ב"ה יום חמישי, י"ז כסלו תשפ"א | 03.12.20
סופגניות לחיל בגבול ישראל מצרים
סופגניות לחיל בגבול ישראל מצרים צילום: ישראל ברדוגו
"מה אתם רוצים מחב"ד?"

יצחק רבין, סילבן שלום, רחבעם זאבי, אברהם בורג, שולמית אלוני, שמואל הלפרט, אופיר פינס, איציק מרדכי ועוד, מגינים ותוקפים
יאיר בורוכוב

מיוחד: במהלך השנים הוגשו שאילתות רבות, והתקיימו דיונים רבים בנושא פעילות חב"ד בבסיסי צה"ל בחג החנוכה. מערכת 'שטורעם' ליקטה עבורכם מהפרוטוקלים של הכנסת את עיקרי השאלות והתשובות מעשרים השנים האחרונות.

הישיבה החמישים-ושבע של הכנסת האחת-עשרה, יום שלישי, כ"א בשבט התשמ"ה (‎12 בפברואר ‎1985), ירושלים, הכנסת, שעה ‎02:16, ‎443. פעילות חב"ד בצה"ל

חברת הכנסת ש' אלוני שאלה את שר הביטחון
ביום ו' בטבת התשמ"ה (‎30 בדצמבר ‎1984):

נמסר לי, כי חיילים המשתחררים מצה"ל קיבלו קריאות טלפון לבתיהם ובהן ברכות לשחרורם וניסיון לשכנעם להיפגש עם אנשי חב"ד, "על-מנת להכניסם תחת כנפי השכינה" - ציטוט. לאחר מכן אף נשלחו למשתחררים הזמנות מטעם חב"ד לערב המוקדש לראש חסידות חב"ד ליום שחרורו מכלא פטרבורג.

שאלותי הן:

‎1. כיצד הגיעו לידי אנשי חב"ד רשימות המשתחררים מצה"ל?

‎2. האם מוסר צה"ל לכל דורש את רשימות חייליו המשתחררים ואת מועדי שחרורם, כתובותיהם ומספר הטלפון שלהם?

‎3. אם לא - מה עשה השר לחקירת המקרה?

‎4. מה היא עמדת השר לגבי פעילות חב"ד במסגרת צה"ל והנזק שנגרם לצה"ל במקרים מסוימים מהחזרת חיילים בתשובה?

שר הביטחון י' רבין:
-------------------
(התשובה נקראה לבקשת חבר הכנסת מ' בר-און)

‎1. תשובתי היא, שלא ידוע לי על כך.

‎2. התשובה שלילית.

‎3. אוכל להורות על בדיקת המקרה רק לאחר שאקבל פרטים ספציפיים יותר. לא אוכל להתייחס למקרה בלא לבדוק את העובדות. אם חברת הכנסת שולמית אלוני תוכל לתת לי פרטים, מי החיילים או החיילות, במה מדובר, מתי ואיפה זה היה - אוכל לטפל בזה.

‎4. הקריטריון היחיד הקובע לגבי ביחס לפעולות של גופים מתנדבים הוא האם אלה נעשות במסגרת החוק ופקודות הצבא ובאישור הגורמים המוסמכים בצה"ל. גם כאן אוכל להתייחס לכל מקרה כאמור רק לאחר קבלת העובדות.

*

הישיבה המאה-ושמונים של הכנסת האחת-עשרה, יום שני, ט"ו באדר א' התשמ"ו (‎24 בפברואר ‎1986), ירושלים, הכנסת, שעה ‎01:16, ‎1649. פעילות חב"ד בצה"ל.

חבר הכנסת ר' כהן שאל את שר הביטחון ביום י' בטבת התשמ"ו (‎22 בדצמבר ‎1985):

נמסר לי מחיילי צה"ל, כי פעילות חב"ד בבסיסי צה"ל היא רחבה ועמוקה ומתגברת בהתקרב חגי ישראל.

נמצאת בידי שקית ובה דמי-חנוכה שקיבלו מאות חיילים מיחידות ומחילות שונים מ"כבוד קדושת הרבי מליובאוויטש", ובהם שני מטבעות של ‎10 אגורות חדשות.

החיילים הוסעו לקברות המקבים בעשרות אוטובוסים, ובכל אוטובוס - רב צבאי צמוד. בהמשך היום הם הובאו לתפילות בבתי-כנסת, וכדי לטעום סופגניות וקפה חם היה עליהם להתארח בישיבות ברובע היהודי.

שאלותי הן:

‎1. האם אין בנוהג זה משום כפייה דתית מובהקת על חיילי צה"ל, המחויבים ליום זה בפקודה?

‎2. בעקבות תשובותיך אלי בעבר, שמהן עלה כי תעצור את הפעילות המיסיונרית בצה"ל ותאסור ביקור חיילים בישיבות, מה בדעתך לעשות כדי שצה"ל יקיים את הוראותיך?

תשובת שר הביטחון י' רבין:
-------------------------
(לא נקראה, נמסרה לפרוטוקול)

הסיור "בעקבות המקבים" נערך על-ידי הרבנות הצבאית שנים רבות. בסיורים אלה מסבירים לחיילים את מורשת החשמונאים.

במסגרת הסיורים לא ביקרו החיילים בשום ישיבה ברובע היהודי. החיילים נכחו בטקס הדלקת נרות על יד הכותל המערבי וכמקובל כובדו בסופגניות.

אין התרחבות של פעילות חב"ד בבסיסי צה"ל, וחלוקת דמי חנוכה סמליים על-ידי חב"ד אינה תופעה חדשה אלא נערכת זה שנים רבות.

*

הישיבה המאתיים-שלושים-וחמש של הכנסת האחת-עשרה, יום שלישי, כ"ט בתמוז התשמ"ו (‎5 באוגוסט ‎1986), ירושלים, הכנסת, שעה ‎00:15, ‎2123. תעמולה כיתתית-דתית במחנות צה"ל

חבר הכנסת י' צבן שאל את שר הביטחון
ביום ט' בסיוון התשמ"ו (‎16 ביוני ‎1986):

בתאריך ‎25 במרס ‎1986 הגיע למחסום "ארז" טנדר פז'ו צבאי מס' ‎419-166, נהוג בידי קצין במדים מ"ב-ט (שמו ומספרו האישי מופיעים במקור). על הטנדר הורכב רמקול ששידר מוסיקה חסידית בעוצמה גבוהה, ואל הקצין נלוו שני בחורי ישיבה מכפר-חב"ד, שנשאו עמם ממתקים ודברי תורה מהרב שניאורסון לחיילי צה"ל לכבוד חג הפורים.

הקצין לא נענה לפניית האחראי למחסום להקטין את עוצמת הקול ולפנות את המקום.

שאלותי:

‎1. האם השר מאשר את הידיעות המפורטות למעלה?

‎2. אם כן - על-פי אילו הנחיות הועמד רכב צבאי לרשות תעמולה כיתתית-דתית?

‎3. מה מתכוון השר לעשות בתגובה על המקרה האמור ועל מקרים דומים?

‎4. מה הן ההנחיות לגבי ביקורי רבנים אזרחים ושליחיהם במחנות צה"ל?

שר הביטחון י' רבין:

‎1-4. אנשי חב"ד מביאים לחיילי צה"ל זה שנים רבות משלוח מנות בפורים וסופגניות בחנוכה.

אין צה"ל מאשר לאנשי חב"ד או לגורמים חיצוניים אחרים שלא במסגרת פעילות ההסברה והחינוך להרצות לפני חיילים או לנהל תעמולה כלשהי.

נמסר לי שגם במקרה הקונקרטי הקפידו על כך.

אינני רואה בהשמעת "מוסיקה חסידית" תעמולה.

יאיר צבן (מפ"ם):
----------------
ממכתב שקיבלתי מאיש יחידת המילואים שהיה מופקד על מחסום "ארז" התברר, שאנשי חב"ד לא נענו לפניות של אנשי צה"ל שם להנמיך את המוסיקה ולאפשר את הפעולה הסדירה של המשמר במחסום, והם נהגו כאילו הם בעלי הבית במחסום.

אני שואל גם לגבי השאלה האחרונה - מה הן בכל זאת ההנחיות לגבי ביקורי רבנים אזרחיים ושליחיהם במחנות צה"ל או במקומות שבהם יחידות צה"ל ממוקמות?

שר הביטחון י' רבין:
-------------------
הנוהג הוא כמו הנוהג לגבי כל גורם חיצוני.

*

הישיבה השבעים-ושבע של הכנסת השתים-עשרה, יום רביעי, י"ח בסיוון התשמ"ט (‎21 ביוני ‎1989), ירושלים, הכנסת, שעה ‎03:11, ‎570. פעילות חב"ד בצה"ל

חבר הכנסת ר' כהן שאל את שר הביטחון
ביום א' בניסן התשמ"ט (‎6 באפריל ‎1989):

נמסר לי, כי ב-‎21 במרס ‎1989 הגיעו כלי רכב צבאיים וכלי רכב אחרים ששכר הצבא, נהוגים בידי חיילים ואנשי מילואים, למטה חב"ד ברח' אוריאל בירושלים. על כלי הרכב הועמסו מאות ואלפי משלוחי מנות, וכן אנשי חב"ד שנסעו לחלקם.

בין אנשי חב"ד שנסעו לצבא היה י"ל (שמו המלא מופיע במקור), שבעבר ניסה לגרום חבלה לקצין צה"ל ומאוחר יותר הואשם ברצח ערבי בעיר העתיקה בירושלים.

ברצוני לשאול:

‎1. כיצד מתיישבת פעילות תנועת חב"ד בצבא עם ההודעות, כי לאחר שזו הפכה להיות חלק ממפלגה המתמודדת בבחירות לכנסת תופסק פעילותה בצבא?

‎2. האם יורשה גם לתנועת ר"צ לחלק חומר בבסיסי צה"ל?

‎3. האם בודק צה"ל את זהותם של הנכנסים למחנותיו מטעם חב"ד?

‎4. האם נכון היה להעמיד כלי רכב וחיילים לרשות חב"ד בעת שיחידות צה"ל מקצצות בתחמושת לאימונים?

‎5. האם בדעת השר למנוע מגופים פוליטיים לפעול בקרב חיילי צה"ל?

תשובת שר הביטחון י' רבין:
------------------------
(לא נקראה, נמסרה לפרוטוקול)

‎1. כפי שהודעתי בעבר, אכן שונו דפוסי שיתוף הפעולה בין צה"ל לאנשי חב"ד, ופעילותם הוגבלה לפעולות מסוימות - כגון חלוקת סופגניות ומשלוחי מנות - המתבצעות אף הן בפיקוח הרבנות הצבאית הראשית.

‎2. תנועה פוליטית אינה רשאית לחלק חומר הסברה במחנות צה"ל.

‎3. מאחר שהפעולות נעשות, כאמור, בפיקוח הרבנות הצבאית הראשית, אין בודקים בדרך כלל מי פועל מטעם חב"ד. אין באפשרותי לדעת אם אומנם השתתף האיש הנזכר בשאילתא באירוע זה. אם אכן כך היה, אין לי אלא להצטער על כך. מקומו לא יכירנו במחנות צה"ל.

‎4. מדובר בפעולה שיועדה לרווחת חיילי צה"ל, ולפיכך סייעו כלי רכב צבאיים בהעברת משלוחי המנות.

‎5. פעילות פוליטית אסורה במחנות צה"ל.

*

הישיבה המאה-ושלושים-ושתיים של הכנסת השתים-עשרה, יום שני, ד' בטבת התש"ן (‎1 בינואר ‎1990), ירושלים, הכנסת, שעה ‎02:16, ‎1291. חסידי חב"ד במחנות צה"ל.

חבר הכנסת א' בורג שאל את שר הביטחון
----------------------------------
ביום כ"ח בחשוון התש"ן (‎26 בנובמבר ‎1989):

בתחילת השנה הפיצה תנועת חב"ד לוח שנה שבו לא מצוינים האירועים הלאומיים, דוגמת יום הזיכרון לחללי צה"ל ויום העצמאות.

ברצוני לשאול:

האם יש מקום לאשר פעילות חינוכית-אידיאולוגית של תנועה שאינה מכירה בערכים הבסיסיים, שעליהם מושתתים צה"ל, המדינה והעם?

תשובת שר הביטחון י' רבין:
------------------------
(לא נקראה, נמסרה לפרוטוקול)

אין תנועת חב"ד מקיימת פעילות חינוכית-אידיאולוגית במחנות צה"ל. מבחינה עובדתית, פעילותה של התנועה הוגבלה לאיחולי חג בדרך של חלוקת סופגניות או משלוח מנות, והכול בליווי גורמי הרבנות הצבאית.

הישיבה המאה-ותשע-עשרה של הכנסת השתים-עשרה, יום רביעי, א' בכסליו התש"ן (‎29 בנובמבר ‎1989), ירושלים, הכנסת, שעה ‎00:11, ‎182. פעילות תנועת חב"ד במחנות צה"ל

דוד צוקר (התנועה לזכויות האזרח ולשלום):
--------------------------------------
אדוני השר, בניגוד להודעות רשמיות של משרד הביטחון, ממשיכה תנועת חב"ד לפעול באורח חופשי במחנות צה"ל. האיסור של משרד הביטחון על פעולות חב"ד, שנקבע עם הצטרפותה של התנועה למפלגה פוליטית, לא מקוים מדי יום ו' דווקא במחנה מטכ"ל, מקום מושבו של השר שהורה על המדיניות החדשה.

ברצוני לשאול:

‎1. האם הידיעות בנושא הזה נכונות? אם כן - מדוע לא קוימה המדיניות המוצהרת?

‎2. מה בכוונת המשרד לעשות בעניין הפצת תעמולה של גוף מפלגתי בתחומי מחנות צה"ל?

שר הביטחון י' רבין:
------------------
‎1-2. מאז הקמת צה"ל נהגו אנשי חב"ד לבקר מטעם מפקדת קצין חינוך ראשי ביחידות הצבא ולקיים שיחות. לפני מספר רב של שנים הוצאו מטעם משרד הביטחון הוראות, שהגבילו את ביקוריהם להבאת איחולי חג בסוכות, בחנוכה ובפורים, ולכיבוד סמלי ברוח החג. לאחר הבחירות האחרונות לכנסת הוחלט שאין לאפשר לאנשי חב"ד ביקורים אלא בליווי אנשי הרבנות הצבאית, כך שלא יחרגו מהמגבלות שהוטלו עליהם כאמור בסעיף הקודם. בכל מקרה שמוגשת תלונה על הפצת חומר מטעם חב"ד נערכת בדיקה של התלונה.

אשר לאירוע הספציפי, טרם הוגשו לי ממצאי הבדיקה של הנושא שבשאילתא. על-פי בדיקה ראשונית, יש בסיס לאינפורמציה שנמסרה על-ידי השואל, ונוכח זאת ירענן צה"ל את כל ההוראות הקיימות, כדי למנוע הישנות של מקרים כאלה.

דוד צוקר (התנועה לזכויות האזרח ולשלום):
--------------------------------------
האמת היא, שיש לי בעיה קלה עכשיו, משום שאחרי שראיתי שהממשלה אישרה אתמול את נסיעתו של השר שרון לחצר חב"ד, אינני יודע - אולי מותר להם גם לחלק בצה"ל סופגניות. הבעיה השנייה היא, שאני מבין שבגיליון "מוניטין" העומד להופיע מחר מודיע הרבי מלובביץ' שהוא איננו תומך במפלגה פוליטית כלשהי. אינני בטוח שזאת הזירה הנכונה, אבל זה לא ענייני.

פנחס גולדשטיין (הליכוד):
-----------------------
אתה מתנגד לנסיעת השר שרון לחב"ד?

דוד צוקר (התנועה לזכויות האזרח ולשלום):
--------------------------------------
אשר לעובדות עצמן, כפי שהתגלו על-ידי הכתבת הצבאית של "קול ישראל", ביררתי ומצאתי אחר כך כמה עובדות נוספות, ואני אעזור למצוא עוד כמה ממצאים: החומר מחולק זה מספר רב של ימי שישי במחנה מטכ"ל. בפעם האחרונה היה בחומר שהופץ ריאיון עם רב חוזר בתשובה, המפיץ תעמולה למען חזרה בתשובה. בחומר שחולק בתוך מחנה צה"ל יש מאמר גדול נגד התקשורת החילונית ככזאת, כתקשורת חילונית. אני יכול למנות בפניך חריגות מטרידות נוספות שהיו בשנה האחרונה, כלומר, מדובר על מגמה. חברי הכנסת צבן, אלוני ורן כהן שלחו אליך בשנה האחרונה בשאילתות ובמכתבים דיווחים על שורה שלמה של אירועים, שהיתה בהם הופעה חוזרת ונשנית של אנשי חב"ד ללא ליווי קצין, כפי שנאמר בהוראות שלך - לא רק עם סופגניות, אלא בתעמולה למען חזרה בתשובה.

השאלות שלי לשר הן כדלהלן: ‎1. האם ננקטו ותינקטנה באילו מן המקרים, ובמקרה הזה, פעולות משמעתיות נגד מי שעשה את זה? מדובר במגמה; ‎2. מדוע הפיקוח על אנשי חב"ד, על-פי ההוראות של הצבא, אדוני השר, צריך להיות של אנשי הרבנות הראשית? מדוע לא יהיה הפיקוח על אנשי חב"ד בידי אנשי קצין חינוך ראשי, ולא בידי הרבנות הצבאית הראשית? והאם יודע אדוני, שיש היערכות למנוע פעילות מן הסוג הזה בחנוכה הקרב עלינו, חג המועד לסוג כזה של אירועים?

פנחס גולדשטיין (הליכוד):
-----------------------
אדוני היושב-ראש, אדוני השר, אני חושב שתשובת השר היתה מספקת, לפחות לגבי, אף שראיתי טעם לפגם בכך שאנשי חב"ד, המזוהים באמת עם מפלגה פוליטית, לא נהגו על-פי הוראות צבא-הגנה לישראל. אבל אם ימצו אתם את הדין, כפי שאמר השר, אני מקבל זאת.

בהזדמנות זו הייתי רוצה לשאול, אדוני השר: יש לנו כל מיני אגודות בישראל;
אחת מהן היא האגודה לזכויות האזרח, שאיננה מזדהה ומזוהה עם מפלגה פוליטית אחת אלא עם כמה מפלגות פוליטיות, כולן מן השמאל. ידוע לי, שפעמים מספר חילקה גם האגודה לזכויות האזרח חומר בצה"ל. האם אותם קריטריונים שיחולו על אנשי חב"ד יחולו גם על אנשי האגודה לזכויות האזרח?

רענן כהן (המערך):
----------------
אחזור על דברי. תשובת השר מספקת אותי בהחלט, אבל אני רוצה לשאול שאלה עקרונית כוללת: האם יש הוראות קבע בדבר מערכת היחסים בין צה"ל לבין תנועות פוליטיות בכל הנוגע להסברה בקרב החיילים? אם יש - מה הן?

שר הביטחון י' רבין:
------------------
לשאלות המשלימות של חבר הכנסת צוקר - אני חוזר ואומר, שבכל מקרה שתגיע תלונה על חריגה, אנחנו נטפל בזה. נוסף על כך, כפי שהודעתי קודם, תוצאנה הוראות שירעננו את ההוראות הקיימות ויוודאו את מימושן.

לשאלה השנייה המשלימה - החלוקה היום היא פשוטה: בכל מה שקשור לענייני דת, האחריות היא על הרבנות הצבאית הראשית; בכל מה שקשור לענייני חינוך והסברה - על קצין חינוך ראשי, ואין אחד חורג לתחומו של השני. כך הדברים נעשים.

שולמית אלוני (התנועה לזכויות האזרח ולשלום):
------------------------------------------
כשהדת היא פוליטיקה.

שר הביטחון י' רבין:
------------------
אני לא באתי לקבוע כאן, אם פוליטיקה זה דת ואם דת זו פוליטיקה. אילולא כן, לא היו ההגבלות, כפי שקיימות היום על אנשי חב"ד.

לשאלת חבר הכנסת גולדשטיין לגבי מיצוי הדין: איננו ממצים את הדין עם הגופים החוץ-צה"ליים. האחריות לביצוע ההוראות היא על המפקדים בצה"ל, ולפיכך מה שנדרש מהמפקדים הוא לוודא שההוראות תבוצענה. עליהם למנוע חריגה, בוודאי לא לסייע לחריגה מההוראות. פה ושם היו גם מקרים כאלה.

אינני יכול להשיב כרגע - אני חוזר לשאלה משלימה של חבר הכנסת צוקר - ולמסור אילו צעדים ננקטו. אבדוק ואתן לך תשובה.

אין שום אגודה או גוף פוליטי שנותנים להם להופיע בצה"ל אלא אם זה במסגרות המקובלות ודרך קצין חינוך ראשי, כמו הופעת חברי כנסת בפני גופים שונים של חיילים או מפקדים של צה"ל. זה קיים, זה היה קיים וזה ממשיך להיות קיים. זה לא כולל אגודות למיניהן.

שר הביטחון י' רבין:
------------------
חבר הכנסת לוי, תציג בפני שאילתא, או בעל-פה או בכתב, ואשיב עליה.

לשאלת חבר הכנסת כהן: למעשה עניתי על השאלה. בכל מה שקשור לגופים פוליטיים יש הוראות קבע בצבא. בצבא אין מתירים הסברה פוליטית, הסברה מפלגתית, למעט במפגש עם חברי הכנסת, כחלק מלימוד אזרחות טובה, דמוקרטיה והצגת השקפות המפלגות הקיימות.

זה מוגבל אם לביקורי חיילים ומפקדים כאן בכנסת, ואם במערכת החינוך הצה"לית.

*

הישיבה הארבעים-ושש של הכנסת הארבע-עשרה, יום שלישי, כ"ב בכסליו התשנ"ז (‎3 בדצמבר ‎1996), ירושלים, הכנסת, שעה ‎03:16, ו. הצעות לסדר-היום, פעילות חב"ד בצבא-הגנה לישראל

היו"ר מ' שטרית:
--------------
אנו עוברים לסדר-היום. הנושא הראשון על סדר-היום הוא: פעילות חב"ד בצבא-הגנה לישראל - הצעות לסדר-היום מס' ‎873, 878, 892, 906 ו-‎1025. אני קורא לראשון המתדיינים, חבר הכנסת דוד טל. אחריו - חבר הכנסת אורי אור.

דוד טל (ש"ס):
------------
אדוני היושב-ראש, אישי הכנסת, הנושא העומד לפנינו היום הוא פעילות חב"ד בבסיסי צה"ל. אני קצת המום ואני קצת לא מבין. אנשים שכל פשעם הוא שהם באים, מכניסים קצת מאורה של תורה לחיילים; וכל זה, אגב - להזכיר - באישורו של שר הביטחון, לא בניגוד לדעתו של שר הביטחון או לגורם בכיר כזה; באישורו של שר הביטחון. והם עושים זאת מקדמת דנא. זה היה טוב כל השנים.

הם עושים את זה לאורך כל הדרך: אם בחנוכה ואם בפורים. הם הגיעו למקומות שאחרים לא הגיעו אליהם. הם הגיעו לכל מיני מקומות. יושב כאן מפקדי במלחמת יום הכיפורים, חבר הכנסת אורי אור, שזוכר את חאלס, את תל-שאמס, את תל-מרעי, את תל-אל-מאל. הם הגיעו לכל המקומות האלה. הם היחידים שהגיעו לשם. לא ראינו שם את אביב גפן, לא ראינו שם אנשים אחדים שפחדו קצת מהנפילות. האנשים הללו לאורך כל הזמן באו ותרמו את תרומתם לעם היהודי.

אני רוצה להזכיר, וכדאי, רבותי, שלא נתנצל על זה, אנחנו חיים במדינת ישראל, אנחנו חיים במדינה יהודית. הם באים להקנות מעט מהערכים היהודיים לחיילי צה"ל.

מה, הם הולכים להשחית את חיילי צה"ל? את נפשם? שמעתי מישהו אומר שעשו לבן שלו שטיפת מוח שם. בהרצאה אחת עושים שטיפת מוח? בשתי הרצאות עושים שטיפת מוח? מה, הם ילדים קטנים? זה לא מפריע שאביב גפן מופיע? זה לא מפריע, אדוני חבר הכנסת, אלופי ומפקדי אורי אור, שמגיעים בערבים סגורים ושומעים כל מיני הרצאות עם הרבה דברי כפירה? חיילים דתיים נאלצים לשמוע את דברי הכפירה האלה. הם מחויבים. יתירה מכך, רושמים אותם בכניסה.

אדוני שר הביטחון, רשום זאת לפניך, רושמים אותם בכניסה, מכניסים פתקים מי נמצא ומי לא נמצא וכופים עליהם לשמוע דברי כפירה. מדי פעם בפעם מוציאים פתק, אדוני שר הביטחון, ובודקים האם חייל זה נמצא או איננו. זה אפשר? זה מותר? זה נכון? זה ראוי לעשות? לבוא עם מעט אור של תורה, עם מעט יהדות, עם הרבה לב חם - זה קשה.

אני חושב שפעם אחת ולתמיד - ויש לי הרבה חברים בשמאל ובמפלגת העבודה - פעם אחת ולתמיד צריך להוריד את המסכה של הצביעות הזאת. אני בטוח שאילו גרסו פעילי חב"ד כאלה ואחרים בבחירות האחרונות שצריך להצביע עבור השמאל או עבור שמעון פרס, לא היינו שומעים דברי טרוניה כאלה. לא היו מקנטרים אותם. היות שחב"ד או חלק מהם הציגו "ביבי טוב ליהודים", זה העונש שהם צריכים לקבל?

אני רוצה להציע לעמיתי מהשמאל - הגיע הזמן שתתעוררו, הגיע הזמן שתתפקחו.

אני לא אומר את זה, חס וחלילה, כדי לקנטר, ואני לא מתכוון, חס וחלילה, להרגיז כרגע מישהו. תתחילו לבדוק את דרכיכם. תתחילו לראות לאן אתם הולכים. יש לי הרושם, שמאז ‎29 במאי אתם לא יודעים לאן אתם הולכים. אם אתם תסכימו אתי שללא החרדים אתם לא תחזרו לשלטון, ראוי וכדאי שמהיום - הייתם צריכים לעשות את זה מ-‎29 במאי - תחפשו את הדרך, תתחילו לבנות את הגשר לחרדים. אל תצאו נגד כל דבר שבקדושה. זה לא יתקבל. לא יהיה אפשר לחבור אליכם. את זה צריך להבין פעם אחת ולתמיד.

אדוני היושב-ראש, בדרך כלל אני לא מאריך אבל הפעם אני מבקש עוד חצי דקה. אני מבין שקשה להיות באופוזיציה וגם לאשר כל מיני הצעות כאלה ואחרות שיש בהן מהקדושה.

אבל אין מה לעשות. אתם צריכים להתגבר קצת על היצר, אתם צריכים קצת לכוף את הראש ואתם צריכים קצת להבין שאנחנו במדינת ישראל, מדינת היהודים, ואנחנו לא צריכים להתנצל על זה, בכלל לא.

אני חושב, חברי, חברי מפלגת העבודה, מרצ וכל החברים האחרים - ידידי אורי אור ודאי יאמר את דברו - הגיע הזמן שתחליטו לסלול את הדרך לשיתוף פעולה עם החרדים, ותפסיקו להתנגד לכל דבר שבקדושה. תודה.

אורי אור (העבודה):
-----------------
אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אדוני שר הביטחון, מאז שנת ‎1953 עוסקת חב"ד, על-פי הוראת רבה ומנהיגה, זכר צדיק לברכה, הרבי מלובביץ', תסלח לי על הביטוי, במיסיונריות.

דוד טל (ש"ס):
------------
איך אתה יכול להשוות דבר כזה? איך אתה יכול להשוות דבר כזה? אתה לא איש חב"ד, אבל אפשר להשוות דבר כזה? לפחות היית אומר "להבדיל".

אורי אור (העבודה):
-----------------
תקשיב, לכן אמרתי שאי-אפשר להשוות.

דוד טל (ש"ס):
------------
למיסיון אתה מאפשר לפעול בראש חוצות, ולא שמעתי אותך אומר דבר נגד זה.

אורי אור (העבודה):
-----------------
עוד לא גמרתי לדבר.

רחבעם זאבי (מולדת):
------------------
מיסיונריות בהגדרה היא הטפה לדת הנוצרית. האם אפשר להשוות?

אורי אור (העבודה):
-----------------
אי-אפשר להשוות. חבר הכנסת גנדי, אני חושב שהם לא עוסקים בפעולה כמו המיסיונרים, אבל פעולה כמנהג המיסיונרים, ואני לא משווה.

לגבי הפעולה הקדושה שלהם, אני חולק עליך, חבר הכנסת גנדי. אני אתחיל מזה שהתנועה הזאת קוראת לסירוב פקודה, וזה לא רק עניין פוליטי. העניין הפוליטי הוא הרבה פחות חשוב מקריאתה לסירוב פקודה. תראה מה שכותב העיתון של חב"ד, ואני קורא את הדברים. זקן חסידי חב"ד, הרב דוד חנזין, קורא לחיילי צה"ל לסרב פקודה לביצוע הפריסה מחדש בחברון. הרב השווה את מצב היהודים בחברון לתקופת השואה. זו נקודה אחת.

כותב הרב, שוב בעיתון חב"ד: "לא הפשרה והוויתורים הורידו לשפל את החוסן הנפשי ואת מצב הרוח הלאומי, הסיבה לכך נעוצה בשוני המהותי בין ממשלה זו לבין קודמותיה. אין ואסור לקבל", כותב העיתון החרדי, "שום אלטרנטיבה לממשלת הימין".
הוא גם נעשה פרשן מדיני, העיתון הזה של חב"ד, ותראה מה שהוא כותב לחיילי צה"ל:

"מי ייתן את הדין ומי יעשה את החשבון על דם חיילינו שנשפך לשווא בגלל מדיניות האיפוק וההבלגה של ממשלת ישראל?"; את זה כותב עיתון חב"ד. זה לא אותו חב"ד שהזכיר פה קודמי, שבא בזמנו עם הסופגניות ועם אוזני-המן. מהפכה גדולה עבר אותו ארגון מאז.

אורי אור (העבודה):
-----------------
הנושא הרבה יותר חמור. כשאמרתי פעולה כעין מיסיונרית, הדגשתי את מה שאמרתי.
כותב העיתון, ביטאון חב"ד, בנובמבר, רבותי, הוא כותב: "למגמה של מסירת חברון" -

זאת כבר לא הממשלה שלנו - "לידי האויב, וכתוצאה מכך העמדת אלפי יהודים בסכנת נפשות מיידית, אין כל תוקף מצד התורה והוא בטל ומבוטל מראש". כותב את זה עיתון חב"ד, אותו עיתון ששליחיו, כפי שטוען כאן מישהו, עוסקים רק בחלוקת סופגניות. הוא כותב וממשיך: "תמכנו בבחירת נתניהו מתוך אמונה שדברי הרבי מלובביץ' הם נר לרגליו". כלומר: גם נתניהו מתחיל להיות על-תנאי לחלק מאותם חסידי חב"ד, שטוענים שהם מחלקים רק סופגניות.

אני רוצה לומר לך, אדוני שר הביטחון, שכדי לספק שירותי דת ולחלק סופגניות יש הרבנות הצבאית. היא עושה את עבודתה בצורה מעולה הרבה מאוד שנים וחייליה פרוסים במרבית בסיסי צה"ל. אין שום צורך להכניס גורם חיצוני לאחר כל מה שקרה לאותו גורם בחמש-שש השנים האחרונות.

היות שזמני קצר, אספר לכם סיפור אמיתי, והסיפור הזה חשוב. אתה נלחמת בחווה-הסינית, ואני נלחמתי ברמת-הגולן. שלוש שעות לאחר שנגמר הקרב הקשה ברמת-הגולן ונכנסה הפסקת האש ישבו לוחמים על אחד מרכסי החרמון, ישבו וביכו את חבריהם. והנה מגיע אותו כלי מצוות, הקרוי משום-מה "טנק מצוות", מקפץ לו ומגיע עד ללוחמים עצמם. יורדים אותם אנשי חב"ד עם זמר בפיהם. שקט ודממה היו במקום. קם חייל אחד וזרק אבן קטנה, חייל שני זרק עוד אבן, והם קיבלו מטר של אבנים, הסתובבו וחזרו חזרה.

אם חושב הנואם שלפני, שפעולתם של ראשי חב"ד תקרב היום את הדת, הוא טועה.
תקרא מה הם אומרים על אנשי ש"ס, כבר לא על אנשי מפלגת העבודה. כותב אותו ביטאון כלפי אנשי ש"ס: מה ניתן לעשות מבחינה דמוקרטית כדי שלא תחזור ותישנה ההונאה הציבורית הגדולה של הבחירות האחרונות, כאשר ש"ס העבירה את קולות בוחריה על מגש של דם וכסף לערפאת ולחבורת רוצחיו.

אני מבקש, רבותי חברי הכנסת, אל תתארו לי את אותם אנשים כמחלקי סופגניות ואוזני-המן. הדבר הרבה יותר מורכב, ובתהליך שקרה במדינת ישראל בשנתיים האחרונות, ואנשי חב"ד עומדים מאחורי התהליך הזה, הם לא יביאו לקירוב לבבות במחנות צה"ל, הם יביאו את ההיפך מזה, ומכך אני חרד. תודה רבה.

*

הישיבה הארבעים-ושש של הכנסת הארבע-עשרה, יום שלישי, כ"ב בכסליו התשנ"ז (‎3 בדצמבר ‎1996), ירושלים, הכנסת, שעה ‎03:16, ח. הצעות לסדר-היום, פעילות חב"ד בצבא-הגנה לישראל

סילבן שלום (הליכוד-גשר-צומת):
----------------------------
אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, הנושא של חב"ד לא עולה בפעם הראשונה. גם ב-‎1993, כאשר חב"ד השתתפה באותה הפגנה רבת משתתפים של ‎000,250 איש כאן בירושלים, מול משרד ראש הממשלה, נגד הסכמי אוסלו, קמו חבר הכנסת חגי מירום ואחרים ותבעו להפסיק את ההקצבות לחב"ד.

ואני שואל אתכם: מה יש לכם מחב"ד? בסך הכול הם חשבו שנתניהו טוב ליהודים. בגלל זה צריכים לעשות את כל הרעש? בגלל זה השנאה מעבירה אתכם על דעתכם? מה הם עושים, בעצם?

חב"ד זו תנועה מפוארת, שעוסקת זה שנים בקירוב לבבות, ולא יעזור שום דבר. אלה שזרקו אבנים ברמת-הגולן, יכול להיות שבאותו רגע אותו איש חב"ד עשה דבר שלא ייעשה.

ואם הוא פתח בזמר לאחר שהיו חללים באזור, זה מעשה שלא ייעשה. אבל בכל מקום אחר, תמיד קיבלו אותם בזרועות פתוחות. מניחים תפילין, מחלקים סופגניות - מה רע בזה, חבר הכנסת אורי אור? מה רע בעניין הזה? קשה לי מאוד להבין, אולי זה מנקמנות. הם הלכו עם הליכוד בבחירות האחרונות, ואתם רוצים להתנקם בהם.

הרי כשתבעו לבטל את ההקצבות לחב"ד, זה היה במסגרת מסע, אני לא רוצה להגיד רדיפה, זה נשמע מוגזם אולי, אבל מסע נגד כל אלה שתמכו באופוזיציה. לדוגמה, שר החוץ דאז שמעון פרס החליט לבטל את כל המנויים על ה"ג'רוסלם פוסט" בגלל כותרת ראשית, שאמרה שלממשלה יש תוכנית סודית לנסיגה. מייד ביטלו את כל המנויים. ערוץ-‎7 עשה מה שעשה, מייד רצו לסגור אותו. חב"ד, רוצים ביטול של הקצבות. זאת לא הדרך.

אנחנו היינו ‎15 שנים בשלטון. מעולם לא חשבנו לבטל את המנויים על "על המשמר", לא על עיתון "דבר".

רן כהן (מרצ):
------------
על מה אתה מדבר? אתה יודע שכל תנועות הנוער עומדות בפרמטרים של משרד החינוך, גם בית"ר, גם "הנוער העובד והלומד" וגם "הצופים" - כל השנים. מה זה שייך?

סילבן שלום (הליכוד-גשר-צומת):
----------------------------
שייך, כי את המנויים על "על המשמר" אנחנו לא ביטלנו, את המנויים על "דבר" לא ביטלנו, כל העיתונים שלכם, שתקפו את הממשלה בארס מוחלט. בסך הכול, מה רצה שר הביטחון? להכניס אותם כדי לחלק סופגניות. מה רע בזה, תסבירו לי. אני מנסה לחשוב אם יבוא אותו יהודי חב"דניק ויחלק מאה סופגניות באותו בסיס, מה זה יעשה? זה יעביר את חיילי צה"ל על דעתם הפוליטית? זה יעביר אותם על דעתם בענייני דת ומדינה? מה רע בעניין? אני מנסה לחשוב, אין לי שום מסקנה אחרת, אלא נקמנות לשמה. הם הלכו ותמכו בנתניהו בבחירות, אתם רוצים לנקום בהם. כל מה שתנועת חב"ד תעשה, תהיו נגדה.

(קריאת ביניים)

סילבן שלום (הליכוד-גשר-צומת):
----------------------------

סופגניות כשרות. תאמין לי, אני מכיר גם את רן כהן וגם את אורי אור, הם ראו את אנשי חב"ד כשהם עצמם היו בצה"ל, ואני לא בטוח שהם ראו את אנשי חב"ד מעבירים את החיילים על דעתם הפוליטית או על דעתם בענייני דת ומדינה. הם ראו שהם באו, חילקו סופגניות, הניחו תפילין והלכו. יותר מזה הם לא עשו. כל מי שהיה בצה"ל ראה את זה.

הם לא עושים דבר מעבר לזה. גם אין להם יכולת לעשות מעבר לזה. אז למנוע את המצווה היהודית של חלוקת סופגניות? על זה כל הרעש?

אני מברך אותך, אדוני שר הביטחון. המעשה הוא חיובי, המעשה הוא יהודי. עלה והצלח.

רחבעם זאבי (מולדת):
------------------
אדוני היושב בראש, חברי הכנסת הנוכחים, אחרי שנמצאו פתרונות לכל הבעיות שלנו, כמו הפרישה מחברון - זו לא טעות, הפריסה מולידה פרישה - פגיעות ה"חיזבאללה" בצפון, התרעות על פיגועים, הקיצוצים המכאיבים בתקציב המדינה, היחסים המידרדרים עם מצרים, הפחתת שיעורי הריבית, מחסום כנופיות ערפאת בצומת-נצרים, בעיית הסמים והאלכוהול המתפשטת בקרב הנוער, ייבוא בשר טרף, מעצרים מינהליים ועוד בעיות כהנה וכהנה; אחרי שכל אלה נפתרו והגענו אל המנוחה ואל הנחלה, התפנה חבר הכנסת הפרופסור אמנון רובינשטיין ממרצ לעסוק ברצינות בפעילות תנועת חב"ד בצה"ל.

חבר הכנסת רובינשטיין הודיע כי יעתור לבג"ץ אם יאפשרו לחסידי חב"ד לפעול במחנות צה"ל בחגים. רובינשטיין טוען, שחב"ד היא תנועה פוליטית וכן שהיתר לפעולת חב"ד בצבא מפלה בין תנועה לתנועה ופוגעת בחיילים הדרוזים, הצ'רקסים והבדואים המשרתים בצה"ל.

אלו הן טענות אוויליות, שכן תנועת חב"ד איננה מפלגה ולא היתה כזאת מעולם.

היא איננה מיוצגת בכנסת ואיננה דומה למפלגה. מי שאמר על חב"ד את מה שאמר, איננו מכיר את עולם החסידות בכלל ואת תנועת חב"ד בפרט, והרי אנחנו בצה"ל ידענו זאת כאשר התבשמנו ושמחנו על הופעתם של חסידי חב"ד בחג הסוכות, בחג החנוכה, בל"ג בעומר ובפורים. ראינו אותם באים עם בקבוק משקה, עם סופגניות בחנוכה ועם אוזני-המן בפורים, משמחים את החיילים בשירה ובריקוד. לא אחת מצאתי אותם במוצב נידח ושכוח-אל נותנים ידיהם לחיילים ומברכים על החג. זוהי פעולה פוליטית?

טוען חבר הכנסת רובינשטיין שזה מקפח ומפלה את הדרוזים, הצ'רקסים והבדואים, ועל-פי ההיגיון הזה צריך להפסיק ולבטל את בתי-הכנסת הצבאיים, את ציון החגים והמועדים היהודיים בצה"ל, את הרבנות הצבאית, ואולי אפילו את השימוש בשפה העברית.

זה מפלה אותם. אבל תתפלאו לשמוע, שגם בני המיעוטים בצה"ל אוהבים את הסופגניות של חב"ד ולוגמים מבקבוקי המשקה שלהם.

התסכול של מרצ בהליכתה למדבר האופוזיציה הוליד את הדרישה המוזרה הזאת בלי שמציעיה הבינו שעל-פי אותו היגיון תבוא דרישה שגידי גוב, מירי אלוני, שייקה לוי ודומיהם לא יופיעו בצה"ל - כל אלה התבטאו ומתבטאים בצורה פוליטית לא פחות מהרב שצוטט פה מעיתון כפר-חב"ד - וזוהי טיפשות, כי אנחנו רוצים שהם, האמנים שמניתי את שמותיהם ואחרים, דווקא יופיעו בצה"ל, שכולם יופיעו בצה"ל, ישירו ויחוללו וגם יאכלו עוגות. אגב, כל אלה מופיעים בצה"ל בכסף או במקום שירות מילואים, בעוד חסידי חב"ד באים בהתנדבות.

חסידי חב"ד מופיעים בצה"ל מאז ומתמיד, זה עשרות בשנים, במצוותו של הרבי, ואין לרובינשטיין ולחבריו במרצ הכוח והיכולת להילחם בציוויו של הרבי. חסידי חב"ד, שהולכים לפינות הנידחות ביותר בעולם כדי לגאול ולהציל נפשות יהודיות תועות; חסידי חב"ד, שמתגייסים בגופם ובממונם לכל שליחות יהודית; חסידי חב"ד, שעושים שליחותם בשמחה ובהתלהבות חסידית אבל בענווה ובכבוד לזולתם - חסידי חב"ד הלכו אל צה"ל ועם צה"ל בגבולות ומעבר לגבולות, והם ימשיכו לבוא למחנותיו ולמוצבים ולהתרונן עם חיילינו.

וברשותך, עוד שתי הערות. האחת - האם תיאסר הופעתם של יאיר צבן ויוסי שריד בצה"ל? הם כתבו ב"ידיעות אחרות" מאמר הקורא לאי-מילוי פקודה. אומנם הם מתחרטים על כך, אבל הם כתבו כך. אז בגלל זה נאסור עליהם? - לא. אני רוצה שחבר הכנסת יוסי שריד יופיע בצה"ל. שישמעו את כל הדעות. זו דמוקרטיה וזה כוחה.

הערה שנייה - ציטט פה אורי אור מקרה לא נעים שזרקו אבנים על הניידת הזאת של חב"ד. אני הייתי עד לעשרות אם לא למאות פעמים שהגיעה הניידת הזאת, שקוראים לה בשם הבומבסטי "טנק", והחיילים עמדו וציפו וחיכו. אתה יודע שבמוצבי בקעת-הירדן באותן שנים היה קומץ של חיילים.

אורי אור (העבודה):
-----------------
זו גם היתה חב"ד אחרת.

רחבעם זאבי (מולדת):
------------------
כן, כן. אבל אתה ציטטת מהימים ההם של ‎1973-1974. באותן שנים אני הייתי אלוף סדיר בצה"ל וראיתי את הניידת הזאת מגיעה והחיילים מחכים לה, כי היו באים אנשי חב"ד במספר גדול יותר מהחיילים המוצבים במוצב, יושבים אתם, מעבירים להם דואר, טלפונים הביתה, עוד לפני שהיו טלפונים במוצבים, מביאים להם את העוגה, מביאים להם בקבוק משקה ורוקדים אתם. לריקוד הזה, רחמנא ליצלן, יש השפעה פוליטית? תודה, אדוני.

רן כהן (מרצ):
------------
אדוני היושב-ראש, אדוני שר הביטחון, רבותי, חברות וחברי הכנסת, אדוני שר הביטחון, או שאני לא מכיר אותך, או שאני מכיר אותך ואתה פועל בניגוד למצפון שלך, משום שאתה יודע שתנועת חב"ד היא תנועה פוליטית, ואני מכיר אותך בתור מי שמתנגד לפעילות פוליטית בצבא. אני מכיר את המוסר האישי שלך ואני יודע שאתה מתנגד לאפליה בין זרמים בתוך מדינת ישראל ובוודאי בצבא.

אתה יודע שתנועת חב"ד היא תנועה פוליטית זה שנים; אולי לא שנים רבות, אבל זה שנים. ואתה יודע שלאחרונה הם היו מעורבים בעד חצי המפה הפוליטית ונגד המחצית השנייה של המפה הפוליטית. ואני יודע שאתה יודע שתנועת חב"ד פעלה בשנים האחרונות בבסיסי צה"ל בניגוד להוראות הצבא ובכך פגעה בחוקי הצבא. כמו שאני מכיר אותך, ואני חושב שאני מכיר אותך טוב מאוד, אתה מתנגד לפעילות בלתי חוקית בצבא. אז מה קורה לך?

יש לי הרושם שאני יודע מה קורה לך. אדוני שר הביטחון, אתה פועל היום מתוך כניעה לאיווט ליברמן ונגד רב-אלוף אמנון ליפקין-שחק. אגיד לך גם למה, משום שהדברים הם מאוד פשוטים.

שר הביטחון י' מרדכי:
-------------------
מנין אתה יודע?

רן כהן (מרצ):
------------
הרי אתה עונה לי. עוד מעט תעלה ותענה לי. לכן, אגיד לך ואתה תענה.

יש החלטה של הרמטכ"ל, שהובאה לידיעת קציני החינוך בכל יחידות צה"ל באמצעות לשכת סגן ראש אכ"א, והיא אומרת: תנועת חב"ד מזדהה לאחרונה עם כיוון פוליטי ולכן אין לה כל ייחודיות על פני תנועה מייצגת והתארגנות פוליטית כזו או אחרת, ולכן לא נכון לאפשר את פעילותה בצה"ל. לאור זאת מנחה הרמטכ"ל להקפיא בשלב זה כל פעילות של חב"ד בתוך צה"ל.

לאחר מכן, בתחילת נובמבר מתפרסם, על-ידי מנכ"ל משרד ראש הממשלה, אביגדור ליברמן, בריאיון לביטאון כפר-חב"ד, כי "האיסור לכניסת חב"ד למחנות צה"ל לא יקרה, לא יקום ולא יהיה. אנחנו מטפלים עכשיו בנושא" - אומר איווט ליברמן - "כדי לוודא שיאפשרו את כניסת חב"ד בצורה הטובה ביותר בכל המקומות, כפי שזה היה נהוג בשנים עברו". לטובת מי אתה, אדוני שר הביטחון? לטובת החלטת הרמטכ"ל ופקודתו או לטובת איווט ליברמן, שהחליט לשבור את פקודת הרמטכ"ל?

אומר לך גם יותר מזה, אדוני שר הביטחון. אתה גם נכנע למיליונר יוסף גוטניק מחב"ד. הוא זה שתרם למועמד שלך לראשות הממשלה והוא זה שתורם לחב"ד, ואתה יודע שזה לא נכון, לא מוסרי ולא ציבורי משום בחינה.

אופיר פינס-פז (העבודה):
----------------------
גם בחברון הוא פועל עכשיו.

רן כהן (מרצ):
------------
והוא זה שתורם לפעילות הפוליטית בחברון נגד הממשלה שבה אתה מכהן כשר הביטחון. ויוסף גוטניק אמר במפורש: אני מפעיל מערכת לחצים - ואני מצטט משלמה צזנה ב"מעריב" מ-‎29 בנובמבר - דרישות ותביעות מראש הממשלה באופן יומיומי, שעה שעה, כדי שלא יבצע את הפריסה מחדש בחברון. את זה אומר יוסף גוטניק, שאתה עכשיו נכנע לו, כי הוא מזוהה עם הפעילות של חב"ד.

אתה גם נכנע, אדוני השר, למוסר שלך, ואומר לך למה, כי אני מכיר אותך. חיילי צה"ל באים מכל הזרמים, הם מכל גוני הקשת הפוליטית, הם באים מ"הצופים", מ"השומר הצעיר", מ"הנוער העובד", מבית"ר ומכל שאר התנועות. ואני לא מבין. אם אתה באמת חושב שצריך לפעול למען מי שאוהב את צה"ל - נדמה לי שעל-פי המצפון שלך והמוסר שלך, מי שאוהב את צה"ל הוא כל מי שמשרת בו. אתה רוצה שיחלקו לחיילי צה"ל סופגניות ואתה רוצה שינעימו את ימיהם בחנוכה? פניתי אליך לפני שבועיים בשם "השומר הצעיר" ו"חנוך". שניהם משרתים ברמת-הגולן, אדוני היושב-ראש, בלבנון ובכל מקום. עד הרגע הזה עוד לא ענית לי. עוד לא אמרת לי האם גם "השומר הצעיר", כמו חב"ד, יוכלו לחלק סופגניות. למה? משום שחב"ד פעלו לטובת - - -

רחבעם זאבי (מולדת):
------------------
הקיבוצים מחלקים יין ועוגות?

רן כהן (מרצ):
------------
משום שחב"ד פעלו לטובת ביבי נתניהו, אתה מפלה אותם לטובה? הרי אני מכיר אותך. אתה, איציק מרדכי, נגד אפליה, וכאן אתה מפעיל אפליה. אגיד לך יותר מזה: אם אתה לא מפעיל אפליה, למה אתה לא קורא לכל תנועות הנוער, ביושר, בהגינות, מלכתחילה ביוזמתך ואומר: כל תנועות הנוער שאוהבות את צה"ל, אני מכריז על מבצע חלוקת סופגניות ועל מבצע ביקור בסיסי צה"ל, ואני קורא לכם לבוא ולהנעים את ימיהם של חיילי צה"ל בחנוכה? לא עשית את זה. מה שאתה עושה הוא שאתה נותן העדפה, לא העדפה מתקנת אלא העדפה מפלה, ורק לאנשי חב"ד. מדוע? משום שבימי הבחירות הם הלכו ופעלו לבחירתו של ביבי נתניהו, ואיווט ליברמן רוצה בטובתם.

דבר אחרון. השר איציק מרדכי, אני חייב לומר לך שאני פשוט נדהם. אתה נותן עידוד לעבריינים נגד חוקי הצבא. אתה יודע מה - לא אקרא מדברי. נתתי לך בכמה מכתבים את העדויות על הפעילות של חב"ד במחנות צה"ל בניגוד לחוק. אקרא מדבריך שלך, ממכתבים ששלחת לי לא כל כך מזמן, לא כל כך הרבה זמן אתה שר הביטחון.

בתאריך ‎28 בנובמבר, לא כל כך מזמן, כתבת לי: לגבי פיקוד מרכז, מבדיקה ראשונית שנערכה עולה, כי לא ידוע על בסיסים צבאיים שאליהם נכנסו אנשי חב"ד. נעשו ניסיונות להיכנס אולם הם נמנעו על-ידי המפקדים במקום. מה זאת אומרת? אתה מעיד שאנשי חב"ד ניסו להיכנס למחנות צה"ל בניגוד להוראות והמפקדים במקום מנעו מהם.

עכשיו אתה בא לתת להם פרס, להיכנס דרך הדלת ולא דרך החלון.

שמואל הלפרט (יהדות התורה):
-------------------------
מה קרה, אי-אפשר לשנות הוראות?

רן כהן (מרצ):
------------
אפשר לשנות הוראות. אתה יודע מתי לא משנים הוראות? לא משנים הוראות אחרי שעבריינים ניסו לעבור עליהן, כי אז זו כניעה - - -

שמואל הלפרט (יהדות התורה):
-------------------------
לפי מה אתה קובע שהם עבריינים?

רן כהן (מרצ):
------------
באמת, שאלת, תן לי להשיב. אתם מנסים להשמיץ ולשקץ. אין לי שום דבר נגד תנועת חב"ד, חוץ מדבר אחד - - -

שמואל הלפרט (יהדות התורה):
-------------------------
אתה לא עקבי.

רן כהן (מרצ):
------------
סלח לי, הם לא חייבים להצביע בעדי. אדוני היושב-ראש - - -

היו"ר ד' טל:
-----------
אם תאמר לי לא לאפשר ולא תענה לו - - -

רן כהן (מרצ):
------------
הדבר היחיד שיש לי עם תנועת חב"ד הוא מחלוקת - - -

שמואל הלפרט (יהדות התורה):
-------------------------
הם לא הצביעו בשבילך.

היו"ר ד' טל:
-----------
חבר הכנסת הלפרט.

רן כהן (מרצ):
------------
מה הבריונות הזאת פה?

יש לי מחלוקת מדינית ופוליטית עם חב"ד. אני חושב שלאנשים שדומים לי בדעות, שמשרתים בצה"ל, שנהרגים בצה"ל ולא באוהלה של תורה, אסור להיכנס למחנות הצבא מתוך איסור עצמי. אנחנו לא רוצים להיכנס למחנות האלה כדי לשמור את צה"ל מחוץ למחלוקת פוליטית, אנחנו לא רוצים להיכנס כדי להימנע מהתערבות פוליטית בתוך הצבא. אבל לאלה שחולקים עלינו מבחינה פוליטית יש מליצי יושר במשרד ראש הממשלה והם יכפו -על-ידי גורמים פוליטיים - על שר הביטחון לכפות על הרמטכ"ל להיכנס לתוך הצבא.

זכותם ללכת לכל מקום בארץ הזאת ולהטיף לעמדות הפוליטיות שלהם, זכותם שהדוברים שלהם יופיעו כאן בכנסת ויאמרו את מה שהם חושבים. אסור להם להיכנס למחנות הצבא, לא לחלק סופגניות ולא להטיף לדעות הפוליטיות שלהם. למה? כי הם תנועה פוליטית לכל דבר, כי הם התערבו במחלוקות הפוליטיות והמדיניות של מדינת ישראל, כי הם התערבו בעד מועמד אחד לראשות הממשלה ונגד מועמד אחר לראשות הממשלה, על דעות פוליטיות ומדיניות.

לכן, בכך שהם מביסים את צה"ל ואת הרמטכ"ל שלו, תוך אינוס שר הביטחון לקיים את מה שהם רוצים - אני אומר לכם: אין כפרה, אין מחילה על העניין הזה. תודה רבה.

כ"ה בכסלו תשס"ו
חיל מדליק חנוכיה בגזרת חברון
חיל מדליק חנוכיה בגזרת חברון
 
פעילות חב"ד עם חיילי צה"ל
פעילות חב"ד עם חיילי צה"ל | צילום: ישראל ברדוגו
 
הגב לכתבה

תגובות
2
1. יישר כויח מיסטער רבין!
כ"ו בכסלו תשס"ו
2. נהדר
פרויקט ממש נחמד, כל הכבוד לשטורעם על הרמה הגבוהה ועל ההשקעה.
כ"ו בכסלו תשס"ו