ב"ה יום רביעי, ט"ז כסלו תשפ"א | 02.12.20
הדיווח בעיתון. לחצו להגדלה
הדיווח בעיתון. לחצו להגדלה
כשהרבי הורה שילדים ילמדו מכתבי האריז"ל

קטעי עיתונות ודיווח חב"די פנימי על ביצוע הוראה בלתי שגרתית בעליל בקיץ תשל"ו בצפת
מאת הרב משה מרינובסקי

בשלהי חודש מנחם אב, מובאים בזה שני קטעי עיתונות על עליית חסידי חב"ד בארץ ישראל לציון האריז"ל בצפת ביום ההילולא שלו, ה' מנחם-אב, בשנת תשל"ו, על-פי הוראה מיוחדת של הרבי.

האדמו"ר מליובביץ קורא ללימוד כתבי האר"י ז"ל

בהתיחס ליום פטירתו של רבי יצחק לוריא ז"ל, ראש חכמי הקבלה בצפת (האר"י ז"ל) שנפטר לפני כ-400 שנה ביום ה' מנחם אב – הורה הרבי מליובביץ לחסידיו ולשומעי דבריו ברחבי תבל לקבוע ביום זה ובימים שלאחריו עד יום ט' באב, שיעורים וחוגי לימוד בכתביו של האר"י ז"ל, נוסף לשיעורים התורניים שיש להוסיף בהם בכלל בימים אלה.

החידוש שבהוראה זו שהיא מוסבת גם על ילדים קטנים וילדות, אלא שבעבורם – אמר הרבי – יש להתאים את התורות העיוניות הקבליות לרמתם, וכן למצוא סיפורים מחיי האריז"ל שיש בהם לקח חינוכי עבורם.

כן ביקש הרבי מחסידיו בישראל להתאסף "ברוב עם הדרת מלך" על קבר האר"י ז"ל בצפת וללמוד בצוותא מדברי תורתו. הוראה זו התקבלה כאן בישראל ביום ראשון בבוקר, ובתמסורת בזק של שרשרת שיחות טלפוניות נמסרה תוך שעתיים שלוש לחלק גדול של חסידי חב"ד בארץ במקומות העבודה ובמוסדות החינוך.

ואכן חיש התארגנו והספיקו להתאסף כמה אלפי חסידי חב"ד שנודעה להם הוראה זו על קבר האר"י ז"ל ללמוד תורתו. בין הבאים היו מאות ילדים שהגיעו לשמע הוראת הרבי.

אוטובוסים של חב"דניקים הגיעו מכפר חב"ד, מירושלים, מנחלת הר חב"ד שבקרית מלאכי, מבני ברק, מלוד ועוד ריכוזי חב"ד וכמובן מרחבי הגליל.

 

 

שעות ספורות אחרי שהגיעה לכפר חב"ד "פקודת" הרבי מליובאביץ':

אלפי חסידים נהרו בשיירת מכוניות לקבר האר"י בצפת

מאת מנחם רהט

בכוחה של "פקודה", שהשמיע הרבי מלובאביץ' אתמול בשעה 7 בבוקר, בשיחה טלפונית מניו-יורק – התקבצו תוך שעות ספורות כ-5 אלפים מחסידיו מכל רחבי-הארץ על קברו של האר"י בצפת, לציון מלאת 404 שנה לפטירתו.

"פקודת" הרבי נתקבלה בכפר-חב"ד בשבת בלילה, ומיד הוחל בארגון הסעה מיוחדת – מריכוזי חב"ד בכל רחבי הארץ – לקבר האר"י בצפת. באלפי שיחות טלפון הועברה "הפקודה" לבתי החסידים ולישיבות; ומקץ שעה קלה יצאה לצפת שיירה של 20 אוטובוסים וכלי רכב פרטיים רבים. בפקודתו ציווה הרבי על חסידיו לעלות לרגל "ברוב עם הדרת מלך" לקבר האר"י – ולעסוק שם בהגותו.

בהתכנסות על קבר האר"י נאמרו תפילות ונלמדו פרקים בתורת הקבלה. אחד מחסידי חב"ד, הרב זוסיה וילימובסקי השמיע בהתכנסות קריאה לרבי מליובאביץ' – בשם כל חסידי חב"ד בישראל – לעלות ארצה ולקבוע משכנו בארץ הקודש.

הרב וילמובסקי, מזכיר כפר-חב"ד, נימק את הקריאה הנדירה לרבי בכך, שבכתבי האר"י צוין, כי שנת תשל"ו היא שנת "קץ הימים". מקובלים סבורים, כי הכוונה לגאולת ישראל השלמה. לפיכך, קרא הרב וילימובסקי לרבי מליואבאביץ' כי יעלה עוד בשנה זו ארצה, ויביא עמו לישראל את כל בני הגולה.

 

וכך דיווח לרבי על ביצוע ההוראה הרב אפרים וולף ע"ה ('ימי תמימים' ח"ז עמ' 101) ביום ח' מנ"א תשל"ו:

בהתאם להוראת כ"ק אדמו"ר שליט"א נסעו ביום א' ה' מנ"א לציון האריז"ל בצפת, וגם היו על הציון של [אחיו של הרבי] ר' לייב ז"ל, שם למדו מכתבי האריז"ל ומהל' בית הבחירה וכו' ברבים. כן נסעו ילדים מכמה תלמודי תורה וכו'. גם ר"ש שי' חפר היה בצפת".

כ"ו במנחם-אב תשע"ד