ב"ה יום שני, כ"ט שבט תשפ" | 24.02.20
קרסיק ע"ה על רקע המכתבים
קרסיק ע"ה על רקע המכתבים צילום: שטורעם
מרגש ▪ "מתנת פרידה" ערב ההסתלקות של הרבי הקודם

היום לפני נ"ב שנים, בה' ניסן תש"כ נפטר בפתאומיות הרב אליעזר קרסיק יו"ר אגודת חסידי חב"ד ורב קהילת חב"ד בתל אביב ● ביום שישי ט' שבט תש"י, ל'יחידות' שלא מן המניין, נכנס ר' נפתלי דוליצקי מחסידי חב"ד בתל אביב ובמהלך היחידות נתן לו הרבי מטבעות מכסף להעביר אל הרב קרסיק כיו"ר אגודת חסידי חב"ד כדי שיקנו בזה 'משקה' וגם מטבעות עבור המשפיע הרב שלמה חיים קסלמן ● המטבעות הגיעו לארץ הקודש כבר אחרי ההסתלקות ומתנת הפרידה מהרבי התקבלה בהתרגשות עצומה
מערכת שטורעם

היום לפני נ"ב שנים, בה' ניסן תש"כ נפטר בפתאומיות הרב אליעזר קרסיק יו"ר אגודת חסידי חב"ד ורב קהילת חב"ד בתל אביב. ר' שניאור זלמן ברגר מחבר הספר 'עבד אברהם אנכי' אודות הרב קרסיק, מסר לנו לפרסום בתוספת הסבר, שני מכתבים נדירים במיוחד, שנכתבו בשם אדמו"ר הריי"צ בט' שבט תש"י, יום לפני ההסתלקות.

ביום שישי ט' שבט תש"י, ל'יחידות' שלא מן המניין, נכנס ר' נפתלי דוליצקי מחסידי חב"ד בתל אביב ובמהלך היחידות נתן לו הרבי מטבעות מכסף להעביר אל הרב אליעזר קרסיק כיו"ר אגודת חסידי חב"ד כדי שיקנו בזה 'משקה' וגם מטבעות עבור המשפיע הרב שלמה חיים קסלמן שכיהן אז כמשפיע בישיבת אחי תמימים בתל אביב. אל המטבעות צורף המכתב המפורסם בזה ובו מודיע מזכיר הרבי על משלוח המטבעות: "מאת כ"ק אדמו"ר שליט"א בשביל משקה בעד אנ"ש אגודת חסידי חב"ד יחיו".

המטבעות הגיעו לארץ הקודש כבר אחרי ההסתלקות ומתנת הפרידה מהרבי התקבלה בהתרגשות עצומה.

בו ביום- ט' שבט – כתב המזכיר אגרת על בלנק של אדמו"ר הריי"צ ובשמו, האגרת ממוענת אל אגודת חסידי חב"ד, דהיינו אל הרב קרסיק, ואליה צורפה תרומה בסך 48 דולר עבור ילדי הכפר 'ספריא' דהיינו כפר חב"ד.

המכתב נכתב ונחתם בט' שבט, אבל לא נשלח, והמזכיר ביצע את השליחות לאחר ההסתלקות וראה לנכון לציין זאת: "לא הספקתי לשלוח את המכתב ביום ועש"ק העבר והנני שולחו בזה. ולמכתב זה צירף עוד שני מכתבים – אל הרב משה גורארי' מראשי אגו"ח ור' אברהם ליסון.

ה' בניסן תשע"ב