ב"ה מוצאי ש"ק, כ" אייר תשפ"ב | 21.05.22
ה'פני מנחם' זצ"ל לצד המכתב
ה'פני מנחם' זצ"ל לצד המכתב צילום: ארכיון שטורעם
מכתב נדיר: ה'פני מנחם' מברך את הרבי

בח' תשרי תשמ"ה, שיגר בעל ה'פני מנחם' מגור זיע"א מכתב מיוחד לרבי, לרגל חודש החגים
מערכת שטורעם

בח' תשרי תשמ"ה, שיגר הגה"ק כ"ק האדמו"ר בעל ה'פני מנחם' מגור זיע"א מכתב מיוחד לרבי, לרגל חודש החגים.

וזה לשון המכתב: בעזרת הש"י יום ה' לסדר 'ואתה מרבבות קודש' תשמ"ה לפ"ק ח' תשרי

אל הוד מעלת כבוד קדושת פאר מקדושים כו' מרן האדמו"ר מליובאביטש שליט"א, השי"ת יאריך ימיו בטוב עד התגלות משיח-צדקנו בב"א

בהיותי בטוח שהוד מעכ"ק בתפילתו זוכר את כל בני-ישראל לגמר חתימה טובה ולשנה טובה, שנה שבה יגאלנו ה' יתברך ויקבץ נדחי ישראל ברינה, הנני מרשה לי לברכו בגמר חתימה טובה לשנה טובה.

בתודה קבלתי את המראה-מקומות של הרמב"ם, דבר נחוץ ונאה לכלל ישראל, אשר בלמדם את הרמב"ם ובפרט אלה הזריזים וממהרים שלומדים במסלול לשנה אחת ונחוץ להם לדעת מקור הדברים. וראיתי במכתבים של הכולל שליד מזכירות הוד כ"ק שליט"א המו"ל, שמבקשים ממי שיש לו להוסיף, שיוסיף, כי הדבר נעשה בחיפזון במהדורא זאת בגלל היות דבר המלך נחוץ ללומדים כעת. ואכן ציינתי לי לפי מבט ראשון כמה עשרות מראי-מקומות נוספות שאולי אפשר לומר שכדאי להוסיפם - אולם חשבתי כי מסתמא ידוע להם, אלא שישנה איזו סיבה שלא צירפם, בכל-זאת בלי-נדר אשלחם מיד אחר יום-הכיפורים, כי הנני בא רק לעורר, ומה שבדעתם להוסיף או להשמיט יעשו, ובפרט שהם כל-כך מחוברים לטהור ליד מזכירות הוד כ"ק שליט"א.

והנני כופל ומברכו בידידות ובהוקרה עמוקה

פינחס מנחם בהרה"ק מגור זצללה"ה.

ו' בתשרי תש"ע
 
 
הגב לכתבה

תגובות
2
1. יישר כוח
מכתב נפלא ביותר!
ו' בתשרי תש"ע
2. יפה מאוד
ו' בתשרי תש"ע