ב"ה יום רביעי, כ"ד אייר תשפ"ב | 25.05.22
ע"ש מי נקרא בית 'לעזר רב'

על הקיר החיצוני של בניין ביה"ס למלאכה בכפר חב"ד הונצחו המילים "בית לעזר רב", ללא הסבר. את התשובה מצאנו בגיליון חב"די נושן (היו ימים)
מערכת שטורעם

על הקיר החיצוני של בניין בית הספר למלאכה בכפר חב"ד הונצחו המילים "בית לעזר רב", ללא הסבר מפורט על שם מי הונצחה אותה ישיבה מרכזית בה התחנכו אלפי תלמידי התמימים במשך השנים.

את התשובה לשאלה הזו, אנו מוצאים בגיליון 'בכרם חב"ד', גיליון מספר 15, שיצא לאור על ידי צעירי אגודת חב"ד בתל אביב, בחודש כסלו תשכ"ח.

"הגב' נחמה שיבר, ה"אמא" של בתי הספר המקצועיים בכפר חב"ד, יזמה שורת מבנים בקרית בתיה"ס המקצועיים ע"ש הוריה למשפחת לעזר-רב. בין המבנים: ביהכנ"ס ע"ש הגב' ציפורה העניא ע"ה, וכן "בית לעזר רב" א', ו"בית לעזר רב" ב' שהושלם לאחרונה", נאמר בידיעה לצד תמונתה של שיבר.

י"ד באייר תשס"ח
הגב לכתבה

תגובות
6
1. נראה לי שגם בירושלים
על בנין התלמוד תורה "תורת אמת" (הישן), היה כתוב בית לעזר-רב, עד שהחליפו זאת בגוטניק.
י"ד באייר תשס"ח
2. על בניין הפנמי'ה
בישיבת תורת אמת בירושלים, גם יש את הכיתוב הנ"ל
י"ד באייר תשס"ח
3. תיקון טעות
בית לעזר -רב, אינו נמצא בישיבת תומכי תמימים המרכזית כי אם בבית ספר למלאכה.
י"ד באייר תשס"ח
4. גם בישיבת תורת אמת כתוב מילים אלו
מעל בניין הישיבה
י"ד באייר תשס"ח
5. חבל מאוד
אותה גברת בטח מתהפכת בקברה לנוכח מה שנעשה באותו בית ספר שהיא כ"כ דאגה למאות תלמידים הלומדים שם.
י"ד באייר תשס"ח
6. בית םפר למלאכה
לשעבר היןם זה איזור תעשיה ע"ש .......
י"ד באייר תשס"ח