ב"ה יום רביעי, י"ט ניסן תשע"ט | 24.04.19
המצבה שהתגלתה
המצבה שהתגלתה צילום: מ' קפלן
נתגלתה מצבת קבורתו של הרב שאול ליב ליבין מחברון

הגה"ח ר' שאול יהודה ליב (בן הגה"ח ר' אהרן) הכהן ליבין, שימש ברבנות בכמה ערים באוקריינה, ובשנת תרמ"ז עלה לארץ-ישראל ● לאחר חיפושים אינטנסיביים נמצאו במשרדי 'כולל חב"ד' שבירושלים הפנקסים הרלוואנטיים לאותן שנים, ומהם הוברר ללא צל של ספק שפטירתו של הרב ליבין היתה ביום ג' טבת תרנ"ג
א' ניסנוב, שטורעם

הגה"ח ר' שאול יהודה ליב (בן הגה"ח ר' אהרן) הכהן ליבין, שימש ברבנות בכמה ערים באוקריינה, ובשנת תרמ"ז עלה לארץ-ישראל.

הוא קבע את מושבו בחברון, ומיד עם בואו נתמנה לרבנות עדת האשכנזים בעיר – ולחבר בית-הדין – לידו של הרב הישיש הגה"ח ר' שמעון מנשה חייקין זצ"ל.

חתימתו של הרב ליבין מתנוססת על מסמכים רבים שנחתמו בחברון במשך שבתו שם, רובם בעניינים הקשורים להנהגת כולל חב"ד וקהילת אנ"ש בעיר.

באחרית ימיו – בשלהי שנת תרנ"ב – פרש הרב ליבין מהרבנות והתיישב בירושלים.

עד לאחרונה מקובל היה לחשוב את תאריך פטירתו ל"חודש מרחשון תרנ"ד". אך תאריך זה עורר כמה ספיקות, ובפרט שאין רישומו ניכר בקונטרס 'אבני זכרון' (חלק יב) שבו "רשימת ישני עפר מבית העלמין אשר לעדת החסידים אנ"ש כולל חב"ד יצ"ו במרום הר הזיתים אשר על פני ירושלם".

לאחר חיפושים אינטנסיביים נמצאו במשרדי 'כולל חב"ד' שבירושלים הפנקסים הרלוואנטיים לאותן שנים, ומהם הוברר ללא צל של ספק שפטירתו של הרב ליבין היתה ביום ג' טבת תרנ"ג (שנת תרנ"ג כולה נשמטה, משום מה, מהרשימות שב'אבני זכרון'!). גם מיקומו המדוייק של מקום קבורתו ניתן באותם פנקסים.

איתור הפנקסים התאפשר בעזרתם האדיבה והפעילה של מנהל כולל חב"ד בירושלים הרה"ח ר' משה שמואל דייטש ובנו הת' יוסף.

מצאצאיו של הרב ליבין יש להזכיר את הרה"ח ר' חיים שאול ברוק ע"ה.

ותיקי כפר-חב"ד זוכרים בוודאי את מר אליהו קפלן (גיסו של הרה"ח ר' יעקב יוסף רסקין), אך לא רבים יודעים שרעייתו מרת שרה נמנתה גם היא עם צאצאיו של הרב ליבין.

בניהם של אליהו ושרה – מר מנחם קפלן ואחותו גב' אביבה פלאי – התעניינו במשך שנים רבות באיתור קברו של הרב ליבין, ועתה, עם חשיפת הפרטים המדוייקים, הזדרזו להגיע לחלקה הרשומה בפנקס ("חלקת סגור") בתקוה למצוא את מצבת קבורתו של אחד המיוחד מראשי משפחתם.

המראה שהתגלה לעיניהם לא היה קל; החלקה הרוסה ברובה וזרועת מצבות מנותצות, גם קברו של הרב ליבין הרוס, אבל המציבה – שרובה נותר בשלימותו – נמצאה במקומה והיא אף ניתנת לקריאה!

וזאת אשר נחקק על מצבת האבן:

פ"נ

הרה"ח הישיש מו"ה

שאול יהודא ליב הכהן

רב דעה"ק חברון ת"ו

נלב"ע ג' טבת תרנ"ג

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

 


ב' באלול תש"ע