ב"ה יום ראשון, ט"ז ניסן תשע"ט | 21.04.19
"שיתבטלו הקשיים בניהול תו"ת"

צרור מכתבים שכתב הרש"ג אל הרבי וכן תשובת הרבי למכתבים כפי שנכתבו במזכירות. כמו כן מצורף צילום צ'ק של הרבי להנהלת הישיבה • מיוחד
מערכת שטורעם

יום ו' אדר הוא יום פטירתו של הרה"ח הר"ר שמריהו גורארי' ע"ה חדב"נ וגיסו של הרבי, שהיה יו"ר ועד הפועל של מרכז הישיבות "תומכי תמימים" במשך יובל שנים.

לאחר פטירתו של הרש"ג ע"ה, אמר הרבי בשיחת שבת פרשת תרומה תשמ"ט, שהיות שהוא נתמנה בהשגחה פרטית ע"י אדמו"ר הריי"צ לנהל את הישיבה, הרי שזה מרומז בשמו "שמריהו בן מנחם מענדל", והרבי ביאר את השם 'שמריהו' ואת השם 'מנחם מענדל'.

לפנינו מכתבים שכתב הרש"ג אל הרבי וכן תשובת הרבי למכתבים כפי שנכתבו במזכירות. כמו כן מצורף צילום צ'ק של הרבי להנהלת הישיבה, שהרש"ג היה מנהלה עד ליום פטירתו על סך של 75 דולר. (על הצ'ק נכתב בטעות כי כתובת הרבי היא בבית מספר 270 במקום 770).

אנו מודים למשרד ישיבת תות"ל המרכזית - 770 בהנהלת הרב משה מאיר גלוכבסקי שהמציאו לנו חומר זה לפירסום.

כתבות נוספות שפורסמו על הרש"ג:

ז' באדר א' תשס"ח
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
הגב לכתבה

תגובות
3
1. אלו העתקים ולא אורגינלים
אלו העתקי מכתבים, שכן הם לא חתומים. והתשובות של הרבי? אולי גם מישהו העתיק?
ז' באדר א' תשס"ח
2. אבן על מצבה
בלינק דלעיל לתמונות נדירות בסופו נראה הרש"ג מניח אבן על מצבת הרבנית
כמדומה שיש תשובה מהרבי שלא לנהוג כן, ועכ"פ הרבי לא נהג כן.
ז' באדר א' תשס"ח
3. mazkirs handrighting
the thsuvos are in the mazkirs handrighting i thin binyomin a( a dor shlo yoda es yiosef)
ח' באדר א' תשס"ח