת (אשר התפרסמה בין השאר בעתונות הישראלית).

בפנייתו זו מבקש הרבי להגביר את הפעילות הקהילתית של בתי הכסת, בהתחשב במצב של עם ישראל בימינו. הפעילות צריכה להיות, לדברי הרבי, בחיזוק שלושת העמודים שעליהם עומדים העולם, הציבור והיחיד: תורה, תפילות וגמילות חסדים. לכן הציע הרבי לייסד ולהרחיב את המפעלים הקהילתיים בכל בתי הכנסת ובעיקר – חוגים שבהם לומדים הלכות אקטואליות, קופות לגמילות חסד וסיוע לעניים.

כבר נודע על ייסוד מפעלים כאמור במאות בתי כנסת בארץ ובעולם כולו, לא רק של חסידי חב"ד – שדבר הרבי להם פקודה – אלא גם לחוגים ועדות רבים ומגוונים שלקחו לתשומת ליבם את תוכנם הנוקב של הדברים כפי שנוסחו בפנייתו האמורה.

כ"ז באלול תשע"ז