ב"ה יום חמישי, י"ז כסלו תשפ"א | 03.12.20
הרבנית שטערנא שרה ומכתבה. משמאל, הרבי הקודם בצעירותו
הרבנית שטערנא שרה ומכתבה. משמאל, הרבי הקודם בצעירותו צילום: ארכיון
מדוע התעכה חתונת הרבי ביותר משנה? ■ חשיפה

היום, י"ג אלול, חל יום הנישואין של כ"ק אדמו"ר הריי"צ נ"ע ● ביום ראשון א' דר"ח אלול תרנ"ו, כתבה אמו של החתן, הרבנית שטערנא שרה, לבני משפחתה שדרו באותה עת בארץ הקודש על השמחה שבמעונם - בוא בנם יחידם בקשרי השידוכין - ועל מועד החתונה באלול תרנ"ז. במכתבה מסבירה גם מדוע הוצרכו לדחות את מועד החתונה למשך זמן כה רב ● חשיפה בלעדית לשטורעם, במלאות 115 שנה לחתונה ● מאת הרב שניאור זלמן הרצל, מחבר ספר "נישואי הנישואים", שיופיע בקרוב בשני כרכים מפוארים עם חשיפות נוספות רבות
הרב שניאור זלמן הרצל

למה נקבעה החתונה ללמעלה משנה לאחר בואו של הרבי הריי"צ בקשרי השידוכין?

שטר התנאים של הרבי הריי"צ נכתב ונחתם בכ"ח סיון תרנ"ו. החתונה עצמה התקיימה כעבור למעלה משנה ביום שישי י"ג אלול תרנ"ז.

את הסיבה לכך ניתן למצוא בכתב יד מעניין במיוחד שמתפרסם במהדורה החדשה של הספר נישואי הנשיאים – שנכנס למכבש הדפוס בימים אלה. לפנינו החלק המספר על כך:

ביום ראשון א' דר"ח אלול תרנ"ו, כתבה אמו של החתן, הרבנית שטערנא שרה, לבני משפחתה שדרו באותה עת בארץ הקודש על השמחה שבמעונם - בוא בנם יחידם בקשרי השידוכין - ועל מועד החתונה באלול תרנ"ז. במכתבה מסבירה גם מדוע הוצרכו לדחות את מועד החתונה למשך זמן כה רב - למעלה משנה. וכך כתבה, בין השאר, להרב מרדכי דובער ובנו הרב שניאור זלמן סלונים (חלק ממכתב זה התפרסם באג"ק אדמו"ר הרש"ב ח"א עמוד קצד):

"אברכם בברכת מזל-טוב מזל-טוב מזל-טוב בעד קשורי התנאים, בני יחידי יקירי יוסף יצחק שי' עם בת בן דודי הרב ר' אברהם נ"י בן מהרי"נ נ"ע מעיר קעשינוב. יתן השם יתברך שיהיה בשעה טובה ובמזלא טבא, מיר זאלין זוכה זיין פון אונזער איינציגן קינד שי' זעהן גרויס נחת מיט א דור ישרים יבורך [=שנזכה לראות מבננו יחידינו שי' הרבה נחת עם דור ישרים יבורך].

דיא כלה אונזערע איז ב"ה א וויילע, זייער א פרומע קינד, און מיר האפין אי"ה מיט איר אויספירן אלע רצונות פון אונזערע הייליגע עלטערן זי"ע [=כלתנו ברוך השם נחמדה, יראת שמים גדולה, ואנו מקווים לפעול על ידה את כל הרצונות של אבותינו הקדושים זי"ע].

. . דיא חתונה וועט זיין מיט גליק בחודש אלול תרנ"ז, מיא האט גימוזט אפלייגין אויף מער צייט מחמת דיא כלה איז זייער א יונגע קינד [=החתונה תהי' למזל טוב בחודש אלול תרנ"ז, היינו מוכרחים לדחות זאת למשך זמן ארוך יותר, מפני שהכלה צעירה מאוד]".

עד כאן חלק ממכתבה המעניין של אם החתן.

מעניין להוסיף ולציין שלימים העניק הרה"ח ר' זעליג סלונים העתק ממכתב זה לבתה של הכלה, הלא היא הרבנית הצדקנית מרת חיה מושקא ע"ה. היה זה לאחר פטירתה של הרבנית נחמה דינה (בעשרה בטבת תשל"א) הרב סלונים כתב מכתב תנחומים לבתה הרבנית, ובין היתר כותב את הדברים הבאים ("עבד מלך" עמוד 373):

"לנגד עיני עומדת דמותה האצילה עוד מהימים בהם זכיתי להיות בן בית בבית הרבי בליובאוויטש . . אין מילים בפי לנחם אתכם . . מצו"ב תצלום מכתב הרבנית שטרנא שרה נ"ע לדודי זקני הרה"ח ר' מרדכי דובער סלונים ז"ל בקשר לקישורי התנאים של בנה אדמו"ר נ"ע, ובו כמה דברים אודות הכלה אמכם הרבנית נ"ע".

י"ג באלול תשע"ב