ב"ה יום רביעי, ט"ז כסלו תשפ"א | 02.12.20
כ"ק אדמו"ר הריי"צ
כ"ק אדמו"ר הריי"צ
קריאה נוקבת של הרבי הריי"צ לאדמו"רים ורבנים

בחודש אייר תש"א, כאשר ממדי השואה האיומה היו ברורים גם בארצות הברית, פנה הרבי הריי"צ בהצעה מיוחדת לאדמו"רי ורבני אמריקה ובדבריו חשף מפגשים עם גדולי ישראל באירופה עם צאתו מרוסיה בשנת תרפ"ח ● תרגום מ"הקריאה והקדושה" תש"א
מאת הרב משה מרינובסקי

הרבי שליט"א מליובאוויטש פונה אל אגודת האדמו"רים ואגודת הרבנים

במכתב אישי אל המנהיגים המקומיים של אגודת האדמו"רים ואגודת הרבנים, הציע להם אדמו"ר שליט"א מליובאוויטש לקבוע תענית ציבור ולהנהיג בבתי הכנסת לומר בכל יום לאחר התפילה כמה פרקי תהלים בבקשה להשי"ת בעד כלל ישראל ובעד המדינות שהמנהיגים שלהם הם מחסידי אומות העולם ובהם שולטים היושר והצדק.

במכתב מספר הרבי כי בשנת תרפ"ח, כאשר הוא בא מרוסיה לריגה ונפגש עם הגאונים שעוד חיו אז, זצ"ל, הגאון הרוגצ'ובי; ר' ישראל מאיר הכהן החפץ חיים ור' חיים עוזר [גרוזדנסקי] נבג"מ זי"ע, כשהוא מוסר להם דוח מפורט על הצרות היהודיות ברוסיה, הרוחניות כמו הכלכליות, באותה אסיפה הוחלט לקבוע תענית ציבור עם תפילה מיוחדת על צרת רבים שהחפץ חיים זצ"ל המליץ, ובנוסף לליטא ולטביה ההחלטה בוצעה ברצון בכל הקהילות האורתודוכסיות בגרמניה, פולין, גליציה ואוסטריה. מיד אחר כך, הצרות של היהודים ברוסיה הוקלו בהרבה. וועדה של יהודי גרמניה ויהודי ליטא, תחת הרב הילדסהיימר ז"ל ויבדלו לחיים טובים הרב שמריהו גוראריה שיחי' ור' מרדכי דובין שיחי' מלטביה, פעלה על ידי השגרירים הרוסיים בגרמניה ולטביה הנחות חשובות למען יהודי רוסיה.

בעזרת הועדה ותחת הנהגתו של אדמו"ר שליט"א נשלחו לרוסיה ששה קרונות [מלאים] מצות וכשבע מאות קרונות למחצה ולרביע של מצות. כך דאגו ליהודים בכל המחוזות, בנוסף לכך שבערים הגדולות מוסקבה, לנינגרד, קייב, חרקוב וכן הלאה, הממשלה התירה לאפות מצות, ומאחר שבאותה שעה שרר ברוסיה רעב והיתה סכנה שישדדו את קרונות המצה, חיילים שמרו עליהם.

באותם ימים היה ברור לכל היהודים שהתעניות, תפילות, תשובה ופעולות הצדקה הגדולות עוררו רחמי שמים, כי הישועה נחשבה אז מעשה ניסים ואף אחד לא חשב קודם לכן שזה יכול להיות אפשרי.

אדמו"ר שליט"א מליובאוויטש מציע, לכן, שגם עתה, וכאן במדינה זו, יהודים יבצעו כזו תענית ציבור עם אמירת תהלים, תפילות מיוחדות, תשובה והתעוררות לבקש מה' בעד כלל ישראל שהוא יתברך ירחם על עמו ועל ארצו ולהוציא אותנו מהשעבוד הנורא – גלות שבה מיליוני יהודים סובלים עכשיו ממש כמו במצרים רחמנא ליצלן.

יש לקוות שהאדמו"רים והרבנים המקומיים שליט"א יגיבו להצעה בחמימות, מתוך הכרה כמה הענין רציני מצד עצמו, והוא אכן האמצעי היחיד שלנו בכל עת צרה, והן מצידם , מנהיגי היהדות התורנית, שהרי עליהם מוטל החוב להשתמש באמצעי היהודי היחיד בשעה כל כך קשה כמו זו הנוכחית, וזה שדה הפעולה היחיד בו הם יכולים לעשות שימוש במנהיגות שלהם.

אם גם כיום הזה תעניות, תפילה ותשובה הם עדיין האמצעים היהודיים שלנו לבטל גזירות רעות, חס ושלום, אזי זו חובתם של האדמ"ורים והרבנים שלנו שליט"א להביא אותם כעת אל החזית הקדמית שהרי ה"איסטען" השונים מכל המינים בוודאי לא יעשו זאת!

אדמו"ר שליט"א מליובאוויטש לא חידש כאן, למעשה, שום דבר. הוא רק מזכיר למנהיגים הדתיים המקומיים את מה שהנביא כבר אמר להם:

אספו-עם קדשו קהל, קבצו זקנים... ייצא חתן מחדרו, וכלה מחופתה. יז בין האולם, ולמזבח, יבכו הכוהנים, משרתי יהוה; ויאמרו חוסה יהוה על-עמך, ואל-תיתן נחלתך לחרפה למשול-בם גויים--למה יאמרו בעמים, איה אלוהיהם. יח ויקנא יהוה, לארצו; ויחמול, על-עמו.

יש לקוות כי התזכורת תביא את התוצאה המיוחלת!
כ"ד בניסן תשע"ד