ב"ה יום רביעי, ט"ז כסלו תשפ"א | 02.12.20
קטעי העיתונות. בימים ההם
קטעי העיתונות. בימים ההם
הקשר המיוחד של "מבצע שופר" לחיילי צה"ל

שני קטעי עיתונות ישנים בנושאים שהזמן גרמא: "מבצע שופר" במחנות צה"ל בימי חודש אלול וברכות לחיילי צה"ל
מאת הרב משה מרינובסקי

"אהבת ישראל" מבצע חדש של האדמו"ר מלויובביץ

בהתוועדות שקיים הרבי מלובביץ אתמול לרגל יום הולדתם של הבעל שם טוב ושל מייסד חסידות חב"ד, ושהועברה בשידור ישיר לריכוזי חב"ד ברחבי תבל, כולל 5 מקומות בישראל, פירט הרבי את ההכנות הרוחניות הדרושות במיוחד בימים אלה, לקראת השנה החדשה.

הרבי קרא להגביר את "המבצעים" הרוחניים ולהגביר את החינוך התורני לילדי ישראל. במיוחד קרא הרבי לחסידיו להגביר את ביקוריהם במחנות צה"ל ובמוצביו במשך חודש אלול, לתקוע לפניהם בשופר ולזכותם במצוות תפילין שהיא מצוות ההגנה והביטחון.

הרבי השמיע מילים נרגשות ביותר על זכותם המיוחדת של חיילי צה"ל, אשר ללא תמורה ממשית - לא של כבוד ולא של גמול חומרי מתאים - הם מוכנים (ל)מסור נפשם כדי להגן על ביטחון עם ישראל והארץ הקדושה.

דבר זה אמור גם לגבי אנשי המשטרה השומרים על סדירות ויציבות הביטחון הפנימי בחיים האזרחים.

כן קרא הרבי לבקר, לצורך "מבצע שופר", אצל חולים ב"בתי הרפואה" (הכינוי הנפוץ "בית חולים" אינו מדויק, לדעת הרבי, שכן חולים נכנסים לשם כדי להרפא ולא כדי להמשיך לשאת את התואר "החולה". כשם שבזמנו הציע הרבי לקרוא לנכים בשם "מצויינים").

בציינו את תפקיד השופר בצה"ל אמר הרבי כי בצבא מתבטא במיוחד הרעיון של המלכת הקדוש ברוך הוא ע"י השופר, שכן שם באופן מיוחד מתגלית חשיבות המשמעת בקבלת המרות. בחינת "נעשה ונשמע", כלפי הסמכות הגבוהה יותר, ומכאן דוגמא ולקח לחיי יום יום של כל אחד בנושא שמירת המצוות מתוך קבלת עול מלכות שמיים.

בהתוועדות האמורה הפתיע הרבי את חסידיו בהכריזו על "מבצע" חדש בשם "אהבת ישראל", שתכליתו להגביר את האהבה ואת האחווה בין יהודים. לצורך זה יצא לאור "קונטרס" מיוחד, חוברת הכוללת לקט מדברי אדמו"רי חב"ד בנושא "אהבת ישראל". במסגרת זו קרא הרבי להגביר את פעילותן של קרנות גמילות החסדים, במיוחד אלה המתקיימות ליד בתי כנסת חב"ד בעולם.

הרבי קרא להגביר את לימוד ההלכה, במיוחד בספר השולחן -ערוך שחיבר "בעל התניא", ולהתעמק בספרות ההלכתית של אדמו"רי חב"ד.

 

 

הרבי מלובאוויץ מברך את צה"ל

אחת מיחידות השריון של צה"ל, שחייליה כתבו מכתב תודה לרבי מלובאוויץ על שצוותי החסידים הביאו להם בחנוכה סופגניות ו"דמי חנוכה" מהרבי וגם הניחו אתם תפילין ובדקו את מזוזותיהם - קיבלה בימים אלה מכתב מהרבי.

לאחר שהוא כותב "בנועם נתקבל מכתבו בשם כל חיילי הבסיס והיחידה שיחיו", ממשיך הרבי ואומר: "ויהי רצון מה' אלוקי צבא-ות, שזכות קיום מצוותיו וזכות הגנתם על ארצנו הקדושה ועם קדוש היושב בה תעמוד להם, שעצם היותם על המשמר יפיל אימה ופחד ויראה על כל אויב ואורב - יראה המבטלת אפילו מחשבה של תגרה".

חסידי חב"ד מפיצים את מכתבו זה של הרבי בכל יחידות צה"ל.

 

 

ב' באלול תשע"ד