ב"ה יום רביעי, ט"ז תמוז תשפ" | 08.07.20
הרה"ח הרב יהושע קארף ע"ה
הרה"ח הרב יהושע קארף ע"ה
מגן עדן לגיהינום ובחזרה ■ יין ישן וטוב

קווים קצרים לדמותו של המשפיע הרה"ח הרב יהושע קארף ע"ה ● ליום השנה לפטירתו בנר ה' דחנוכה
הרב יוסף יצחק יעקבסאן. מאידיש: הרב משה מרינובסקי

ביום ראשון שעבר [נר ה' דחנוכה תשס"ז], בשעה חמש לפנות בוקר, נפטר בניו יורק הגאון החסיד המשפיע ר' יהושע קארף, זקן חסידי חב"ד, מחבר הספר "לקוטי ביאורים" על התניא לרבי שניאור זלמן מליאדי, הרבי הזקן.

הנפטר היה בן 102.

הרב שייע קארף נולד בחודש אדר תרס"ה בניקולייב, להוריו שהיו חסידי חב"ד ידועים, הרב גדליה ובת שבע קארף. ר' גדליה היה אחיהם של המלחינים החב"דיים הנודעים, הרב אהרן והרב שלום חריטונוב ע"ה.

כבחור, ר' שיע נסע לרוסטוב ואחר כך ללנינגרד כדי ללמוד במחיצת הרבי הקודם מליובאוויטש, כ"ק אדמו"ר ר' יוסף יצחק שניאורסאהן. ר' שיע היה נחשב כאחד הבחורים החשובים, מתמיד, "עובד", ולמדן, הן בנגלה והן בחסידות. יהושע הצעיר היה לאחד ה"חוזרים" שחזרו את מאמרי החסידות של הרבי הריי"צ מליובאוויטש.

פעם שמעתי מר' שיע אפיזודה: הסדר בחב"ד היה כי לאחר ה"מאמר", היו ה"חוזרים" נכנסים אל הרבי כדי לחזור על המאמר והרבי נהג להקשיב ולתקן במקומות שונים.

פעם אחת בלנינגרד, בשנות העשרים, ר' שייע חזר מאמר בפני הרבי בחדרו. במאמר דובר על גן עדן ובאמצע ה"חזרה" נכנס לחדרו של הרבי חתנו הרב שמריהו גוראריה ואמר לרבי כי בחדר השני יש לו שיחת טלפון דחופה ממוסקווה (כנראה אודות עבודת הכלל של הרבי נגד הייבסקים הקומוניסטים).

הרבי קם לצאת ואמר: "מגן עדן לגיהינום"...

אחרי כמה דקות הרבי חזר, רמז לר' שייע להמשיך את החזרה, ואמר: "ועכשיו, בחזרה לגן עדן"...

לאורך כל ימי חייו ר' שייע "חי" ו"נשם" עם תורה, נגלה וחסידות. הוא ניצל כל רגע פנוי ללמוד תורה ולהרביץ את תורתו באמצעות השיעורים והחיבורים שלו.

ר' שייע התחתן עם חיה רבקה רובינסון, בת הרב בן-ציון רובינסון מקארלביץ' (בעל הטור שלנו ר' יהושע דובראווסקי תיאר בשעתו את ר' בן ציון באחד הטורים שלו אודות קרלביץ' עיר נעוריו) והם גרו בחרקוב. במסירות נפש הם הקימו בית יהודי חסידי בשנים הקשות של ברית המועצות לשעבר. בשנות המלחמה הוא נמלט לסמרקנד, שם היה פעיל מאד בהקמת החדר והישיבה.

אחר המלחמה המנוח יצא מרוסיה לפוקינג, אחר כך לפריז ולבסוף, בתשי"ג, התיישב בניו יורק. כל ימיו עסק בלימוד התורה ובהרבצת התורה. הוא פתח מאפיית מצות מצליחה במנהטן, ולאחר מכן בקראון הייטס, שאפשרה להמוני יהודים מחוגים שונים לאפות מצה בהידורים הגדולים ביותר.

על-פי הוראת הרבי מליובאוויטש, ר' שיע חיבר שני כרכים של "לקוטי ביאורים" על ספר התניא. הוא היה גם "שד"ר" (שלוחא דרבנן) לאסוף "מעמד" לחצר ליובאוויטש ובשנות השמונים נתמנה כאחד משלושת ה"משפיעים" של שכונת קראון הייטס בברוקלין. לפי בקשה של הרבי מליובאוויטש, הוא היה נוהג לעבור לפני התיבה בכל שנה בי"ג אייר, יום השנה לפטירת אחיו של הרבי ר' ישראל אריה לייב ז"ל (נפטר בשנת תשי"ב).

ההלוויה של הרב קארף יצאה ביום ראשון שעבר מבית הלוויות 'שומרי הדת' ועברה ליד בית המדרש הגדול של ליובאוויטש ב-770 איסטערן פארקווי. המנוח נטמן בבית החיים של אגודת חסידי חב"ד, קרוב מאד לאוהל של אדמו"רי ליובאוויטש זצ"ל.

המנוח הותיר את בניו הרב גדליה, עסקן חב"די בברוקלין; הרב אברהם, השליח החב"די הותיק בפלורידה; הרב פינחס, המשפיע, ובת - הרבנית בת שבע אשת הרב בערל שם טוב, שלוחי חב"ד במישיגן וכן מאות, נכדים, נינים ובני נינים.

(תרגום מ"אלגעמיינער זשורנאל", חנוכה תשס"ז)

ב' בטבת תשע"ד