ב"ה יום חמישי, י"ז כסלו תשפ"א | 03.12.20
הרב סולובייצ'יק במחיצת כ"ק אדמו"ר הריי"צ
הרב סולובייצ'יק במחיצת כ"ק אדמו"ר הריי"צ
'דינר' בהשתתפות הרבי הריי"צ והרבי ■ מיוחד

החגיגה של ישיבות ליובאוויטש – מפגן נדיר לתורה באמריקה: כינוס נדיר של תורה וגדולה במקום אחד ● הרבי מליובאוויטש מכריז על מבצע-מגבית עד ח"י אלול ● גדולי ישראל על תפקידה של ליובאוויטש באמריקה
מאת הרב משה מרינובסקי

לא לעתים קרובות ישנה הזכות להיות נוכחים בכזה כינוס מרשים של תורה וגדולה במקום אחד, כפי שהיה בחגיגה הגדולה של מרכז הישיבות תומכי תמימים ליובאוויטש באמריקה, ביום ראשון, ערב ר"ח תמוז. יותר מ-600 אורחים חשובים מניו יורק והסביבה מילאו את האולם הגדול 'פארק מנור' בברוקלין. רבנים ועסקנים מוכרים בכל העולם התורני, העניקו לחגיגה התלהבות בלתי רגילה. היתה כאן נשיאות חב"ד של הרבי מליובאוויטש וחתניו, הרב שמריה גוראריה, נשיא ועד הפועל של מרכז ישיבות ליובאוויטש ואגודת חב"ד, והרב מנחם מענדל שניאורסאהן, נשיא ועד הפועל של המרכז לעניני חנוך ומחנה ישראל. היה כאן הרב דושאוויץ נשיא ועד הרבנים, הרב יוסף דוב בער סולובייציק הרב דבוסוטון וראש הישיבה של ישיבת רבנו יצחק אלחנן, היו הרב פרדמסקי והרב זלמנוביץ סגני נשיא של אגודת הרבנים; הרב טלושקין, הרב ד"ר ליאו יונג, הרב עבין ועוד מנינים רבים של רבנים. בין העסקנים המוכרים היו: השופט קליינפלד, האחים קרמר, מאקס שטרן, אברהם מייזר, רוברט ג' הורביץ, יעקב קסטנבוים, האחים זיוואן, מוריס זייגרמן, ג'וליוס ויעקב גוראריה, מרקוס ביסטריצקי, מנחם מענדל קונין, צ'רלס פסטון ועוד.

לאחר שיו"ר החגיגה מר מקס שטרן פתח את החגיגה, קיבל את רשות הדיבור המנחה, העסקן הניו-יורקי הנודע, ע"ד סמיואל קרמר. סמיואל קרמר מציג את הרב שמריה גוראריה חתנו של הרבי מליובאוויטש. הרב שמריה גוראריה מקדם את פני הציבור בשם מרכז הישיבות ומודה לכל הנוכחים על שהוכיחו את אהדתם וסיועם לפעילות החשובה של הרבצת תורה של מרכז תומכי תמימים. "בשעה שכל האנושות מפרכסת בין החיים והמות", אומר הרב גוראריה, "עלינו היהודים לזכור את כלי הנשק העתיק שלנו את ה'בחרבי ובקשתי – בצלותי ובבעותי', את ה'אני חומה – זו תורה'. אחר כך הנואם עובר לתיאור העבודה הגדולה במסירות נפש של הרבי מליובאוויטש ותלמידי ישיבות ליובאוויטש ברוסיה ולאחר מכן בפולין ובארצות נוספות, ואת פעילות הרבצת התורה הנוכחית המתנהלת ומתרחבת באמריקה ובקנדה. במשך השנתיים האחרונות, הצהיר הרב גוראריה, נוצרה האווירה תורנית הנחוצה כדי להבטיח שישיבות ליובאוויטש תפרחנה ותצמחנה על אדמת אמריקה וכעת כבר ניתן לציין בעזהשי"ת את יסוד המרכז של ישיבות ליובאוויטש, עם הישיבה והמתיבתא המרכזית בברוקלין בה לומדים תלמידים עילויים, גדולי תורה ויראה והסניפים בפיטסבורג, איסט ניו יורק ומונטריאול. הרב שמריה גוראריה מסיים בפניה לכל חובבי תורה, ובפרט אלה שמסוגלים להבין את ערכה הייחודי של ישיבות ליובאוויטש, לסייע למרכז הישיבות להמשיך לגדול ולהתרחב לכל אמריקה, למען חיזוק התורה והיהדות באמריקה.

לאחר מכן מדבר הרב ד"ר ליאו יונג אודות האישיות הגדולה של הרבי מליובאוויטש. "הכרתי רבים מגדולי ישראל", אומר הרב יונג, "אבל אף אחד לא עשה עלי רושם כמו מנהיג ישראל, הרבי מליובאוויטש".

רושם גדול בלתי רגיל עשה נאומו של הרב סולבייציק הראב"ד מבוסטון וראש הישיבה של ישיבת ר' יצחק אלחנן. "כבוד גדול הוא לי להשתתף בשמחה היום" אומר הרב סולובייציק, "ולדבר בנוכחות מנהיג הדור, הרבי מליובאוויטש". בנאום נלהב בו הוא ציטט מאמרי חז"ל רבים, משווה הרב סולובייציק את הרבי מליובאוויטש לרבי חנינא בן דוסא שדרך על חוקי הטבע בכוח התורה והמסירות נפש. לליובאוויטש יש את השיטה שלה של מסירות נפש לתורה ויהדות, תוך הפגנת כוחות פלא על-טבעיים, ויצירת מרכז לתורה, מרכז לישיבות ליובאוויטש באמריקה, הוא גם בין ההישגים העל-טבעיים של ליובאוויטש. ואולם, הוא המשיך, כאשר הרבי מליובאוויטש צריך לחדור מבעד לאבנים וקירות, כל אחד ואחד צריך לסייע ככל יכולתו בעבודה זו. על וולזין וליובאוויטש אמרו שהם אבני שוהם וישפה, השכינה והסנהדרין. אני חייב לומר, אמר הנואם בהתלהבות גדולה, שכיום ליובאוויטש היא גם שוהם וגם ישפה, גם שכינה וגם סנהדרין, גם יראת שמים וגם תורה.

השופט פיליפ מ' קליינפלד מבית המשפט העליון בניו יורק ערך את המגבית לישיבות ליובאוויטש וזכה להדים חמים מצד כל הנוכחים.

עוד דברו מר ד' ל' מקלר, עורך ה"מארגן זשורנאל" והרב רבקין והרב עבין. בנאום הנעילה שלו פונה הרבי מליובאוויטש בקריאה נלהבת לסייע לו להקים ישיבות בכל המדינה. שיהיה "ולכל בני ישראל יהיה אור בכל מושבותם – שאור התורה יאיר בכל הפינות, בכל הבתים היהודיים. כאן הרבי מליובאוויטש סיים במילים הבאות: "אני מצהיר שמבצע החגיגה ימשיך עד ח"י אלול תש"ב, בח"י אלול תרנ"ז היתה התחלת הלימוד בליובאוויטש. ובזמן שמהיום ועד ח"י אלול אני מבקש שיהיו מבצעי-מגבית בעקבות החגיגה בכל רחבי המדינה וקנדה, ואני חזק בתקוותי שכולם ייטלו חלק בעבודתנו הקדושה, ובזכות זה תתברכו כולכם בבני חיי מזונא, בגשמיות וברוחניות".

מלאי השארה והתעוררות לתורה ובשירת "כי בשמחה תצאו ובשלום תובלון" ליווה הציבור את הרבי עם צאתו מהאולם. הרושם שעשתה החגיגה על כל הנוכחים היה בלתי נשכח.

 

(תרגום מ'הקריאה והקדושה', מנחם אב תש"ב)
כ"א בסיון תשע"ד