ב"ה יום חמישי, י"ז כסלו תשפ"א | 03.12.20
כ"ק אדמו"ר הריי"צ
כ"ק אדמו"ר הריי"צ
הרבי הריי"צ מכריז על גיוס כללי ■ מיוחד

כשהרבי ערך סיום על ששה סדרי משנה והרב חדקוב הודיע על הקמת "אשל תורה" ו"ביקור" במסגרת "מחנה ישראל" ● מעמד חגיגי ב-770 לפני כשבעים שנה
מאת הרב משה מרינובסקי

תחת הכותרת "מחנה ישראל" קורא לגיוס הכוחות הדתיים – סיום "משניות בעל-פה מרשים" פורסם בשנת תש"ה הדיווח הבא ב"הקריאה והקדושה" (להלן, בתרגום מאידיש).

"כל בני ישראל גויסו בהר סיני לשמור את התורה ולהגן עליה. על כל יהודי להתייצב בשירות היהדות התורנית עם "הנני" של חייל, ומי שאיננו ממלא את חובתו הוא עריק!" - זו משמעות הקריאה של הרבי מליובאוויטש [הרבי הריי"צ] שליט"א, נשיא "מחנה ישראל" שנשמעה בסיום המרשים של ששה סדרי משנה בעל-פה של "חברת משניות בעל פה" על-ידי מחנה ישראל, ביום ראשון, אסרו חג השבועות [תש"ה].

קהל גדול, צעירים וזקנים, מכל חוגי היהדות בניו יורק ואורחים רבים מערים שונות כמו מונטריאול-קנדה, בולטימור, בופולו, בוסטון, בריג'פורט, נוארק ועוד, נאסף במרכז של "מחנה ישראל" ב-770 איסטערן פארקוויי, ברוקלין, כשהוא ממלא את האולם הגדול; מערכת הגברה העבירה את הנאומים לחדרים הסמוכים – לחגוג את השמחה-של-מצווה הנדירה.

"חברת משניות בעל פה" נוסדה לפני שלוש שנים על ידי "מחנה ישראל" ביוזמתו של הרבי מליובאוויטש שליט"א, במטרה לטהר את האוויר על ידי אותיות המשניות בחזרתם בעל-פה בכל הזדמנות אפשרית בעבודה, בחנות, ברכבת התחתית, ברחוב וכד'. לחזרת המשניות בעל פה, אמר הרבי מליובאוויטש, יש השפעה נעלית על עידון כוחות הנשמה (משנה – אותיות נשמה), והיא סגולה להצלה פרטית לכל אחד והצלה כללית לכלל ישראל, ובכלל מקור לברכה בשפע בגשמיות וברוחניות.

מאות יהודים מכל החוגים והשכבות – (כי חברת משניות בעל-פה שעל ידי מחנה ישראל היא לא עניין מפלגתי; "מחנה ישראל" המוקדש מלכתחילה לאינטרסים של כל כלל ישראל) – נרשמו כחברים ב"חברת משניות בעל פה" (שום מס לא נדרש), כשהם מקבלים על עצמם בלי נדר ללמוד ולשנן כמה פרקי משניות שנמסרו לחלקם על ידי הגרלה במשך שנה, כך כל ששה סדרי משנה נלמדים וחוזרים עליהם בעל פה במשך שנה על ידי כל החברים ביחד.

כבר מההתחלה "חברת משניות בעל פה" זכתה להד רחב בארצות אחרות כמו ארץ ישראל, קנדה, אנגליה ועוד בהם נוסדו סניפים.

החגיגה של סיום וחלוקת משניות בעל פה השנה היא הרביעית, והיא נפתחה על ידי הרב חיים מרדכי אייזיק חאדאקאוו. הרב שמואל לעוויטין אמר את הפתיחה כשהוא מבהיר את המשמעות של "משניות בעל-פה" במיוחד בזמנים אלה. לאחר מכן הרב מנחם שניאורסאהן, חתנו של הרבי מליובאוויטש, אמר את סיום ששה סדרי המשנה בפלפול עמוק גאוני מקורי שממש הדהים את הקהל הגדול של תלמידי חכמים (חידושי התורה יופיעו בנפרד).

לאחר ששרו ניגונים ושמחו בסעודת המצווה, התקיימה ההגרלה על חלוקת ששה סדרי משנה בעל-פה.

ביראת כבוד גדולה הציבור האזין, בעמידה, לשני מכתבים מהרבי שליט"א, החבר הראשון בחברת משניות בעל פה, האחד להנהלה והשני לחברים, בהם הרבי מליובאוויטש שליט"א קורא לחיזוק והרחבת כל הפעולות של "מחנה ישראל" לטובת הכלל והפרט.

נאומים בעלי תוכן עשיר נאמרו על ידי הרבנים החשובים הרב אלי' סימפסאהן, הרב ישראל דזשייקאבסאן, הרב ש.א. קאזארנאווסקי, ר' מנחם מענדיל קונין. הרב ארי' לייב קרעמער ממונטריאול בירך את החגיגה בשם החברים מקנדה.

בנאום הנעילה שלו שיתף הרב חדאקאוו בכמה הודעות אודות ייסוד של חברות חדשות ב"מחנה ישראל": אש"ל תורה – אגודת שעורי לימוד תורה – לתת שיעורים בהתנדבות בגמרא, משניות, דינים וכדומה בבתי כנסיות וקהילות שונות; חברה ביקור חולים – לבקר חולים יהודיים וזקנים ובמיוחד חיילים פצועים, לחזק אותם גשמית ורוחנית, לדאוג להם לצרכי הדת וספרות מתאימה על טהרת הקודש וכן הלאה. הנואם קרא לפעילים מתנדבים לקחת חלק בפעולות אלה ואחרות של "מחנה ישראל" וכן של "מרכז לעניני חנוך" שמוקדשות לכל התחומים של חיזוק התורה והיהדות, חינוך הכשר בכלל, וחינוך הבנות בפרט, ללא הבדל של מפלגה או חוג, רק לטובת כלל ישראל באמריקה ומחוץ לה.

במילים מרגשות חתם הנואם בדברים האמורים, בהם הרבי מליובאוויטש קורא לגיוס כללי של כל היהודים, לעשות, כל אחד לפי הכוחות והמצב שלו – וכל אחד ללא יוצא מן הכלל יכול לעשות משהו – לחזק יהדות תורנית ולהציל את הנוער היהודי; לשרש עם-הארצות ולהפיץ את אור התורה בכל בית יהודי ללא יוצא מן הכלל.
א' בסיון תשע"ד