ב"ה יום שלישי, כ"ג שבט תשפ"ב | 25.01.22
יום טוב שני להלכה. הרב הענדל
יום טוב שני להלכה. הרב הענדל צילום: שלום לביא, שטורעם.נט
הלכות החג: יום טוב שני של גלויות בארץ ישראל

רבה של קהילת חב"ד במגדל העמק, השליח הרב ישראל יוסף הכהן הענדל, במענה לשאלת רבים מבני חוץ לארץ הנמצאים בארץ ישראל, האם צריכים לחגוג יום טוב שני של גלויות?
הרב ישראל-יוסף הכהן הענדל

הרב הענדל: "הואיל ואין הזמן גרמא לענות לכל אחד ואחד באריכות, הנני בזה לפרסם את דעת כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו, כפי שנתבאר בארוכה בספר ממלכת כהנים (שער שני, סימן מ) שזה תלוי אם בא לבד או עם בני ביתו. לכן, תלמיד מחוץ לארץ שבא ללמוד בארץ ישראל, או מי שבא לבד בלי בני ביתו, צריך לחגוג יום טוב שני של גלויות, אבל מי שבא עם בני ביתו, חוגג רק יום אחד"

לחצו כאן לקבלת התשובה המפורטת - לחצו כאן!

את הספר "ממלכת כהנים" ניתן להשיג ב'קה"ת' בכפר חב"ד, וב'היכל מנחם' בבני ברק ובירושלים. 

ה' בסיון תשע"ד