ב"ה ערב ש"ק, י"ט אייר תשפ"ב | 20.05.22
דגלים
דגלים צילום: שטורעם
"בבית הכנסת - לא דגל ישראל ולא דגל אמריקה"

האם דבריו של הפוסק החב"די, הגאון הרב חיים נאה בקשר לתליית דגלים בבית הכנסת מתייחסים לדגלי ישראל בלבד? בעקבות פרסום מכתבו של הגר"ח נאה, מנסה ש' ליכטברג לאתר מקורות הלכתיים נוספים בנושא, ומגיע למסקנות מפתיעות
ש' ליכטברג
האם דבריו של הפוסק החב"די, הגאון הרב חיים נאה בקשר לתליית דגלים בבית הכנסת מתייחסים לדגלי ישראל בלבד? בעקבות פרסום מכתבו של הגר"ח נאה, מנסה ש' ליכטברג לאתר מקורות הלכתיים נוספים בנושא, ומגיע למסקנות מפתיעות.
ג' באייר תשס"ט
 
הגב לכתבה

תגובות
6
1. טעות בכתבה
הרב נאה הי קשור לבדץ העדה החרדית לא אגודת ישראל
ג' באייר תשס"ט
2. לתגובה 1 - הוא היה קשור גם וגם.
אגודת ישראל והעדה היו קשורים אחת בשניה, עד שנפרדו, ואז גם הוא נפרד מהעדה, ועבר לאגו"י.

ג' באייר תשס"ט
3. קראו לו הרב אברהם חיים נאה
ג' באייר תשס"ט
4. למה בחב"ד און ליין הורידו את הידיעה הזו?
הידיעה היתה וירדה עד מהרה! הם כנראה מתביישים בדעה האמיתית של חב"ד. הדברים פורסמו על ידי הרבי הריי"צ במכתב גלוי לבית כנסת בו היו שסברו אחרת, הדברים פורסמו בביטאונים ובמות שונות, על ידי ר' חיים נ. וכעת באים כתבי האתר הנ"ל ומחליטים על דעת עצמם, שהדבר לא ראוי לפרסום????? אתמהה.
ג' באייר תשס"ט
5. בבית חב"ד (בית כנסת ג"כ נראה לי) בלונג איילנד יש דגל אמריקה!!!!!!!!!!!!!!!
ה' באייר תשס"ט
6. הגרא"ח נאה זיע"א "בעל השיעורים" הקים את בית הדין של אגו"י
אאזמו"ר הגרא"ח נאה היה אמנם תקופה סד"ד של בי"ד של הגרי"ח זוננפלד זיע"א, אולם למעשה רוב הפסקים נכתבו ע"י, ופעמים אין ספור היה גם אחד הדיינים, כשאחד הדיינים חלה או נפטר וכדומה. היה בקי בע"פ בכל חלקי השו"ע. אולם כשהקנאים הקשורים לעדה החרדית החלו לנקוט בשיטות אחרות, עזב הגרא"ח נאה את העדה. יש גם לציין, כי הגראח"נ היה בין אלו שהקימו מחדש את אגו"י בירושלים. נכדו: י. בר רב
י"ט באייר תשס"ט