ב"ה יום שני, י"ג מנחם-אב תשפ" | 03.08.20
הרבנית מרת חיה מושקא ע"ה
הרבנית מרת חיה מושקא ע"ה
מסלונים לליובאוויטש: סיפור מימי ילדותה של הרבנית

החסיד הסלונימאי החל לנקות את השלג מהמעיל והמגפיים שלו, כדי שיוכל להיכנס אל תוך הבית ● אומרת לו חיה מושקעלע: "בבית הזה לא מקפידים על דברים כאלה, אתם יכולים להכינס מיד" ● מיוחד לכ"ב שבט
מאת יוסף יצחק יעקבסאן

האדמו"ר החמישי בשושלת אדמו"רי חב"ד, רבי שלום דובער שניאורסאהן מליובאוויטש, היה בידידות קרובה עם האדמו"ר מסלונים, רבי שמואל וויינבערג (שהיה נכדו וממלא מקומו של הרבי הראשון מסלונים, דער אייניקל און ממלא מקום פון דעם ערשטן סלא'נימער רבי'ן, רבי אברהם וויינבערג, דער בעל "יסוד העבודה"). הם פעלו יחד בארגון "מחזיקי הדת" ברוסיה.

פעם שלח הרבי מסלונים את אחד מחסידיו אל הרבי מליובאוויטש כדי לשוחח בעניין כללי מסויים שעמד על סדר היום באותה שעה.

ין יענער צייט. השליח הגיע לביתו של הרבי מליובאוויטש. היה בשבוע של פרשת וארא, בעיצומו של החורף הרוסי הידוע. השלג היה גבוה והכפור היה נורא. הוא הקיש בדלת וילדה קטנה, חיה מושקא שניאורסאהן, פתחה לו.

הילדה היתה נכדה של הרבי מליובאוויטש, הרש"ב, בתו האמצעית של בנו רבי יוסף יצחק שניאורסאהן מי שהיה נשיא חב"ד לאחר הסתלקות אביו בשנת תר"פ (1920). כעבור שנים הילדה נישאה לרבי מליובאוויטש השביעי, כ"ק אדמו"ר רבי מנחם מענדל שניאורסאהן.

החסיד הסלונימאי החל לנקות את השלג מהמעיל והמגפיים שלו, כדי שיוכל להיכנס אל תוך הבית.

אומרת לו חיה מושקעלע: "בבית הזה לא מקפידים על דברים כאלה, אתם יכולים להכינס מיד"."

הוא נכנס אל תוך הבית, התאושש מהדרך, ואחר כך נכנס אל הרבי מליובאוויטש לשיחה על הנושאים שהיו נוגעים ליהדות רוסיה. לאחר סיום השיחה שלהם, ביקש הרבי מליובאוויטש מהשליח, החסיד הסלונימאי, לחזור דבר תורה, "ווארט", מרבו האדמו"ר מסלונים.

בתחילה הוא היסס, אבל הרבי הפציר בו הרבה ולבסוף הוא הסכים. החסיד מסלונים ציטט את פירוש רש"י בתחילת פרשת וארא: "וארא אל אברהם אל יצחק ואל יעקב" - "אל האבות", ושאל את השאלה הידועה, מהי כוונת רש"י במילים הללו? הרי בפסוק כבר כתוב שהקב"ה נראה לאברהם, יצחק ויעקב, ואם כן לשם מה רש"י צריך לומר – "אל האבות"?

וכאן הוא חזר על הסבר ששמע מרבו, הרבי מסלונים, שפירש את רש"י כך: למילה "אבות" בלשון הקודש יש משמעות נוספת, לשון רצון (כמו בפסוק "ולא אבה ה' אלקיך", הקב"ה לא רצה). ובכן, הקב"ה אומר: "וארא אל האבות", "אני נראה ומתגלה לאלה שרוצים ומשתוקקים שאני אראה אליהם".

הרב מליובאוויטש נהנה מאד מהפירוש ומיד קרא לבנו, רבי יוסף יצחק, לימים הרבי השישי, וביקש מהאורח לחזור על ה"ווארט" פעם נוספת.

"אתה שומע", אמר הרבי, "הקב"ה נראה ומתגלה רק למי שרוצה שהקב"ה יתגלה אליו".

הקורת-רוח שהיתה לרבי שלום דובער מה"ווארט" מובנת. כל מי שלמד ולו מעט מהמאמרים והשיחות שלו יודע שאבן היסוד של תורתו היא שכדי להפוך את האלוקות לחלק אמיתי ופנימי של חיי האדם יש צורך ביגיעה לאין שיעור, לעדן את התאוות של הנפש הבהמית ולהתקרב אל ה"חלק אלקה ממעל", אל עצם הנשמה.

(תרגום מ"אלגעמיינער זשורנאל", תשס"ח)
כ"ב בשבט תשע"ד