ב"ה יום ראשון, ט"ז ניסן תשע"ט | 21.04.19
הרב הרטמן בפתח הציון של כ"ק האדמו"ר האמצעי
הרב הרטמן בפתח הציון של כ"ק האדמו"ר האמצעי צילום: שטורעם
הרב יוסף הרטמן, דור חמישי לאדמו"ר האמצעי ● מיוחד

כאשר מזכירים את עיר האבות חברון ת"ו מיד עולה במחשבתנו דמותו ואישיותו הקדושה והנערצת של כ"ק רבנו דובער נשמתו עדן המכונה "האדמו"ר האמצעי". היות והיה האדמו"ר השני של חסידות חב"ד ● איש החינוך, הרב יוסף הרטמן כותב על דמותו של כ"ק האדמו"ר האמצעי ועל הקשר ההדוק עם היישוב היהודי בחברון
מאת הרב יוסף הרטמן
כאשר מזכירים את עיר האבות חברון ת"ו מיד עולה במחשבתנו דמותו ואישיותו הקדושה והנערצת של כ"ק רבנו דובער נשמתו עדן המכונה "האדמו"ר האמצעי". היות והיה האדמו"ר השני של חסידות חב"ד.

אש יוקדת של אהבה גדולה ועצומה יקדה בליבו הטהור של כ"ק רבנו האמצעי לארץ ישראל בכלל ולעיר הקודש חברון בפרט. הוא נולד בט' בכסלו שנת תקל"ד ונקרא ע"ש כ"ק הרב המגיד ממזיריטש תלמידו מ"מ של רבי ישראל בעש"ט מייסד החסידות הכללית.

נולד לאחר 14 שנות נישואים:

חלפו 14 שנה מנישואיו של כ"ק רבנו הזקן. נולדו לו כמה בנות. הוא השתוקק לבן. נכנס למורו ורבו הרב המגיד, ביקש את ברכתו הקדושה לבן זכר. המגיד השיב לו:-"במה יזכה נער? - את אורחו" (תהילים קי"ט,ט') על ידי הכנסת אורחים".....

רבנו האמצעי ניחן בכישרונות נדירים ומצוינים להפליא. בגיל 16 מינהו אביו ל"משפיע" של האברכים הגאונים המצויינים שלמדו בשיעוריו.

יסוד הישוב האשכנזי בחברון:


רבנו דובער התמסר מאד לשיפור מצבם של היהודים בכלל והחסידים בפרט ברוחניות ובגשמיות. הוא הפיץ את תורת החסידות בין גדולי התורה ובין היהודים הפשוטים בכפרים. הוא ייסד מושבות חקלאיות בפלך חרסון ברוסיה הלבנה.

בשנות תקע"ו-ז' ( 1816-7 למניינם)ייסד את הישוב החבד"י בחברון.( לפי לוח "היום יום" שערך כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש) הייתה זו הקהילה החבדי"ת הראשונה בארץ הקודש ובחברון.היו חסידים בודדים בצפת ובטבריה גם לפני כן. קהילה ספרדית הייתה בחברון מאז גירוש ספרד בשנת 1492 למניינם.

רבי דובער קנה בכסף מלא את "בית הכנסת הקטן" מאחורי ביכנ"ס "אברהם אבינו" בחברון.הוא הסביר: כל מי שיש לו אחוזת נחלה בחברון ינצל מחיבוט הקבר. לפי דברי הרדב"ז. בית כנסת זה שימש את חסידי חב"ד בחברון עד לטבח הנורא בשנת תרפ"ט (1929 למניינם)החסיד ר' שמעון שמרלינג ומשפחתו עמדו בראש העולים לחברון בפקודת האדמו"ר. בין העולים היה גם ר' ישראל יפה מקאפוסט שהניח יסוד לבית הדפוס הראשון.

תזכי לעלות לחברון:


ב"חג הגאולה" י"ט כסלו בו יצא "בעל התניא" ממאסר בשנת תקנ"ט נולדה לו נכדה בת לבנו רבי דובער.כאשר בשרו לו על הלידה ביקש לקראה בשם "מנוחה" באמרו: "מעתה תהיה לנו מנוחה" לאחר זמן הוסיפו לה את השם רחל ע"ש בתו הצעירה של רבנו הזקן שנפטרה בדמי ימיה. הרבנית הצדקנית מנוחה רחל חלתה מאד ל"ע בימי ילדותה והרופאים נואשו מחיי'ה. רצו בני הבית וביקשו ברכה מאביה. השיב להם תלחשו באוזנה: עוד תיזכי לעלות לחברון.....ואכן מיד לאחר מכן התרפאה. בשנת תר"ד-ה' עלתה לחברון עם בעלה הגאון החסיד רבי יעקב כולי סלונים זצ"ל.

בשנת תקפ"ז נאסר רבנו האמצעי כתוצאה מהלשנה של יהודי לשלטון הצאר. אחת האשמות הייתה משלוח הכספים ליהודי א"י. המלשינים פירשו זאת כתמיכה בשלטון האוייב הטורקי שלחם ברוסיה באותה תקופה. הייתה זו האשמה דומה למה שהאשימו את אביו רבנו הזקן. ביום י' בכסלו יצא ממאסרו לשמחתם העצומה של עשרות אלפי חסידיו. כעבור שנה בדיוק בט' בכסלו תקפ"ח ( ביום הולדתו) הסתלק בגיל 54 בדיוק. מנוחתו כבוד בעיר ניעז'ין באוקראינה. יהי רצון שימליץ טוב בעדינו ויבטל מיד את כל הגזירות הלא טובות המרחפות כעננה שחורה מעל תושבי ארצנו הקדושה והעיר חברון, ונזכה לגאולה השלימה בביאת משיח צדקנו במהרה בימינו אמן.

הרב יוסף הרטמן. בן הרה"ח נחמן שלום שכנא ז"ל. יליד חברון. דור חמישי לכ"ק האדמו"ר האמצעי.

ו' בכסלו תש"ע
 
 
 
 
הגב לכתבה

תגובות
3
1. aich
ו' בכסלו תש"ע
2. נאמן
הרב הרטמן איפה היית בשבת חיי שרה ? יעקב נאמן חיפש אותך שם...
ז' בכסלו תש"ע
3. הרב יוסף הרטמן דור שישי לכ"ק רבנו הזקן
בטעות נכתב בכותרת שהוא דור חמישי. אביו הרה"ח נחמן שלום שכנא היה דור חמישי והוא דור שישי.
בשבת חיי שרה היה הרב הרטמן נציג חברון בקרית מלאכי ובנחל'ה. העביר שיחות על חברון ומערת המכפלה לבנות בי"ס חב"ד, לאמהות ולג.ברים. כל מי שלא בתפקיד מעשי שיסע לחברון.....ואשריו!
ט' בכסלו תש"ע