ב"ה יום רביעי, ט"ז תמוז תשפ" | 08.07.20
כ"ק אדמו"ר הריי"צ
כ"ק אדמו"ר הריי"צ
"חב"ד לא לוחמת באף אחד" ■ מיוחד

דברים ברורים ונחרצים על מהותה של חב"ד שאיננה מפלגה פוליטית, על דרכה לעסוק רק באור ועל יחסה לחוגים אחרים והתשובה לשאלות מדוע חב"ד היא תנועה עולמית והאם היא "קנאית"? ● ואיך כל זה מתקשר לאימרה נוקבת של הרבי הרש"ב נ"ע על אהבת ישראל? ● מאמר ישן אך מאד אקטואלי - תרגום מאידיש מ"הקריאה והקדושה", גיליון ניסן תש"א
מאת מ.ד. אסתרזאהן

חב"ד היא עולמית (עמדתה של חב"ד בעבודת הכלל)

בשנים האחרונות התפתחו בעולם היהודי, למרבה הצער, כל כך הרבה מפלגות, עם כל כך הרבה התנגדות אחת לשניה, כנראה לא פחות מלאומים מנוגדים. יתכנו – למשל – שתי מפלגות עם אותה משנה אידיאולוגית ועם אותה מטרה ותכנית "כתובה", ובכל זאת יכול להיות – וזה אכן קורה – מאבק גדול ביותר בין אותן מפלגות. אף מפלגה לא תכיר, ובטח לא תסייע, בעבודה הטובה של המפלגה השנייה. נוצר הרושם שהמאבק לא מתבטא ברעיונות ובמטרה של המפלגות, אלא בעיקר בין ההנהגות, כמו אצל כל המפלגות הפוליטיות, עם האמביציות והאמצעים הרגילים. זוהי עובדה שלא ניתן להכחיש.

בוודאי שאין לנו כוונה לחשוד בכל אחד ממנהיגי המפלגות בפרט, וההנהגה בכלל, בכנות, שכדי להשיג את המטרה של המפלגה – שבעיניהם קדושה – נאלצים להשתמש באמצעים פוליטיים-מפלגתיים שהמרכזי שבהם הוא מלחמה במפלגה אחרת. מפלגות דתיות-אורתודוכסיות מסוימות מרשות לעצמן להכתיר את "אמצעי המאבק" הזה, אפילו בתואר המצלצל של "קנאות לשם שמים". לדעתם זו קנאות, ולפי המושגים שלהם, קנאות באה לידי ביטוי בעיקר ב"פוגעין בו", ב"ויקח רומח בידו וידקור את איש ישראל", לקחת חרב ביד ולדקור. לפי ההשגה שלהם, בכך מתחילה קנאות ובכך היא מסתיימת. זו אכן האידיאולוגיה של כל איש-מפלגה והעמדה של כל מנהיג מפלגה שקיומה מבוסס בהחלט על מאבק. מנהיג ארגון מפלגתי עולמי אמר פעם - "אם למפלגה לא תהיה מפלגה נוגדת לנהל איתה מאבק, היא לא תוכל להתקיים". וזו עובדה. המאבק הוא אחד האמצעים המפלגתיים העיקריים ובאמצעים הללו משתמשים גם – למרבה הצער – כל המפלגות היהודיות שלנו, בוודאי מתוך מחשבה שזו הדרך היחידה להשיג את המטרות של המפלגה.

אבל חב"ד היא אחרת. חב"ד היא לא מפלגה ואין לה שום אמביציות מפלגתיות ושיטות מפלגתיות. לחב"ד אמנם יש מסורת של מאבק ושל קנאות, אבל במובנים אחרים לגמרי. לא בחיל ולא בכוח, לא באיומים ולא בניהול מלחמות בחרב ובחנית. לא זו הדרך. זה לא תואם את הדרך ואת השיטה של חב"ד, וזה גם סותר לאהבת ישראל טבעית והידידות הלבבית שבה חסידים מצטיינים. הרבי הקודם מליובאוויטש [הרבי הרש"ב] נ"ע זי"ע אמר פעם בשיחה שידידות אמיתית ואהבת ישראל היא אצל חסידים כמו טבע, ולא טבע-שני, אלא כמו טבע ראשון: לכל אחד שהוא מגזע החסידים יש את זה בירושה מאבותיו וחסרון בידידות חסידית היא ממש כמו בעל-מום, מי שחסר לו חוש חשוב". הידידות הלבבית החסידית היא עובדה ידועה ובכלל לא מתיישבת עם דרכי המאבק הרגילות. ההיסטוריה של חב"ד הוכיחה לנו מה המשפעות של קנאות ומאבקים ראויים. בעת המאבק הגדול שהיה לחב"ד בימי אדמו"ר הזקן בעל התניא נ"ע, בימים של יצירת תנועת חב"ד, כאשר מנגדי חב"ד אכן לחמו רק בחרב וחנית, בחרמים והלשנות ועד לשפיכות דמים ממש. גם אחר, כך כאשר היתה יד החסידים תקיפה, האדמו"ר הזקן הזהיר את חסידים באגרות קודש רבות – להתייחס אל המנגדים בטוב ובנעימות, ובעת לעמוד איתנים על כל ההוראות והדרכים של חב"ד בתקוה שסוף סוף גם המנגדים עצמם יראו את האמת. הקנאות החב"דית מתבטאת רק בהתנגדות לפשרות וויתורים ביחס ליהדות ואי וויתור אפילו כקוצו של יו"ד על כל מה שנוגע לתורה ומצות ומדות והנהגות חסידות. חב"ד ניצבת במסירות ונחישות ולא נרתעת ממקשיים והפרעות רק משום שזה נראה בלתי אפשרי. חב"ד לא יודעת ייאוש ולא מתייחסת לשום דבר ששייך ליהדות כבלתי אפשרי.

את הדוגמה המופלאה לכך חב"ד הוכיחה בעת החירום וגזירת השמד בעשרות השנים האחרונות בארץ אדום הכואבת, שם זו עובדה, ואפילו המתנגדים הכי גדולים של חב"ד מודים בה בהתלהבות הכי גדולה, כי הגיבורים המופלאים היחידים שלא נרתעו משום דבר, לא נאבדו בייאוש, לא נכנעו אלא המשיכו בהפצת יהדות ללא כל פשרות במסירות נפש בפועל בגבורה הגדולה ביותר. בשעה שרבים נכנעו או במקרה הטוב נפלו לייאוש או במקרה הטוב יותר ברחו משדה הקרב כדי להציל את עצמם - חב"ד עמדה בגבורה הגדולה ביותר, כמו קפטן אמיץ בסערה איומה, כדי להציל ולהחזיק את כל האוניה. ניתן לכתוב מגילות שלימות של הגבורה החב"דית שאפשר להשוות אותה למסירות הנפש של הקדושים שלנו בזמן של התנאים הקדושים שלנו. זה המושג של קנאות לפי חב"ד וזה עצמו הוא גם "אמצעי המאבק" של חב"ד. חב"ד לא לוחמת באף אחד. חב"ד משפיעה. העמידה האיתנה הבלתי נרתעת ובלתי מתפשרת שלה משפיה על הזולת וכך היא לוחמת. במילים אחרות, חב"ד לוחמת נגד אידיאולוגיות ומושגים מזויפים ולא נכונים. בכך חב"ד יותר נחרצת מכל המפלגות והיא מבטאת את עמדתה בגלוי מבלי לחשוש מהמבקרים ונגד הזרם והרוח של ההמון, אבל זה בשום מקרה לא מאבק נגד מפלגה בגלל ההנהגה שלה. אם חב"ד מוצאת עבודה טובה שיכולה להביא חיזוק לתורה ויהדות, חב"ד מכירה בכך ולא חוששת מאיזו מפלגה והנהגה זה בא, והיא מיד נמצאת במקום כדי לעזור לא רק מוראלית אלא פשוט בגשמיות.

מי לנו גדול – הענק הרוחני הגדול ביותר שיש לעולם היהודי, הרבי [הריי"צ] מליובאוויטש שליט"א, שהיה ידוע בין מיליוני יהודים בעולם כולו עם המסירות נפש הבלתי רגילה שלו ועם הרעיונות הקנאים הבלתי מתפשרים שלו, את אביר הקנאים הזה אתם מוצאים בעבודה רבת גוונים לטובת הכלל במדינות שונות, בגלויות הרבות שלו. הוא תומך בגשמיות כפשוטו בערים שונות במפעלים ידועים, בהם הוא מוצא טובה לקיום וחיזוק היהדות, הגם שזה מתנהל על ידי מפלגות שהתכנית המלאה שלהם בכלל לא תואמת את שיטתו הקנאית. וכמו הרבי, כך גם אלפי חסידיו, חסידי חב"ד הנאמנים סביב העולם כולו. ובכך באה לידי ביטוי העובדה שחב"ד היא עולמית, כי כאמור חב"ד היא לא מפלגה והיא נאבקת. חב"ד היא שיטה, וזה נשק המאבק שלה, כמו בחיים הרוחניים הפרטיים וכך גם בעבודת הכלל שלה: חב"ד נוהגת לפי דרכה ושיטתה, לא להתעסק עם הרע. זה אחד היסודות העיקריים שבהם דרך חב"ד שונה מדרך המוסר. המטרה היא בעצם שווה, אבל השוני הוא בכך שהמוסר כן מתעסק עם רע, מפרק את כל הפרטים של הרע ומוכיח עד כמה הוא רע ומאוס. אבל חב"ד אומרת על כך - "כל המתאבק עם מנוול, מתנוול גם כן". מי שמתאבק עם מלוכלך, עלול להתלכלך. דרך חב"ד היא רק להרבות ולחזק את הטוב. יותר תורה, יותר הבנה בהשגת אלוקות, יותר מצות, יותר זהירות ודקדוקים במצוות. שהרע יתבטל ממילא. נר המצוה ומאור התורה מאירים כבר ממילא את חושך העולם שלא תהיה לו השפעה על הנהגתו של האדם. כאשר האור חודר, אין צורך באמצעים מיוחדים כדי לגרש את החושך. הוא נעלם מעצמו. אפילו מעט אור דוחה הרבה חושך. כך זה בחיים הרוחניים הפרטיים לפי שיטת חב"ד, עם תורת החסידות שלה שיכולה לרומם את האדם לגובה הרוחני הנעלה ביותר. וכך זה גם בעבודת הכלל. חב"ד עובדת רק לחזק ולעודד את הטוב. ללא הבדל היכן ואצל מי מוצאים זאת. לחזק את אור התורה, החסידות ומידות חסידיות ללא כל שיטות מפלגתיות ואמצעי מאבק רגילים ומשום כך עבודתנו מקובלת על כולם. לחב"ד אין גטו משלה והיא לא דורשת תעודת זהות. כל מי שרק נותן יד לחיזוק התורה והיהדות, אנחנו אומרים לו "אחינו אתה", ועל העסקנים והמנהיגים הנאמנים בכל אמריקה לדעת ולהבין זאת.
ל' בשבט תשע"ד