ב"ה יום חמישי, י"ח אייר תשפ"ב | 19.05.22
ימי תמימים: העליה הראשונה על ציון אחי הרבי

הערב, י"ג אייר, יחול יום הייארצייט של הוו"ח וכו' רב פעלים הר"ר ישראל ארי' לייב, שנפטר בשנת תשי"ג ומנוחתו כבוד בבית החיים בצפת ■ בשנים האחרונות נעשה הדבר למנהג כאשר רבים מאנ"ש והתמימים עולים על ציונו ונושאים תפילה ופרקי תהילים לעילוי הנשמה
מערכת 'ימי תמימים'

הערב, י"ג אייר, יחול יום הייארצייט של הוו"ח וכו' רב פעלים הר"ר ישראל ארי' לייב, שנפטר בשנת תשי"ג ומנוחתו כבוד בבית החיים בצפת.

בשנים האחרונות נעשה הדבר למנהג כאשר רבים מאנ"ש והתמימים עולים על ציונו ונושאים תפילה ופרקי תהילים לעילוי הנשמה.

בסדרת הספרים ההסטורית "ימי תמימים" נחשף כי מסורת זו של עליה על קבר ר' ישראל ארי' לייב החלה כבר לפני כארבעים שנה.

לפרק הראשון בסדרת "ימי תמימים" – כך החלו השידורים מהרבי, לחץ כאן

לפרק השני בסדרת "ימי תמימים" – קשרי העבודה עם הרב חדקוב, לחץ כאן

הדבר היה בשנת תש"ל, ביום כ' אב, יום ההילולא של רבי לוי יצחק שניאורסאהן ז"ל, אביהם של כ"ק אדמו"ר של נשיא דורנו והריא"ל.

יו"ר המזכירות הרב חדקוב התקשר לרב אפרים וולף, ומסר לו את ההוראה שקבוצת אנ"ש יעלו על ציונו של הריא"ל ביום ההילולא כ' אב.

ברישומים שלפנינו, שהתפרסמו בכרך ד' של "ימי תמימים" (עמוד 366 ואילך), אנו מוצאים את ההוראה לעליה על הציון, ההכנות לנסיעה, ורשימת הנוסעים שעלו לראשונה על ציונו.

נסיעה זו נוצלה גם לפעילות לשיקום בית הכנסת "צמח צדק" בצפת – שנים אחדות לפני שנוסד שיכון חב"ד בצפת.

בדיווחים נוספים, משנת תשל"ג, שיודפסו בקרוב בע"ה בכרך ו' של "ימי תמימים" ומתפרסמים כאן לראשונה, אנו מוצאים הוראות מהמזכירות באשר לשמירה על נקיון המצבה ושמירתה.

ישיבת תומכי תמימים המרכזית

ב"ה. י"ז מנ"א תש"ל

לכבוד ידידנו הרה"ח עוסק בצ"צ באמונה

הרב ח.מ.א. שי' חדקוב

שלום ורב ברכה!

בהמשך לשיחה הטלפונית מאתמול:

...במדה ואפשר להשתדל שביום ו' יבקרו בצפת מנין אנ"ש על ציון אחי כ"ק אד"ש (אנו מקווים שענין זה יסודר).

בכבוד רב ובידידות

אפרים וולף

ישיבת תומכי תמימים המרכזית

ב"ה. י"ח מנ"א תש"ל

כ"ק אדמו"ר שליט"א

מחר אי"ה נוסעים למעלה ממנין מאנ"ש לצפת לבית העלמין. ייצאו מנחלת הר חב"ד ומכפר חב"ד לפנות בוקר, וכנראה יתפללו שחרית בביהכ"נ חב"ד בצפת, שם יתדברו גם עם מהנדס העיר - באם יהי' - בקשר לביהכ"נ, והרע"ז שי' סלונים נוסע לפגישה ביום א' עם מר ברקוביץ.

[אפרים וולף]

ישיבת תומכי תמימים המרכזית

ב"ה. כ"א מנ"א תש"ל

כ"ק אדמו"ר שליט"א

ביום ו' עש"ק עקב נסעו אברכים מנחלת הר חב"ד ומכפר חב"ד לצפת. השתתפו בנסיעה, ר"א זלצמן, ר"ז וילמובסקי, ר"ש חפר, רש"ב קסלמן, ר"א פרידמן, ר"י בלוי, ר"נ וולף, רש"ב וולף, רא"א הבר, ר"ב ברנשטיין, ר"י סופר, ר"ז פוזנר. הגיעו לצפת והתפללו תפלת שחרית בביהכ"נ האריז"ל, ואח"כ ירדו לבית העלמין ונאמרו פרקי תהלים לג, סט, ואותיות השמות ישראל ארי' ליב, לוי יצחק, וכמה קטעים מלקוטי לוי יצחק וקדיש. צולמו כמה תמונות, אח"כ התוועדו במסעדה בצפת.

בהזדמנות נסיעה זו ביקרו בביהכ"נ חב"ד ומצאו כי פועל מפרק את בית הכנסת, הגג כבר פורק והוחל בפירוק הקירות. ר"י בלוי ביקר בעירית צפת ושוחח עם הממונה על הביצוע וביקשו להפסיק את הפירוק, זה הסביר לו כי אפילו אם מחליטים לתקן הרי גם יש צורך בפירוק הגג וכמה שורות מהקירות, וסיפר כי הכינו תכניות מפורטות לתיקון ביהכ"נ, וזאת במדה אם תהי' התחייבות מחב"ד על מימון התיקון, ובמדה ומתחייבים בזה הרי מיד מפסיק את הפירוק ומתחיל בתיקון ביהכ"נ.

ביקשוהו להמתין כמה ימים עד לקבלת החלטה בענין זה, ואמר כי יש צורך לדבר עם ראש העיר מר מיבר שיורה להפסיק את הפירוק. ר"י בלוי שוחח עם ראש העיר וזה אמר לו כי מסכים בהחלט שיתקנו אולם העיריה אין לה כסף, ובכלל אומר כי בית הכנסת זה אין לו שום ערך הסטורי היות והוא יליד צפת וזוכר כי במקום בית הכנסת היו גרים משפחה, וכאשר הגיע מר וקסלר הזקן לצפת עשה ממקום זה בית הכנסת. לדבריו הי' זה בערך בשנת תרצ"ו, ולדבריו יכולים לברר זאת אצל זקני צפת.

שוחחנו עם הרע"ז סלונים, והוא אמר כי שהה בצפת בילדותו כמה שנים וזה הי' בערך בשנות תרס"ה וזוכר כי התפלל בביהכ"נ חב"ד, ולדבריו אין ראש העיר מדייק בדבריו. גם ר"ט בלוי (שהוא חוקר תולדות חב"ד באה"ק) אומר כי לפי הפרסומים והדברים שליקט הי' ביהכ"נ חב"ד בצפת מזמן אדמו"ר הצ"צ, והזקנים שאתם דיבר בקשר לזה התייחסו לבית כנסת זה כביהכ"נ חב"ד, ולא הוזכר שהי' ביהכ"נ במקום אחר בצפת.

בכל אופן, היום יבקר בצפת רע"ז סלונים יחד עם ר"ט בלוי, ויבררו שוב ענין זה אצל זקני צפת, ובמדת האפשר גם בספרי האחוזה, וישוחחו עם ראש העיר ועם עוזריו.

לבקשתינו, שוחח ר' חיים אהרן דוברוסקין עם ר' ישעי' הורביץ (המתגורר בחיפה ומילידי צפת) וזה סיפר לו כי בית כנסת זה הוא עתיק, ושמע כי אדמו"ר הצ"צ שלח 100 קערבלאך לבניית בית כנסת חב"ד זה.

[אפרים וולף]

ישיבת תומכי תמימים המרכזית

ב"ה. א' אלול תשל"ג

כבוד הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו'

הרב ח.מ.א. שי' חדקוב

שלום וברכה!

הנני לאשר בזה קבלת הטלפון מאתמול כדלהלן:

...במצבה של אחיו של כ"ק אדמו"ר שליט"א בצפת יש כמה אותיות לא כ"כ ברורים, לתקן אותם.

[אפרים וולף]

ישיבת תומכי תמימים המרכזית

ב"ה. ז' אלול תשל"ג

כבוד הוו"ח אי"א נו"נ רב פעלים ומעש וכו'

הרב ח.מ.א. שי' חדקוב

שלום וברכה!

הנני לאשר קבלת הטלפון מאתמול כדלהלן:

...באם מצטבר חול על המצבה של אחיו של כ"ק אדמו"ר שליט"א בצפת לנקותו.

[אפרים וולף]

י"ב באייר תשס"ט
הגב לכתבה

תגובות
6
1. כמה כואב
לאיפה הגענו...
הספר ימי תמימים לא נמכר כמעט וזאת מהסיבה שנהיינו אנחנו יותר ויותר צרכנים של מידע זול ופחות עמוק ומעמיק
הכתבות הקצרות הללו נותנות לנו טעימה אומנם
ווגורמים למחבר הספר בודאי נחת ששמו יוזכר מידי פעם שהרי אם לא קונים אותו לפחות ידברו עליו

אך את חרפתנו לא נוכל להשיב
י"ב באייר תשס"ט
2. זושא
יישר כח,
כמים קרים לנפש עייפה.

י"ב באייר תשס"ט
3. טעות
הוא נפטר בשנת תשי"ב ולא תשי"ג.נא לתקן
י"ב באייר תשס"ט
4. שולחן ערוך
הספר ימי תמימים הוא ספר חובה לכל שליח, לכל מנהל בית חב"ד, לכל מי שעוסק בפעילות ציבורית, לכל מי שמייצג את חבד והרבי בעירו, לכל מוציא לאור, ולא משנה אם הוא מוציא לאור של ספר, חוברת, עלון שבועי, או כל כיוצא בזה

הרבי, ומזכירו הרב חדקוב, נתנו הוראות ברורות ומפורשות על התנהלות ליובאוויטש, על ייצוג ליובאוויטש, מה מותר ומה מופרך, כיצד לעשות כל דבר, ואין כמעט תחום שלא נגעו בו

הכל מרוכז בספרי ימי תמימים, ויישר כח לזושא על העבודה הנפלאה.

וכל מי שהיום פועל בשם ליובאוויטש ולא קורא בספרים האלו - הרי הוא בגדר חוטא. הוא כנראה אפילו לא יודע על דברים שהוא עושה ואינם לרצון או לנחת רוח. כוונתו אולי רצויה אך מעשיו לאו דווקא כנדרש

אי ידיעת החוק אינה פוטרת מעונש

ספר חובה לכל שליח - אמרנו כבר?
י"ב באייר תשס"ט
5. יישר כח למערכת
יישר כח למערכת שטורעם על החומר הנפלא, ויישר כח למערכת "ימי תמימים" על מסירת החומר לפרסום.
נא לתת פרקים כאלו לעתים תדירות יותר.
י"ב באייר תשס"ט
6. היום קניתי את הספרים
בעקבות דבריהם הנכונים של המעוררים כאן הייתי היום בכפר חב"ד וקניתי את סדרת "ימי תמימים".
מצפים להמשך ההופעה.
שליח
י"ב באייר תשס"ט