ב"ה יום חמישי, י" תמוז תשפ" | 02.07.20
הגר"י פלקסר בחדר לימודו ובסיום הרמב"ם
הגר"י פלקסר בחדר לימודו ובסיום הרמב"ם צילום: ארכיון
"נדמה לי שזכיתי לעמוד על סוד תקנת הרמב"ם"● מיוחד

ההדים היו אדירים, המסר היה חד ומושחז, ובכל עדות החסידים הורגש כי האחד והמיוחד עשה את המלאכה המתבקשת ● שטורעם מביא קטעים מהכתבה המיוחדת השבוע ב'כפר חב"ד', במלאות עשר שנים לפטירתו של הגאון החסיד הגדול רבי יצחק פלקסר זצ"ל
מערכת שטורעם

היה זה לפני עשרים ואחת שנים. במעמד סיום הרמב"ם. חודשים ספורים אחרי עצרת השנאה והמחלוקת שבה השמיע מי שהשמיע דברי שנאה ומחלוקת נגד צדיק הדור, כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו.

באותו מעמד של סיום הרמב"ם השמיע את משא הנעילה הגאון האדיר, מפוסקי הדור, רבי יצחק פלקסר זצ"ל, בעל "שערי יצחק", אשר בכישרונו הרטורי המיוחד והנפלא, מורשת רבו המובהק הגאון החסיד המפורסם רבי מאיר שפירא זצ"ל מלובלין, הצליח להעלות את כל הציבור העצום כולו למרום גובהי אווירת פסגות רוחניות עילאיות.

במשאו הגדול והמקיף, כשקהל הנוכחים האדיר בולע בצמא כל מילה ממנו וקוטע אותו מפעם לפעם בתשואות חן ממושכות –  תיאר בהתלהבות את הגברת לימוד התורה כתוצאה מהתקנה הקדושה של הרבי, ובחלקו השני של משאו הנלהב התייחס הנואם הדגול לפעליו הנאדרים בקודש של כ"ק אדמו"ר כיחיד בדורו, ומכאן חזר והזכיר את המאורע הנורא והמכאיב של פרשת החירוף והגידוף במקום זה ממש כאשר לא מושמעת המחאה הנדרשת, דבר העלול ח"ו וח"ו לעורר קטרוג. וציין כי על-פי התורה קיימת חובת המחאה על כך, וכה אמר בין היתר:

"לפני כמה חודשים, מעל המקום הזה, מעל הבימה הזאת, ביזו את גדול הדור, קדוש ה', שכל ימיו, לרבות הלילות, כולם קודש לקרב את ישראל לאבינו שבשמים. אין מקום נידח שיד ליובאוויטש לא מגיעה לשם לקרב רחוקים. ביזו! וקהל שהיה נוכח כאן באותו מעמד, ובהם גם תלמידי-חכמים, לא מיחו!

חובת מחאה עלינו! לא קיימו עדיין חובת המחאה על הפגיעה בגדול הדור, שיודע כל התורה כולה, בנגלה ובנסתר!

חובה עלינו למחות אם משמיצים עדה קדושה, עדה שלמה. עלינו למחות, לגרש את שנאת החינם. למחות –  לא באלימות, לא להשיב בשנאת חינם.

לא יצאנו עדיין ידי חובת מחאה. אני מבקש! יש לי בקשה מכל הקהל הקדוש הזה: שיעמוד, יקום על רגליו. כולכם. אנא, קומו על רגליכם, והשמיעו מחאה.

–  אימרו יחד שלוש פעמים: "אנחנו מוחים, אנחנו מוחים, אנחנו מוחים!"

התרגשות עזה וקדושה אחזה את הקהל הקדוש כולו לאור הדברים ומיד ניצב הציבור האדיר על עומדו ובשאגת התלהבות דקדושה קיים את מצוות המחאה ג' פעמים כמצווה. אמות הסיפים נעו ורעשו, ועליונים ותחתונים זעו וחלו ברגשות קודש. כך שאין ספק הס קטגור ולקח סנגור מקומו ללמד זכות על האנוסים הפחדנים, שהנוכחים שימשו להם לפה ולביטוי למצפוני לבם הכואב על נגדותא סמותא שהורכב לראשם ומתעתע בהם, כי לכל העם בשגגה.  

תשפוכת נהרת הסליחה והחמלה למוטעים ומותעים כפי שקרנה מתוך אהבת-ישראל על פני המוני חסידים יראים ושלמים לומדי תורה ואוהביה – היוותה נקודת שיא שאין למעלה ממנה לסיום המעמד הנפלא רב ההוד.

* * *

השבוע, במלאות עשר שנים להסתלקותו, ניאותו בני המשפחה לתת לנו פרק מתוך המהדורה החדשה של ספר תולדותיו המרהיב 'כארי יתנשא', מאת הרב חנוך ריגל, שעומד להופיע בימים אלה.

* * *

והנה קטעים מתוך נאומו של הגר"י פלקסר בדבר גודל תקנת לימוד הרמב"ם:

כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש שליט"א, גדול דורנו, תיקן את לימוד הרמב"ם בשני אופנים: א'. שלושה פרקים ביום, ולסיים את הרמב"ם בכל שנה ושנה. ב', פרק אחד ליום, ולסיים אחרי שלוש שנים. חשבתי הרבה מה תוכן הדבר, מצד אחד לימוד שלושה פרקים ליום, ומצד שני פרק אחד ליום, ולסיים אחרי שלוש שנים.

במדרש תנחומא, פרשת יתרו, פסקא י', על הפסוק "בחודש השלישי", כתוב: "הדא הוא דכתיב: הלא כתבתי מלך שלישם במועצות ודעת, "שלישים" – אמר רבי יהושע ברבי נחמיה, זו התורה שלנו, אותותיה משולשות – התורה משולשת – תורה ונביאים וכתובים, המשנה משולשת – תלמוד והלכה ואגדה, הסרסור משולש – מרים ואהרון ומשה, ישראל משולשים – כהנים, לווים וישראלים, משה אותיותיו משולשות – מ'ש'ה', משבט לוי שהוא משולש – ראובן ושמעון ולוי, מזרע משולש – אברהם ויצחק ויעקב, קדושה משולשת – קדוש קדוש קדוש.

ב"עץ יוסף" על אתר מביא מספר "נחל פישון" (שחברו רבנו יצחק אבוהב, מגדולי ספרד, רבה דרבה של מרן הבית יוסף, אשר הב"י מכנהו בתואר רבנו הגדול), האומר כי המספר שלוש הוא סגולה, לא רק סגולה טבעית – לחיים ולברכה ולפרנסה וכו' – אלא גם סגולה אלוקית, סגולה של למעלה מן הטבע.

אחי ורעי: נדמה לי כי זכיתי לעמוד על סודו של כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש שליט"א בתקנתו הקדושה – שלושה פרקים ליום, ולאלה שאין בכוחם לעמוד בכך – פרק אחד ליום כדי לסיים במשך שלוש שנים, סגולה טבעית וסגולה אלוקית!

החגיגה הקדושה הזאת חלה ביום ב' אדר, שהוא יומא דהילולא של כ"ק אדמו"ר קדוש ישראל מרן בעל הבית ישראל זצוק"ל מגור. לא במקרה נזדמן הכנס הזה ביום זה, הכול בהשגחה פרטית. אדמו"ר הקדוש הבית ישראל הקים חסידות מעפר, מעפר ואפר השואה, הוא הקים אלפי משפחות, חסידים, גדולי תורה ויראה, בתים ומשפחות המתנהגים בחסידות, בתורה, ביראה, בטהרה ובצניעות. הוא זכה להקים לגיונות, אלפי משפחות, הוא חבק זרועות עולם, ויבדל לחיים טובים וארוכים כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש שליט"א, גדול הדור, חובק זרועות עולם, הוא שהקים עולה של תשובה, הוא שקירב את הרחוקים בכל קצווי תבל, היכן שישנם יהודים. את כל היהודים הנידחים, נידחי ישראל, קירב לתורה ולמצוות. הוא גם הקים עולה של תורה, שבכלל זה לימוד הרמב"ם, כאשר אלפי ישראל לומדים יום-יום את תורת הרמב"ם ז"ל.

(המשך הכתבה המלאה והמרתקת השבוע ב'כפר חב"ד').

ח' באייר תש"ע
 
 
במהלך עריכת סיום המחזור הראשון של לימוד הרמב"ם ע"י הגה"ח ר' יעקב לנדא, יושב לצידם של האדמו"רים ה"לב שמחה" וה"פני מנחם" מגור
במהלך עריכת סיום המחזור הראשון של לימוד הרמב"ם ע"י הגה"ח ר' יעקב לנדא, יושב לצידם של האדמו"רים ה"לב שמחה" וה"פני מנחם" מגור