ב"ה ערב ש"ק, ט' ניסן תשפ" | 03.04.20
הרבנית חנה על רקע מכתבה שנחשף כאן לראשונה
הרבנית חנה על רקע מכתבה שנחשף כאן לראשונה
"והחליטו לקוראו בשם לוי יצחק"

בקשר עם השבעה אחר פטירת ר' מענדל ברוק ע"ה, מכתב של הרבנית חנה ע"ה אל הרי"י רסקין שבישר לה על השם "לוי יצחק" לבנו של ברוק (היו ימים)
מערכת שטורעם
ידוע בין חסידים שהרה"ח הר"ר מענדל ברוק ע"ה, שנפטר השבוע, הוא הראשון שהעניק לבנו – לאויוש"ט - את השם לוי יצחק ע"ש אביו של הרב הרה"ג המקובל רבי לוי יצחק שניאורסאהן ז"ל, שנלב"ע בכ"ף מנ"א ה'תש"ד בגלותו באלמא-אטא שבקזחסטן.

כ"ק אדמו"ר זי"ע הכיר לו טובה על כך, כפי שמצינו נדפס באגרות קודש ח"ו עמוד קח: (המכתב מצורף בסוף כתבה זו).

לידי מערכת שטורעם הגיעו מסמכים המתעדים את הנעשה 'מאחורי הקלעים' בעניין:

בראשון לציון התגורר באותם שנים (תשי"ב) הרה"ח הרב יעקב יוסף רסקין ע"ה, שזכה יחד עם בני ביתו לשמש את אביו של הרבי, הרב לוי יצחק ז"ל, בימיו האחרונים בגלותו באלמא-אטא.

בזכות עובדה זו נשמר הקשר בין משפחת רסקין לבין אם המלכות, אמו של הרבי, הרבנית חנה ע"ה.

בהזדמנות מסויימת דיברה הרבנית עם הרה"ח הרב דוד רסקין שי' (בנו של הר"ר יעקב יוסף ע"ה) על כך שמספר שנים כבר עברו מעת הסתלקותו של בעלה הגדול, ועדיין לא היה מי שראה לעצמו לזכות לתת שם אחריו.

ר' דוד שי' גילה את הדבר לאביו שסיפר זאת למשפיע הרה"ח הרב חיים שאול ברוק ע"ה שהתגורר גם הוא בראשון לציון, וכשנולד לבנו, ר' מענדל ע"ה בן, הוחלט לקראו בשם לוי יצחק!

במכתבים שלפנינו מוצאים אנו טיוטת מכתב בכת"י של הרב יעקב יוסף רסקין ע"ה אל הרבנית בה מספר לה את השתלשלות הדברים, וכן מכתב תשובה של הרבנית בברכת מזל טוב ואיחולים לרך הנולד בצירוף מתנה.

(אגב, אנו מוצאים במכתבו של הרב יעקב יוסף לרבנית התייחסות לנסיעתו של בנו הרב יהודא לייב ע"ה לחצרות קדשנו, עניין הקובע ברכה בפני עצמו בבוא הזמן בע"ה).

crue333_400
מימין: ר' מענדל ברוק, משמאל: הרי"י רסקין

הנה קטע מתוך מכתב הרי"י רסקין ע"ה אל הרבנית:

"ביום ג', כ"ה אייר שנה זו, היה ברית מילה אצל אחד מידידינו התמימים הגר פה בראשון לציון. ושמו התמים מנחם מענדל ברוק שי'. והוא בנו של ידידינו הרה"ח ר' חיים שאול ברוק שיחי', שהוא אצלנו פה הרב החב"די, וראש הישיבה שיסדנו עכשיו פה בראשל"צ.

והנה כשקיבלתי מבני התמים ר' דוד שי' ע"ד שכבודה בקשה בענין השם של כבוד הרה"ח אישה זצ"ל, זי"ע, סיפרתי זאת בסוד לידידי הרה"ח ר' חיים שאול ברוק שי' הנ"ל, ועכשיו כשנולד אצלם הילד הזה החליטו לקרוא אותו בשם "לוי יצחק" שיחי' לאורך ימים, בשם כבוד אשה הרה"ח זצ"ל, ואני הייתי המוהל אצלו.

השי"ת יאריך ימיו ושנותיו בנעימים, וזכותו יגן עלינו שיהיה חסיד ולמדן ויר"ש, ברוב נחת להוריו שיחיו

האברך התמים ר' מנחם מענדל ברוק שי', יש לו עכשיו ב"ה חמישה ילדים, וביתו מתנהג בדרכי החסידים. גם זוגתו תחי' אשה כשרה מילידי ירושלים, והוא עובד עכשיו פה בבית חרושת של עשיית בירה". 

והנה קטעים מתוך תשובת הרבנית:

ב"ה יום ג' ח' תמוז תשי"ב ברוקלין נ.י.

כבוד הרה"ח וכו' מו"ה יעקב יוסף יחי' ע"ש [עם שלום] רעיתו הכבודה תחי' עם בניהם היקרים יחיו

"שלום וברכה!

מכתבו מיום א' ט"ו סיון קבלתי במועדו ולענג הי' לי לקרוא ששלום אתכם ושביעי רצון אתם מתוצאות המכתב אודות בנם יחי' יתן ה' שיהי' בהצלחה.

מז"ט משמי להרה"ח מו"ה ר' מענדל ברוק וזוגתו תחי' בעד הולדת בנם "לוי יצחק" יחי' לאורך ימים טובים ויקבלו ממנו רוב נחת בגשמיות ורוחניות זאל וואקסען מיט הצלחה כחפצם.

שולחת אני מתנה [ל]הבן הנולד זאל ער נוצען געזונטערהייט בהנאה.

אתנו ת"ל שלום. כתבו.

בברכת כל טוב סלה לכל משפחתכם אסיים.

דו"ש

חנה שניאורסאהן".

ט"ו בכסלו תשס"ו
טיוטת מכתב הרב רסקין ע"ה לרבנית
טיוטת מכתב הרב רסקין ע"ה לרבנית
 
מכתב התשובה של הרבנית חנה ע"ה לרב רסקין, לחץ להגדלה
מכתב התשובה של הרבנית חנה ע"ה לרב רסקין, לחץ להגדלה
 
מכתב הרבי בנושא
מכתב הרבי בנושא
 
הגב לכתבה

תגובות
2
1. כבר נתפרסם זה בכו"כ מקומות

ואינני זוכר כעת - חושבני בא' מהכפ"ח

אבל לא הנוסח המלא וצילום כתה"י

י"ז בכסלו תשס"ו
2. משפחה
יש להעיר אשר בעת ההיא אמנם לא ידעו מזה. אבל בפועל הי' כבר שם לוי יצחק של בנו של הרה"ח ר' יוסף ניעמאטין ז"ל שזכה לשמש את הרלוי"צ וגם לשמור על קברו עד תשמ"א, כידוע ומפורסם בשיחות הרבי עד"ז שהודה לו ברבים כמה פעמים. ושם באלמא אטא נולד לר' יוסף בן בתש"ז ונקרא לוי יצחק ע"ש הרה"ק רלוי"צ אביו של כ"ק. הנ"ל גר כיום בארצה"ב.
י"ז בכסלו תשס"ו