ב"ה יום רביעי, ט"ז כסלו תשפ"א | 02.12.20
הדיווח בעיתון. למטה: חסידי חב"ד בלשכת הנשיא
הדיווח בעיתון. למטה: חסידי חב"ד בלשכת הנשיא
כשהנשיא הצהיר: המדע ללא מסורת יוביל אותנו לשואה

דיווח עיתונאי על מעמד חנוכת הבית של קמפוס "בית רבקה" בח"י אלול תשל"ה, לפני כמעט ארבעים שנה
מגיש: הרב משה מרינובסקי

 

נחנך המוסד "בית רבקה"

לבנות בכפר חב"ד ב'

הרבי מליובאוויטש שלח ברכתו לחגיגה

מאות אישי ציבור אוהדים, וקהל – רב, ביניהם עולים חדשים, השתתפו בחגיגת חנוכת הקמפוס החדש בקריית "בית רבקה" בכפר חב"ד ב'.

חגיגת הקריה החדשה נבחרה לח"י אלול שהוא יום הולדתם של שני המאורות הגדולים, רבי ישראל בעל שם טוב מייסד תנועת החסידות ורבי שניאור זלמן מלאדי מייסד תנועת חסידות חב"ד, שניהם נולדו ביום ח"י אלול.

לחגיגה בכפר חב"ד ב' הגיע מברק מיוחד מהרבי מליובאוויטש שבו נאמר בין היתר: "אם בכל הזמנים גדול ענין בנין כפר חב"ד ועיר בארץ ישראל – על אחת כמה וכמה בימים האלה, הדורשים עידוד וחיזוק בטחון עם ישראל בהוי' עזרם ומגינם. אשר כרת איתם ברית עולם ונתן להם את הארץ הזאת לאחוזת עולם, ומגלגלין זכות ליום זכאי, יום הולדת שני המאורות הגדולים, כ"ק אדמו"ר הבעש"ט וכ"ק אדמו"ר הזקן אשר דבר השם היה בפיהם והורו תורתו תורת חיים ואהבת חסד לישראל. ויהי רצון אשר בקרוב יקויים בבני ובנות ישראל בכל מקום שהם היעוד הנבואי: אשפוך את רוחי על כל בשר וניבאו בניכם ובנותיכם, כי ישיב השם את שבות יהודה וירושלים, בביאת משיח צדקנו כי קרוב יום השם.

בברכת הצלחה רבה וכתיבה וחתימה טובה. מנחם שניאורסון".

הלימודים בקמפוס עצמו התחילו כבר אתמול וזאת לפי בקשה מיוחדת מהרבי, כדי שעוד לפני ראש השנה כבר ישבו וילמד תורה.

בקמפוס עצמו הושקעו עד עתה למעלה מעשרים מיליון לירות, כשבתכנית השקעה נוספת של ארבעים מיליון לירות. הקריה תכלול בתוכה סמינר למורות, בי"ס מקצועי תיכון לבנות. במקום יהיו אולמי אוכל גדולים, פנימיות מרווחות, מנהלה ו-24 דירות למגורי הסגל.

ברכת הנשיא קציר

בטקס חנוכת הבית השתתף גם הנשיא קציר, ובברכתו אמר כי "המדע ללא מסורת יוביל אותנו לשואה, וחייבים לחנך את הנוער בלימוד המסורת וערכים היהודיים. אנשי חב"ד הם סמל ודוגמה למסורת, יצירה ועשייה בדברים אלו".

כ"ד באלול תשע"ד