ב"ה יום רביעי, ט"ז כסלו תשפ"א | 02.12.20
הרב חודקוב עם הרבי
הרב חודקוב עם הרבי
רבנית ומחנכת אצילית ■ לדמותה של מרת עטיל חודקוב

השבוע ביום ג' אייר חל יום היארצייט של יו"ר המזכירות של הרבי ומנהל מוסדות חב"ד המרכזיים, הרב החסיד ר' חיים-מרדכי-אייזיק חדקוב ע"ה. לרגל היום לפנינו קווים קצרים לתולדות חייה ופועלה של רעייתו, הרבנית, הסופרת והמחנכת הדגולה מרת עטיל צערנא ע"ה שנכתבו עם פטירתה
יוסף יצחק יעקבסאן. מאידיש: הרב משה מרינובסקי

ביום שישי האחרון נפטרה בגיל 96, הרבנית עטיל צערנא חדקוב, רעייתו של מזכיר הרבי מליובאוויטש במשך שנים רבות והעסקן היהודי ואיש החינוך בעל השם העולמי, הרב חיים מרדכי אייזיק חדקוב ז"ל.

הרבנית חדקוב היתה מחנכת ומלומדת ידועה שחינכה דורות של תלמידות במוסדות "בית יעקב" ו"בית רבקה". היא גם חיברה את הספר "דער רב" [=הרב], ביוגרפיה של רבי שניאור זלמן מליאדי, בעל התניא והשולחן ערוך.

הנפטרת נולדה בטעלז, ליטא, להוריה הרב מאיר שמריהו ומרת רחל שוחט, בעלי צדקה ובעלי חסד ידועים בעיר. ר’ מאיר שמריהו היה סוחר עצים ונודע כאדם ישר מאד ואיש אמת ואשתו היתה מפורסמת בצדקות ובעדינות שלה.

לבני משפחת שוחט שנספו על ידי הגרמנים ימח-שמם בשנת 1941, היו ארבעה ילדים שכולם ניצלו מההשמדה: הרבנית לאה הולצברג (בעלה ר' יעקב היה מנהל בית יעקב בירושלים), הרב ר' דוב יהודה שוחט, רב נודע בציריך שבשנת 1951 היגר לטורונטו ושם היה רב ומרביץ תורה מפורסם. בניו, הגאונים וההוגים המפורסמים לבית שוחט, הם מרביצי תורה ברחבי אמריקה וקנדה, הרבנית חי' חנה הענע, והבת הצעירה – הרבנית חדקוב.

ב-1939 עטיל צערנא נישאה לבעלה, העסקן היהודי והמחנך המפורסם מריגא, הרב ר' חיים מרדכי אייזיק חדקוב. באותם ימים הרב חדקוב היה מקורב לרבי מליובאוויטש הקודם, אדמו"ר רבי יוסף יצחק שניאורסאהן, אשר לקח אותו עמו לאמריקה ב-1940. הרב חדקוב כשימש כמנהל מוסדות ליובאוויטש העולמיים המרכזיים – "מרכז לעניני חינוך", "מחנה ישראל" ו"קה"ת", ולאחר הסתלקות הרבי הקודם בשנת 1950 היה יד-ימינו של ממלא-מקומו, כ"ק אדמו"ר רבי מנחם מענדל שניאורסאהן.

הרבנית חדקוב היתה אישיות אריסטוקרטית ייחודית, מלומדת גדולה ומחנכת דגולה. תמיד התנהגה באצילות ובצניעות. תמיד עמדה לימין בעלה אשר – כמזכירו הנאמן של הרבי מליובאוויטש – עמד במוקד ניהול האימפריה של חב"ד מליובאוויטש ברחבי תבל.

קהל גדול השתתף בהלוויה של הרבנית חדקוב שיצאה ביום ראשון בבוקר מבית ההלוויות "שומרי הדת" ועברה ליד בית המדרש הגדול של ליובאוויטש , 770 איסטערן פארקוויי, וליד בית הספר "בית רבקה".

הנפטרת נטמנה בבית החיים של אגודת חסידי חב"ד בקווינס, קרוב לציוני הרבניות מליובאוויטש ז"ל.

הנפטרת הותירה אחריה את בנה הרב שלום ישראל חדקוב ואת בתה מרת חיה קרעמער, אשת הרב מיכל קרעמער, ונכדים ונינים רבים.

(תרגום מ"אלגעמיינער זשורנאל", קיץ תשס"ו)

א' באייר תשע"ד