ב"ה יום שלישי, י"ח אדר תשפ"א | 02.03.21
המעבר לנוסח האחיד

פרק ב': אחת ההזמנות שהכין כ"ק אדמו"ר הריי"צ לחתונת בתו עם רבינו זי"ע, שימשה בנין-אב לנוסח ההזמנה הנפוצה כיום בקרב חסידי חב"ד
הרב יהושע מונדשיין

לחתונת בתו (עם רבינו אדמו"ר זי"ע) הכין אדמו"ר הריי"צ סוגים רבים של הזמנות, חלקן בכתיבת ידו או בכתיבת יד המזכיר (ששוכפלו אחר-כך בתבנית כתיבתם), חלקן במכונת כתיבה וחלקן בדפוס. ההבדלים לא היו צורניים גרידא, ונשתנו גם בתוכנם ובסגנונם (תצלומי ההזמנות השונות נדפסו בספר "דרושי חתונה" שבסידרת 'תורת מנחם', ברוקלין תש"ס, עמ' שיט-שכה).

אחת ההזמנות היא זו המשמשת בנין-אב לנוסח ההזמנה הנפוצה כיום בקרב חסידי חב"ד.

השמועה אומרת, שהראשון שהדפיס בתבנית הזמנה זו, הוא הרה"ח ר' דוד ראסקין שי' (לחתונתו שנערכה בד' ניסן תשי"ד), שעשה כן על-פי דבריו של אדמו"ר זי"ע.

מפאת העדר דוגמאות קשה לקבוע בבירור מתי התקבל שינוי זה בקרב חסידי חב"ד; סביר שעבר זמן-מה עד שהנוסח החדש נקלט, תחילה מן הסתם בברוקלין ובארצות-הברית, ורק אחר-כך בארץ-ישראל ובשאר תפוצות אנ"ש.

ההזמנה הבאה מלמדת, שבקראון-הייטס היו שנהגו כן כבר בחודש סיון תשי"ד.

invittmwed_629
 

לכניסה לפרק א' - גלגולה של הזמנה - לחץ כאן, לכניסה לפרק ג' - מתבנית לחיקוי - לחץ כאן, לכניסה לפרק ד' - "בהחצר של יצ"ו" - לחץ כאן, לכניסה לפרק ה' - וגם: "כרטיס כניסה" לחתונה - לחץ כאן, לכניסה לפרק ו' - פרסום ראשון: ההזמנה של הרבנית - לחץ כאן, לכניסה לפרק ז' - "גם מרחוק יואילו נא לשמוח" - לחץ כאן, לכניסה לפרק ח' - החופה תהיה בירושלים עיה"ק - לחץ כאן, לכניסה לפרק ט' - התשורה: סגולה לכל מילי דמיטב - לחץ כאן, לכניסה לפרק י' - העליה לתורה - לחץ כאן, לכניסה לפרק י"א - "בהיכל קדשו" - לחץ כאן, לכניסה לפרק י"ב - בד' אמותיו של כ"ק אדמו"ר - לחץ כאן, לכניסה לפרק י"ג - רפואה שלימה וקרובה - לחץ כאן, לכניסה לפרק י"ד - "ונזכה... יחי" - לחץ כאן, לכניסה לפרק ט"ו - אומנות, עיטורים וקישוטים - לחץ כאן, לכניסה לפרק ט"ז - לקוטי שיחות ופתגמים - לחץ כאן, לכניסה לפרק י"ז - הזמנות זוגיות - לחץ כאן, לכניסה לפרק י"ח - פוסחים על שתי הסעיפים? - לחץ כאן, לכניסה לפרק י"ט - בדיחות הדעת - לחץ כאן, לכניסה לפרק כ' - נספח הזמנות לבר מצווה - לחץ כאן, לכניסה לפרק כ"א - נספח: הזמנות ל"אפשערעניש" - לחץ כאן.

י"ב בכסלו תשס"ו
הגב לכתבה

תגובות
4
1. קראון הייטס.אינפו
הזמנה מעניינת עלתה באתר

http://crownheights.info
י"ד בכסלו תשס"ו
2. למספר 1
לא חידוש, כמדומה שכבר נדפס
י"ד בכסלו תשס"ו
3. ....
...... קןפץ

אין שום אפשרות שהנ"ל נדפס .

ביררתי המקור עד שהחזקתיו בידי .
י"ד בכסלו תשס"ו
4. יבוא מספר 4 ויכריע ביניהם...
עיינו בתורת מנחם, דרושי חתונה, עמ' שכא ושם נוסח זהה, בחתימה שונה ללא התוספת בכתי"ק.
י"ד בכסלו תשס"ו