ב"ה יום רביעי, ט"ז כסלו תשפ"א | 02.12.20
הדיווחים בעיתונות
הדיווחים בעיתונות
העיתונות מדווחת: התפתחויות בישיבות ב"שנת החינוך"

הישגים מרשימים בישיבת תורת-אמת, ישיבות חדשות בארה"ב וקבוצת שלוחים מגיעה לארץ
מגיש: הרב משה מרינובסקי

לרגל ט"ו אלול, יום התייסדות ישיבת תומכי תמימים בליובאוויטש בשנת תרנ"ז, לפנינו שלושה קטעי עיתונות (כנראה משנת תשל"ו – "שנת החינוך") ובהם דיווחים על ישיבות חב"ד.

הישגים מרשימים לנערים בלימודים התורניים

אמש התקימה בישיבה החב"דית בירושלים "תורת אמת" מסיבה חגיגית לכבודם של 8 ילדים, נערים תלמידי הישיבה המכינה, בני גיל 12, שנבחנו והצליחו במידה מפתיעה בלימודיהם התורניים.

התלמידים עמדו בהצלחה במבחן משולש על חומר שכלל 100 דפי גמרא ותוספות. 50 סימנים בשולחן ערוך ו-25 פרקים בספר "התניא" ספר היסוד לחסידות חב"ד בעל-פה.

במסיבה, שבה השתתפו קהל הורים ואורחים, חולקו לנערים המצטיינים פרסים כספיים גבוהים. הרב חנוך גליצנשטיין, מנהל הישיבה, סקר בדבריו את תולדות הישיבה למן יסודה לפני 64 שנה בעיר חברון , נשיא חב"ד דאז, הרבי שלום דוב בער מלובביץ שלח אז מרוסיה קבוצת צעירים לעיר חברון כדי לכונן בה ישיבה חב"דית.

הרב גליצנשטיין השווה את מצב הישיבה אז עם מצבה הנוכחי של הישיבה, שגם עתה לומדים בה, במשכנה המפואר בירושלים, קבוצות צעירים שנשלחו ע"י הרבי מלובביץ, הפעם - מארה"ב.

עם זאת הביע הנואם תקוות שלא ירחק היום והישיבה תוכל להקים שלוחה בבניינה הראשון בחברון, הקיים עד היום ומהווה רכוש הישיבה.

ישיבות חב"ד חדשות בערים רחוקות בארה"ב

הרבי מלובביץ: שנת החינוך היהודי התורני

במסגרת הפעולות החב"דיות הענפות להפצת יהדות והפצת תורה בין יהודי ארה"ב ולמניעת התבוללות בין התושבים היהודים של ערים מרוחקות – הולכת ומתרחבת רשת הישיבות החב"דיות ברחבי ארה"ב.

השנה קיבלו דברים אלו מפנה רב, לרגל ההכרזה של הרבי מלובביץ על שנת החינוך היהודי התורני. במסגרת זו פועלים חסידי חב"ד בכל רחבי תבל בתנופה גדולה כדי להחדיר את החינוך היהודי התורני למכסימום בין נוער וילדים.

לאחרונה נשלחו זוגות צעירים מבוגרי ישיבת חב"ד המרכזית שבחצרו של הרבי בניו יורק, לשורה של ערים בארה"ב וקנדה, להקמת סניפים של "מרכז לעניני חינוך", להפצת יהדות וחינוך תורני.

נוסף לכך הוקמו ישיבות חב"דיות חדשות במספר מקומות בארה"ב: במיאמי, בניו הייבן ובסיאטל, ואשינגטון. כן הוקמה ישיבת מיוחדת ליוצאי מדינות מעבר למסך הברזל. כן הוקמו חדרים ותלמודי תורה בעשרה מקומות ברחבי ארה"ב שבהם כבר קיימים מרכזי חב"ד.

בראש הישיבות הגדולות שהוקמו הועמדו אברכים גדולי תורה, מוסמכים לרבנות ע"י רבני וראשי ישיבות חב"ד. (עש"ת)

קבוצת תלמידי חב"ד הגיעה ללמוד בארץ

במסגרת פעולות שנת החינוך התורני

קבוצת התלמידים מישיבת חב"ד בברוקלין שנשלחה בשבוע האחרון על ידי הרבי מלובביץ ללמוד בישיבת חב"ד בירושלים – הגיעה לארץ.

התלמידים נשלחו במסגרת פעולות שנת החינוך התורני, שעליה הכריז הרבי מלובביץ.

כן נשלחו גם קבוצות שונות של תלמידים להקים ישיבות חב"דיות חדשות במקומות שונים ברחבי ארה"ב.

כפי שסיפרו התלמידים השליחים הטיל עליהם הרבי לבקר בראשית דרכם בארץ - במערת המכפלה בחברון, ע"י הכותל המערבי ובבית הכנסת "צמח צדק" שבירושלים העתיקה.

את פני התלמידים קיבלו בנמל התעופה בן גוריון חסידי חב"ד רבים אשר יצאו בריקוד סוער שסחף עימם רבים ממבקרי הנמל ומהעובדים במקום.

קבוצת התלמידים תלמד בישיבה החב"דית "תורת אמת" בירושלים שנוסדה לפני 65 שנה בעיר חברון, על ידי קבוצת תלמידים ששלח אז הרבי האדמו"ר רבי שלום דובער מליבביץ סבו של הרבי הנוכחי.

ט"ז באלול תשע"ד