ב"ה יום רביעי, י"ט ניסן תשע"ט | 24.04.19
הרבי על רקע המכתבים ומעמד הכתרת הרב נסים
הרבי על רקע המכתבים ומעמד הכתרת הרב נסים
סערת הרה"ר ותגובת הרבי

לכבוד י"א ניסן שמחה מערכת 'שטורעם' לחשוף בזה חלק מפרשייה סוערת שטלטלה את יהדות ספרד והרבנות לפני יותר מ-40 שנה • מיוחד
מערכת שטורעם

לכבוד י"א ניסן ולקראת חג הפסח, שמחה מערכת 'שטורעם' לחשוף בזה חלק מפרשייה מסועפת שטלטלה את יהדות ספרד והרבנות הראשית לישראל לפני יותר מארבעים שנה. היה זה בשנת תשכ"א, כאשר על הפרק עמד סיום כהונתו של הרב הראשי דאז הרב יצחק נסים ע"ה.

עולם הרבנות והעסקנות התורני נחלק אז בשאלה האם לאפשר לרב נסים להמשיך בתפקידו לקדנציה נוספת, או לקיים בחירות (שהתקיימו בסופו של דבר ובהן נבחר הרב עובדיה יוסף), והעניין כולו עמד במרכזה של מחלוקת סוערת שחצתה גבולות.

ועדה העדה הספרדית החליט לפנות בשאלה אל הרבי, שיביע את דעתו ויורה להם הלכה.

"באשרק יקר בעינינו נכבד והוא נערץ ונקדש גם בעיני אלפי בני עדתנו יהודי ספרד בארץ ישראל ותפוצות הגולה, הננו מרהיבים עוז בנפשנו להגיש אליו תעצמותנו", במילים אלו נפתחת הפנייה של הוועד מתאריך ח' כסלו ה'תשכ"א.

"שמענו כי כ"ק אדמו"ר שליט"א כתב לירושלים לכבוד הגאון רבי שלמה יוסף זוין הי"ו, בענין בחירת הרב הראשי הראשון-לציון והביע דעתו בפרינציפ שאין להוריד רב ממשרתו.

רצוננו עז שידע כ"ק שליט"א, שגם אנו כואב לבנו על כך, ואלם שקולה עדתנו כנגד כל רב שלה, חכמינו קבעו שקול משה כנגד רבוא מישראל, ויוצאי ששים רבוא מישראלים שקולים כנגד משה, ועדת יהודי ספרד, בארץ ובירושלים בפרת, בחזית אחת נגד הרב הראשי נסים....

לאחר שנות שרותו כרב ראשי אין כאן כל הדחה כלל. הדחה באה אם מדיחים רב תוך הקדמת כהונתו לה בלבד הוא נבחר. אחרת למה לנו בחירות?...".

בנספח למכתב, עליו חתומים נשיא הועד אליהו אלישר ודוד סימון יו"ר הועד הפועל, נאמר בסיום: "הצענו דברינו לפני כ"ק אדמו"ר שליט"א בתום לבב ותקוותנו כ"ק יבין לרוחנו ויאמר לפעלנו טוב בעזהי"ת וישלח לנו את ברכתו להשכין שלום בעדתנו ולהחזיר את האחוה והאחדות השלמה במחננו".

מכתב התשובה של הרבי הוא מתאריך ערב חג המצות, ה'תשכ"א (הודפס גם באגרות קודש ח"כ עמוד ר"ט): "באיחור זמן רב הגיעני מכתבם... בנידון דידן אין בזה שאלה פרטית כלל וכלל, כי אם ענין עקרוני, ומפני זה נוגע לא רק לכללות אחינו בני ישראל אשר באה"ק ת"ו אלא לכל בני ישראל בכל מקומות מושבותיהם, ונוגע בכבוד הרבנות שכמובן קשור בכבוד התורה. והשאלה היא: המותר על פי תורתנו תורת חיים לדחות רב ממשרתו בקדש, ובפרט על ידי ועידה שחלק חשוב שלה הם אנשים חילוניים בהחלט.

וכיון שעמדת השלחן ערוך בזה היא פשוטה וברורה - בשלילת ענין שכזה לגמרי, הנה מדרך ממילא נפתרת גם השאלה בנוגע לבחירת רב פלוני או פלוני בתור ממלא מקום".

את המכתב מסיים הרבי במילים: "בברכה לחג הפסח כשר ושמח ולחירות אמיתית ממצרים וגבולים ומכל ענינים המבלבלים עבודת ה' בשמחה ובטוב לבב".

מערכת שטורעם מודה לארכיון ירושלים ולוועד העדה הספרדית שהעבירו לנו את המסמכים לפרסום.

י' בניסן תשס"ח
הכתרת הרב יצחק נסים
הכתרת הרב יצחק נסים
 
העדה הספרדית פונה אל הרבי
העדה הספרדית פונה אל הרבי
 
 
 
המענה של הרבי
המענה של הרבי
 
הגב לכתבה

תגובות
3
1. מילתא דעיבדא לגילוי לא .... אינשי
העדה הספרדית לא פנתה אל הרבי כבורר. ולא ביקשה ממנו להכריע עבורה שום דבר. היתה שמועה שהרבי התבטא כנגד הדחתו של הרב ניסים ובשל מעמדו הציבורי של הרבי פנו אנשי הועד הספרדי אל הרבי להסביר את עמדתם בצורה מכובדת.

הרבי גדול דיו גם אם מר אלישר ומר גאון ושאר הבעלי בתים של הקהילה הספרדית לא הכתירו אותם עליהם כבורר.

מצפה לתגובה רשמית של המערכת
י' בניסן תשס"ח
2. אף שאינני מחברי המערכת...
נחשוב ככה. הרי גם אנשי הועד וגם הרב זוין לא היו כפופים לדעתו של הרבי; אז מה אם שמעו שהוא התבטא נגד הדחתו של הרב ניסים? מה המריץ אותם לכתוב להרבי כדי "להסביר את עמדתם בצורה מכובדת"? כלום עשו כן בכל פעם ששמעו שמישהו מתנגד למעשיהם?

אז טוב, אולי נכון הדבר שזה מוגזם לומר שבקשו מהרבי ש"יורה להם הלכה" כלשון הכתבה - והרי אנו רואים שבפועל לא חיכו עם הבחירות עד שתתקבל תשובתו של הרבי.

(דרך-אגב, בכתבה אין שום דבר אודות "בוררות" או "הכרעה"; היש להאשים את המערכת על מה שלא כתבו? אתמהה.)

אבל עכ"פ אנחנו רואים מזה עד כמה היתה חשובה עבורם שהרבי יסכים על-ידם, ובלשונם, ש"יאמר לפעלנו טוב... וישלח לנו את ברכתו".
י"א בניסן תשס"ח
3. למגיב 2
הכתבה שונתה ומותנה בעקבות תגובתי. הכותרת בתחילה היתה אחרת.
י"ב בניסן תשס"ח