ב"ה ערב ש"ק, י"ט אייר תשפ"ב | 20.05.22
לפני 70 שנה: כ"ד טבת בריגא

קטע מתוך עיתון 'היינט', בדיוק לפני שבעים שנה, המתאר התוועדות חסידית בריגא, בהשתתפות ר' איצה דער מתמיד (היו ימים)
הרב מרדכי גלזמן, ריגא

היום, בדיוק לפני שבעים שנה, התקיימה בריגא, שהייתה במשך תקופה לא קצרה בתקופת מלחמת העולם "עיר הבירה" בדברי ימי חב"ד, התוועדות חסידית לכבוד יום ההילולא של רבינו הזקן נ"ע.

הנה קטע מתוך עיתון 'היינט', אחד העיתונים בשפת האידיש הגדולים באותה תקופה, המתאר את התוועדות חסידי חב"ד בבית הכנסת חב"ד בריגא, "הרב ר' איצה מתמיד חזר חסידות", נאמר בכותרת משנה לכתבה.

ההתוועדות התקיימה בבית הכנסת ברחוב קרומנאווא א/20. הרחוב קיים היום בשם אחר: בריזינקא אופישא, אך המבנה אינו עומד על תילו עוד.

תרגום מילולי מתוך הידיעה:

"היום כ"ד טבת הוא יום השנה להסתלקותו של כ"ק אדמו"ר הזקן נ"ע. בקשר לזה, אתמול במוצאי שבת במנין החסידי בריגא ישבו עם מעט משקה וחזרו חסידות. במנין אנ"ש התכנס 'עולם' גדול מחסידי ריגא. כפי המנהג אצל חסידים ניגנו את ניגונו הגדול של אדמו"ר הזקן.

הרה"ג ר' יצחק מתמיד חזר מאמר חסידות עמוק, ומסביב לכוסית משקה ניגן ה'עולם' זמירות וניגונים חסידיים. באותה הזדמנות בירכו המשתתפים בברכת רפואה שלימה את הרבי מליובאוויטש שליט"א".

כ"ד בטבת תשס"ו
הגב לכתבה

תגובות
2
1. תודה ובקשה
תודה לכותב הנכבד שהצטרף לשורות מזכי הרבים.

מאחר והכותב שליח בריגא אעז לבקשו לשם השלמת התיעוד ההיסטורי להביא גם תמונה של המקום עליו מדובר.

ותבוא עליו ברכה.
כ"ד בטבת תשס"ו
2. תודה
הרב גלזמן - תודה!
כ"ד בטבת תשס"ו