ב"ה יום חמישי, י"ח אייר תשפ"ב | 19.05.22
"הקרירות של אנ"ש אין לשער"

לרגל היארצייט של ר' איצה דער מתמיד הי"ד: מכתב מיוחד ששיגר לאחד מידידיו ובו הוא מעורר על המצב הכלכלי בבית הרבי (היו ימים)
ל' הכהן

רבי יצחק דער מתמיד הי"ד מקונן במר ליבו: "האיך נוכל לישב בחיבוק ידיים בעת אשר עט"ר שליט"א שרוי בצער נורא? איה פעולת הדא"ח? מה אנו ומה חיינו אם לא נעסוק לטובת בית חיינו האמיתיים?"

לרגל יום היאצ"ט של החסיד המפורסם רבי יצחק הורביץ ('המתמיד') הי"ד, שבנוסף לכל מעלותיו שימש גם כשד"ר לטובת בית חיינו בארצות הברית, אנו מגישים בפני הקוראים מכתב מיוחד שכתב לאחד מידידיו בארה"ב, ובין יתר הפרטים ה"טכניים", מעורר את הנמען על המצב הכלכלי הגרוע בבית אדמו"ר הריי"צ בסגנונו המיוחד:

"הקרירות של אנ"ש אין לשער. האיך נוכל לישב בחיבוק ידיים בעת אשר עט"ר שליט"א שרוי בצער נורא? איה פעולת הדא"ח? איה ידידותנו לרבותינו הק'? מה אנו ומה חיינו אם לא נעסוק לטובת בית חיינו האמיתיים. בעת צרה כזאת חוב קדוש עלינו לעורר כל כוחנו לכונן את בית חיינו"!

י"ב בכסלו תשס"ו
הגב לכתבה

תגובות
2
1. קרוב משפחה
עו"ד ציבין הוא שאר בשרו
י"ב בכסלו תשס"ו
2. 'הקרירות של אנ"ש'
הרגש הרב שחודר מימילות המכתב -מצמרר!
י"ג בכסלו תשס"ו