ב"ה יום חמישי, כ"ה שבט תשפ"ב | 27.01.22
החנוכיה האישית של הרבי
החנוכיה האישית של הרבי
חשיפה: החנוכיה של הרבי

לקרא חג החנוכה אנו שמחים לפרסם את תמונת חנוכיתו האישית של כ"ק אדמו"ר זי"ע, עם רקע על החנוכיה ועל מעמד ההדלקה על ידי הרבי (היו ימים)
מערכת שטורעם

לקראת חג החנוכה אנו שמחים לפרסם את תמונת חנוכיתו האישית של כ"ק אדמו"ר זי"ע, עם מעט רקע על החנוכיה ועל מעמד ההדלקה על ידי הרבי.

החנוכיה עצמה היא חנוכיה פשוטה, עשויה מעופרת קלה (אלומיניום). מקורה של החנוכיה מאירופה. לא ידוע מתי הרבי רכש או קיבל אותה, מה שידוע הוא, שהרבי הביא אותה איתו כבר בהגיעו לארה"ב בכ"ח סיון ה'תש"א, ומן הסתם היתה בשימושו עוד באירופה.

בביתו של הרבי, הרבי היה מדליק את החנוכיה בקומת הכניסה, בצידו הדרומי של סלון הבית, בדלת המפרידה בין הסלון לבין החדרון האחורי הקטן והמטבח.

בשנים בהם הרבי הדליק את החנוכיה בחדרו הק' ב770, הרבי היה פותח את דלת חדרו הק', בחלל הפתח, ממול למזוזה, הוצב כסא עליו הונחה החנוכיה, בה היה הרבי מדליק.

דלת חדרו של הרבי היתה נותרת פתוחה כל משך הזמן הנדרש להדלקה.

בערבי שבתות היו מניחים על הכסא ספר, כדי שישמש בסיס לדבר המותר, על מנת שיוכלו להזיז את הכסא לאחר שכבו הנרות.

כאן המקום לציין כי סבה של הרבנית חיה מושקא ע"ה, הרה"ח הר"ר אברהם שניאורסאהן ע"ה (חמיו של כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע), העניק לרבי בחתונתו בי"ד כסלו תרפ"ט, "דורון דרשה", מנורת חנוכה של אביו, הרה"ק מוהרי"ן מניעזין נ"ע.

במכתב ששלח אביו של הרבי, כ"ק הרה"ק רבי לוי יצחק נ"ע, לבנו הרבי, אחרי החתונה, כותב לו אביו: ..."בשלום ובבריאות תשמש בהנר חנוכה שנתנו לך, מסתמא הוא של כסף, ונר מצוה ותורה אור יאירו לפניך כל הימים, וזכות אביכם זקנכם מהרי"ן נ"ע זי"ע יגן עליכן לטוב כל הימים"...

להשלמת הנושא, ראוי לציין כי בשעתו ר' אהרן קליין ע"ה, שלח מתנה לרבי חנוכית זהב גדולה, אולם הרבי לא עשה בה שימוש.

תודת המערכת נתונה לשולח התמונה.

כ"ג בכסלו תשס"ו
הגב לכתבה

תגובות
14
1. תודה חמה
מערכת שטורעם, יישר כח להם על התמונה. תמשיכו כך. חילכם לאורייתא
כ"ג בכסלו תשס"ו
2. chanuka
do u have any more pics from any other angles , is this the same pic from what was in b"m a few years ago altough not so close?
כ"ג בכסלו תשס"ו
3. אתם גדולים
כל הכבוד רואים אתר מושקע יש לכם פירסומים ראשונים כל הכבוד לכם
כ"ד בכסלו תשס"ו
4. הבהרה
ראשית היו לרבי כמה מנורות. בחדר הק' הי' מדליק במנורה זו, בספרי' הי' עוד מנורה ובביתו הי' עוד מנורה.

זכור לכמה שכ"ק קנה (או שלח מישהו לקנות לו) מנורה זו ב"איסט סייד" במנהעטען.
כ"ד בכסלו תשס"ו
5. Correction
Why make up stories?!

First of all the Rebbe a number of Menorahs. This is the one from his room. There was a different one in the library and yet a 3rd one at home. It was clear that none of them had any special sentimental value.

Elder Chasidim testify that the menorah was bought on the lower east side in the 1940's.
כ"ד בכסלו תשס"ו
6. הרבי הבטיח
ר' אהרן קליין סיפר לי שהרבי הבטיח לו שישתמש בהמנורה שנתן לו ומסתמא קיים הבטחתו.
כ"ד בכסלו תשס"ו
7. מי צילם
מי צילם את התמונה
כ"ד בכסלו תשס"ו
8. פירסום ראשון
פורסם כבר כנראה בגיליון' התמים (החדש) מארכיונו של הגה"ח הרב גרשון מענדל גרליק שליט"א
כ"ד בכסלו תשס"ו
9. הוספה
כן. הרבי שלח לקנות מנורה לפני חנוכה תש"ב באיסט-סייד, ושזה יהי' המנורה הכי פשוטה. בתשל"ח כשהדליק בא' הלילות ב770 השתמש עם מנורה של כסף שהביאו מהביתץ וכנראה שזה הי' של קליין.
כ"ד בכסלו תשס"ו
10. ל6
נדמה היה לו שהרבי הבטיח לו.
כ"ד בכסלו תשס"ו
11. 770
ולהעיר שמאד דומה לחנוכיותו של כ"ק אדמו"ר הריי"ץ נ"ע, אולי מ שהו יודע עוד בענין,
נא לזכות את הצמאים.
א' השלוחים.
כ"ד בכסלו תשס"ו
12. פורסם בעבר
תמונה זו פורסמה בעבר על-ידי בית חב"ד בארץ.
כ"ז בכסלו תשס"ו
13. על אודות השימוש בחנוכיה


אני שמעתי עדות מפי הרב שלמה רייניץ שהיה משרת בקודש איזה שנים שראה בחג החנוכה, בתחילת שנות ה-מ', סימני שימוש טריים בחנוכיה שאותה העניק ר' אהרן לרבי.

(כנראה שהפסיק אדמו"ר להשתמש בזה מאוחר יותר לאחר שעורר על חטא עיגול החנוכייה ולכן הפסיק להשתמש בזה ג"כ מפני שהחנוכייה זו עצמה הייתה עגולה.)

לכאורה עדות זו שהביא מגיב מס' 6 הינה סותרת את הידוע לי שהרבי לא אמר לו שישתמש במנורה, ואילו בגביע שנתן ר' אהרן אמר לו הרבי מפורשות שכן ישתמש, ואולי בלבל מגיב מספר 6 מנורה בגביע ששניהם ניתנו במתנה לרבי ע"י ר' אהרן קליין.

ובדא"ג למספר 9 החנוכיה היית עשויה מזהב טהור ולא מכסף.

כ"ט בכסלו תשס"ו
14. הנחת ספר על הכסא למניעת ה"בסיס"
בתוך הכתבה נמצאים מספר מילים, שמאד חשובים וגורליים לדיון הלכתי סבוך בנדון - האם וכיצד ניתן לגרום בערב שבת שהכסא וכו' לא יהפכו לבסיס למוקצה, ושיתאפשר להזיז הכסא לאחר מכן בשבת.
ולכן המילים שמופיעות בכתבה "בערבי שבתות היו מניחים על הכסא ספר, כדי שישמש בסיס לדבר המותר" חשוב מאד לדעת האם הם מוסמכים ממש, ויש מי שמוכן לקחת אחריות שאכן כך היו פני הדברים.

בתודה מראש ובברכה
כ"ד בכסלו תשס"ח