ב"ה יום שני, ו' סיון תשפ"א | 17.05.21
שיחות שאיש לא שמע, אבל יש הקלטות... נשיא מצרים אז והיום
שיחות שאיש לא שמע, אבל יש הקלטות... נשיא מצרים אז והיום
מאחורי הקלעים ● פרק ס"ט של סיפורים וגלגוליהם

שיחות מהרבי שאיש לא שמע – אבל יש הקלטות! נבואות שהתפרסמו בעתון 'כפר חב"ד' ואיש לא ראה – אבל יש עדויות! סודות מה'יחידות' של הפרופסור שאפילו הוא לא ידע – אבל שמעו מפיו! על כל אלו ועוד בפרק ס"ט של הסדרה "סיפורים וגלגוליהם" מאת הרב יהושע מונדשיין
הרב יהושע מונדשיין

במלאות שלושים שנה לעתון 'כפר חב"ד', התברך העתון בסידרת כתבות שחשפו טפח מהנעשה בשעתו "מאחורי הקלעים", אותו חלק קטן שהיום כבר מותר לגלותו.

בין החשיפות המרעישות ביותר היא, ללא ספק, הכתבה שהתפרסמה בשלהי חודש שבט תשע"א (גל' 1408, עמ' 7-6).

וכך קראנו בה בנשימה עצורה:

"בסוף חודש תשרי תשמ"ב, כשחזרתי לארץ לאחר שהייה בחודש החגים בבית חיינו, המתינה לי הודעה: פרופסור יוסף צוריאל מחיפה מבקש שאתקשר אליו בדחיפות.

כשהתקשרתי אליו, הופתעתי מאד מההתרגשות שניכרה בקולו של הפרופסור ה'יקה'... 'זאו! הרבי שלכם באמת חכם גדול!'...

"מה קרה?", שאלתי אותו.

"סאדאת, שנרצח לפני שבועיים", הוא עונה לי בהתרגשות.

"מה זה קשור לסאדאת?", שאלתי בסקרנות.

"אתה לא זוכר מה סיפרתי לך לפני שנה [=בשנת תשמ"א] מה'יחידות'"?, הוא שואל אותי בתמיהה.

האמת, לא ממש זכרתי מה שסיפר לי...

"תזכיר לי", בקשתי ממנו.

"אני 'התווכחתי' עם הרבי למה הוא נגד ההסכם עם מצרים ומדוע הוא מודאג כל-כך ממסירת בארות הנפט, והיום אני רואה שהרבי באמת חכם גדול".

"מה בדיוק אמר לך הרבי בעניין הזה", שאלתי אותו, הפעם בדריכות גדולה.

"איך אפשר לסמוך על הסכם כזה?" – אמר הרבי – "מי יודע מי ישלוט במצרים עוד שנה, ומי יכול לשער מה יהיה שם המצב עוד 30 שנה"...

את המשפט הזה כולו הבאתי בזמנו [=בשנת תשמ"ב?] בעיתון, עם ההדגשה לרישא, כמובן.

היום [=בשנת תשע"א] – מדהים לא פחות החלק השני של המשפט: "מי יכול לשער מה יהיה שם המצב עוד 30 שנה"...

תשמ"א – תשע"א...

סוף ציטוט מ'כפר חב"ד'.

* * *

שתי נבואות במשפט אחד! חיסולו של סאדאת כעבור שנה ("מי יודע מי ישלוט במצרים עוד שנה"), וההפיכה במצרים כעבור שלושים שנה ("מי יכול לשער מה יהיה שם המצב עוד 30 שנה").

זקנים שבדור ראו גם תמהו: רציחתו של סאדאת זכורה לנו היטב. אך מדוע לא זכורה לנו כלל נבואתו של הרבי? הרי היא התפרסמה בהדגשה בעיתון 'כפר חב"ד' שידי הכל ממשמשין בו!

ניסינו לרענן את זכרוננו באמצעות עלעול בגליונות 'כפר חב"ד' מהשנים תשמ"א-תשמ"ב, ולתדהמתנו העלינו חרס בידינו! לא דובים ולא יער! ידיעה מרעישה זו לא התפרסמה ב'כפר חב"ד' כלל וכלל, לא במובלע ובטח שלא בהדגשה! היתכן?!

לכאורה, מה פשוט יותר מלהתקשר אל פרופ' יוסף צוריאל מחיפה ולשמוע את הדברים ממקור ראשון?

דא עקא, שד"ר דוד צוריאל (ולא "פרופ' יוסף צוריאל", וכפי שתיקן י"א פיזם במכתבו למערכת, שהתפרסם כעבור שלושה שבועות, בגל' 1411) כבר לא היה בין החיים בשעת פרסום הכתבה ב'כפר חב"ד', וגם אשתו – שהייתה יחד עמו ב'יחידות' – כבר שבקה חיים לכל חי.

עוד למדנו ממכתבו הנ"ל של י"א פיזם, שבגליון י"א ניסן תשמ"א של העתון 'ופרצת' – ביטאון צעירי חב"ד בקריות – התפרסם ראיון שנערך עם ד"ר צוריאל, שבו סיפר פרטים מאותה 'יחידות'.

בדקנו בגליון זה (המצוי במאגר 'אוצר החכמה'), ואכן, בעמ' 14-13, תחת הכותרת "770 – ביקור", מצאנו את הכתבה 'רשמי ביקור במרכז חב"ד העולמי בניו יורק: ראיון עם ד"ר דוד צוריאל'.

המרואיין היה מלא התפעלות מכושר המנהיגות של הרבי והמשמעת של החסידים (כפי שהבחין באופן התנהלותן של ההתוועדויות), הוא התרשם עמוקות מהפעילות החב"דית ברחבי תבל והיה מלא התפעלות מהתעניינותו האישית של הרבי בגורלו של כל יחיד מישראל, מצניעות הליכותיו ומכושר הארגון המעולה שלו.

לשאלת המראיין "האם אתה מוכן למסור פרטים מסויימים משיחתך עם הרבי ב'יחידות'" השיב המרואיין, שהרבי התעניין במעשיו, והוא – ד"ר צוריאל – ביקש מהרבי ברכה ללידת נכדו שעמדה להיות בקרוב. הרבי העניק לו את ברכתו בשמחה ובפנים מאירות.

במלים אחרות: שום 'ויכוחים' ושום שיחות מדיניות/פוליטיות! בקשת ברכה ותו לא!

פרט חשוב נוסף שכמעט ושכחנו: הראיון התפרסם בשנת תשמ"א, אבל ביקורו אצל הרבי התרחש בחודש תשרי תשל"ט...

ומה עם הביקור וה'יחידות' בשנת תשמ"א? הם לא היו ולא נבראו!

וה'יחידות' שפרטיה התפרסמו בעתון 'כפר חב"ד'? גם היא לא הייתה ולא נבראה...

* * *

עוד זה מדבר, וזה בא!

דיו הדפוס עדיין לא יבשה מהכתבה ב'כפר חב"ד', ולמחרת השבת – ב' באדר תשע"א – נפעמו אנ"ש מחשיפה סנסציונית נוספת באתרים החב"דיים:

הרבי: "במצרים עלול לקרות מה שקרה באיראן"!

"ביום ח"י אלול תשמ"א (לפני כ-30 שנה), כ-20 יום לפני רצח סאדאת, דיבר הרבי על המצב הפנימי במצרים ואמר: "במצרים יתחלף בקרוב מי ששולט במדינה והשני שיבוא במקומו כבר מתכונן לכך... עלול לקרות במצרים מה שקרה באיראן".

לידיעה המרעישה צורף לראיה גם קטע שהתפרסם בעיתונות לאחר אותה שיחה, ושם נאמר: [יש] "חוסר יציבות במצרים ומצבה עלול להיות כמצבה של איראן כאשר גם תמורת הכסף לא יתנו דלק לישראל".

וכאן הבן שואל: סאדאת נרצח בתחילת שנת תשמ"ב. מדוע לא מצינו בעתון 'כפר חב"ד' מאותם ימים רמז להתגשמות נבואתו של הרבי מח"י אלול תשמ"א – כעשרים יום לפני הרצח – שבקרוב יתחלף שליט מצרים? היתכן כדבר הזה?!

השיחה מח"י אלול תשמ"א ניתנת להאזנה, ומי שיטה אזנו בקשב רב יווכח שהדברים ששמו בפי הרבי – כעבור שלושים שנה – לא נאמרו בה כלל וכלל!

הרבי לא אמר – לא בפירוש וגם לא ברמז – שבקרוב יתחלף השליט במצרים, לפיכך, עם הרצחו של סאדאת לא ראה איש מאנ"ש באירוע זה את התגשמותה של נבואה כלשהי שאך זה עתה יצאה מפי הרבי!

נזכור גם שמובארק – יורשו של סאדאת – לא נחשד מעולם כשותף למזימת רצח סאדאת כדי לתפוס את מקומו, ועוד נזכור שלא מובארק הוא זה שערער על הסכמי אספקת הגז למדינת ישראל, אלא דווקא אלו שהדיחוהו!

המלים "גם תמורת כסף לא יתנו דלק לישראל", כלל לא נאמרו באותה שיחה.

* * *

כמובן שנבואות אלו – שלא היו מעולם – אומצו בחום באתר מסויים ובעלוני שופרותיהם, והרב/הפרשן המדיני/בטחוני/כלכלי (המתהדר בתארים: "שירת בצה"ל בתפקיד מסווג", "שירת בצה"ל בתפקיד פיקודי מסווג", "בעל עבר צבאי בתפקיד מסווג". אך באחת הפעמים אירעה להרף עין (עקב תקלה?) חשיפה נדירה של תפקידו המסווג: "במלחמת המפרץ שירת הרב... כחייל בחיל המודיעין, ומאז הוא חוקר את הנושא וזכה לחשוף ניסים רבים בתחומי הנשק הכימי הביולוגי והגרעיני...") כותב שם:

מדהים לציין שהרבי מלך המשיח שליט"א אמר בתאריך ח"י אלול תשמ"א: "במצרים יתחלף בקרוב מי ששולט במדינה..." – 20 יום לפני רצח סאדאת! הרבי גם התבטא ש"מי יודע מה יהיה בעוד 30 שנה" – ועינינו הרואות את קריסת קונספציית 'הסכם השלום' לאחר כ-30 שנה.

ממש ציטוטים בתוך מרכאות כפולות! הראשון ציטוט ממה שלא נאמר בשיחת ח"י אלול, והשני ציטוט מאותה 'יחידות' שלא הייתה ולא נבראה...

הכותב מקפיד לציין ש"כל המידע בטור זה מבוסס אך ורק על מקורות גלויים"!

הכל גלוי וידוע, אך כמה חבל שאין הוא נכון...

הגדילו לעשות בעלי אותו אתר משיחי, וכתבו (בתאריך הנ"ל, ב' באדר תשע"א): ציטוט מדויק מסרט ההקלטה מהדברים שנאמרו במקורם באידיש: "במצרים יתחלף בקרוב מי ששולט במדינה והשני שיבוא במקומו כבר מתכונן לכך... עלול לקרות במצרים מה שקרה באיראן".

סוף "ציטוט"...

* * *

הערת המערכת: לפני כמה שבועות בקשנו את תגובתו של עורך 'כפר חב"ד', אך עד לרגע זה לא נענינו.

באם מי מהגולשים מכיר התייחסות של הרבי בנושא, הוא מוזמן להחכים אותנו ואת הקוראים.

 

י"א בכסלו תשע"ג
 
 
הגב לכתבה

תגובות
9
1. יישר כח
הרב מונדשיין, יישר כח!
התגעגענו לסדרה.
י"א בכסלו תשע"ג
2. ציטוט מדויק מסרט ההקלטה ...
עכשיו הקשבתי לההקלטה (כבר לא בסרט אלא ב-איי-פוד), ובשיחה ב' מח"י אלול תשמ"א אומר הרבי בדיוק אותם מילים שצוטטו, לא בהמשך אחד, אלא במספר 37:38 אומר הרבי שמתנוענע שמה, שיבקשו חזרה את הנפט ושלא יקרה כפי שקרה בפרס וכיו"ב, וא"כ המקום להאריך בזה (מס' 38:20).
ובמספר 42:54 עאכו"כ שיהי' שם הבעל הבית מישהו אחר, או שמתכונן (באידיש: ער האלט ביי ווערן א בעה"ב) להיות בעה"ב, או שזה ספק ספיקא.

בכבוד רב, ישראל נח וואגעל.
י"ב בכסלו תשע"ג
3. גם לי יצא לשמוע
ראיתי מזמן בספר "שלום ואין שלום" של הרב וולפא, שגם שמה כותב שהרבי ניבא את נפילת סאדאת באותה התוועדות ורציתי לבדוק אם אתת הדבר, וכששמעתי את ההתועדות, הדברים של הרבי בכלל לא מתקרבים למה שהרב וולפא כתב, עכשיו שראיתי את הכתבה שמחתי לראות שיש מישהו שמביא את הדברים לדיוקם.
י"ב בכסלו תשע"ג
4. תגובת הרב מונדשיין
גם אחרי הציטוט (החלקי) מההקלטה, לא נאמר בה ש"בקרוב יתחלף השליט במצרים".
באותו קטע טוען הרבי, שבהסכם על החזרת שדות הנפט למצרים יש להעמיד תנאי שבאם יהיו זעזועים ויקום בע"ב אחר, או שמתעתד להיות בעה"ב, או אפילו אם יש ספק ספיקא בדבר זה, אזי על שדות הנפט לחזור לידיים יהודיות.
ולא הייתה כאן שום הגדת עתידות.
י"ב בכסלו תשע"ג
5. יותר פשוט
לא היה יותר פשוט לפנות לרב הלפרין ולשאול אותו על כך, ואם ימצא לנכון - יתקן הדברים בעיתונו. למה להכלים בפרהסיה? שיהיה ברור: אני מכבד מאוד-מאוד את הרב מונדשיין שהרבי הטיל עליו - כך שמעתי עכ"פ - עניינים שבהפצת המעיינות וזכותו גדולה עד למאוד. אני רק חושב, שכדי להרבות שלום לא כדאי בפרהסייה.
ומסיימים בטוב.
י"ב בכסלו תשע"ג
6. הבהרה
כמובן הרב מונדשיין צודק בכל דבריו.

אך חבל שנתן אפשרות למבקרים להעיר עליו, ולא כתב בפירוש מה הרבי כן אמר בשיחה ומה לא אמר, ואז הכל היה ברור.
י"ג בכסלו תשע"ג
7. ציטוט מדוייק חלק שני...
אני חושב שהרב מונדשיין שי' מתעלם ממה שהרבי אומר בהקלטה, עאכו"כ אז עס ווערט גאר א בעה"ב מישהו אחר, האם אין במילים אלו אמירה (או רמז לכה"פ) על החלפת השליט. וכי הרב מונדשיין רוצה שהרבי ידפוק בשולחן ויכריז: שמעו ואגידה לכם את אשר יקרה אתכם?!
שנית: הרי הרב מונדשיין מודה שכן ישנו הקלטה, ולא כפי שכותב בכתבה שאין כזאת הקלטה, אלא הוא בוחר לפרשו בצורה אחרת...
ודרך אגב, זכורני שאחרי יו"כ תשמ"ב הייתי בישיבת תו"א בירושלים ור' אליעזר ליכטשטיין שהי' אחראי על השידורים, השמיע את הקטע הזה כמה פעמים, ומאוד התפעלנו על הנבואה שנאמרה ע"י הרבי כמה ימים לפני רצח סאדאת...
י"ג בכסלו תשע"ג
8. הערת המערכת - למגיב 5
כפי שצוין בכתבה עצמה, המערכת פנתה אל הרב הלפרין ויותר מפעם אחת, ובמשך כמה שבועות לא התקבלה תגובתו.
י"ג בכסלו תשע"ג
9. הרב מונדשיין צודק
איפה הרבי אומר "מי יודע מה יהיה שם עוד שלושים שנה"???
י"ג בכסלו תשע"ג