ב"ה יום שלישי, כ"א מנחם-אב תשפ" | 11.08.20
על דגים, צדפות ואצות

יש עדים, יש מקורות, היו פרסומים בעתונות, הוקמו ועדות חקירה ממלכתיות, לא נותר אלא לזהות את הרופא המפורסם ולבקש ממנו כמה הבהרות נחוצות: קרינה רדיואקטיבית או רעל אצות-ים? דגים או צדפות? חישובי מהלך הלבנה, הגאות והשפל או חישוב שיעור הקרינה? הרב יהושע מונדשיין בפרק נ"ד של הסדרה "סיפורים וגלגוליהם"
הרב יהושע מונדשיין

גלגולו האחרון של הסיפור דלהלן כבר נתפרסם במדורנו (פרק מה, בדיקת חופי הפיליפינים); עתה נוסיף ונקדים לו את גלגוליו הראשונים, שמא ריבוי הפרטים יסייעו לאיתור גיבור הסיפור.

יש עדים, יש מקורות, היו פרסומים בעתונות, הוקמו ועדות חקירה ממלכתיות, לא נותר אלא לזהות את הרופא המפורסם ולבקש ממנו כמה הבהרות נחוצות. ואולי יהיה באפשרותו לתרץ את ריבוי הסתירות בין הגירסאות השונות.

המשימה מוטלת לפתחם של תחקירני JEM שלהם הענין ובידם היכולת לברר את הדברים לאשורם.

*        *        *

הגירסה הראשונה מופיעה ברשימת סיפורים שנרשמה, כנראה, בשנות הלמ"ד (שנות ה-70 למאה הקודמת). וזה לשונה:

בשנת תש"כ לערך היה איזה מקום שהיו שם חיילים אמריקאים והיה שם אפעדעמיע [=מגיפה] והרבה חיילים מתו. וכל הרופאים לא ידעו מאיפה קרה אסון זה. וקראו לרופאים שיסעו שמה לחקור ממה בא האסון.

נסע גם רופא זה שאינו דתי, אבל אמו מאמינה בצדיקים ואמרה לבנה, היות והוא עובר ליד ניו יארק שיכנס קודם לכ"ק אד"ש וישאל לעצתו.

הוא נכנס ליחידות ביום ה' שעה ד' לפני עלות השחר, ואמר לכ"ק אד"ש שהוא נוסע לאותו מקום עבור הנ"ל, ושאל לכ"ק אד"ש אם יש לו להגיד משהו על זה. כ"ק אד"ש ענה לו שיסע שם, ובלילה ילך להים ויסתכל במים, וכשיראה הלבנה בדיוק בהתחלת המים (היות שהמים זורמים רחוק מהחוף) ירד עד המים ויראה דגים שמה, ויקח זה להלאברעטארי (מעבדה), והיות שבמקום זה נפצצה פצצת אטום מכינה (סין) פעל זה על הדגים שם וזה הורג החיילים. וכ"ק אד"ש לקח נייר וכתב וציין כמה חשבונות כדי שיהיה הכל מדוייק וילך בזמן שיהיה מתאים.

ונסע ועשה כמו שאמר לו כ"ק אד"ש. כשבדקו הדגים ראו שהם ממיתים את החיילים. הלכו לשלטונות הצבא ושאלו מה הם אוכלים ואיפה? ענה ברעסטאראנט (מסעדה) פלונית. הלכו לשם וראו שכל הדגים שהוא מוכר הם רק ממין זה. עשו שם רעש איך שולחים חיילים [למקום] שנפצצה פצצת אטום, ובפרט איך נותנים להם לאכול מאכלים משם. וכולם אינם יודעים מזה. פנו לוואשינגטאן ואף אחד לא ידע שהיה שם אטום.

והרופא התפלא ואמר: מילא כל החישובים וחשבון הלבנה הוא מבין שכ"ק אד"ש יודע, אבל איך יודע דבר שאף אחד לא יודע?! (הוא גר עכשיו בבאסטאן וי. קרינסקי מכיר אותו).

*        *        *

גירסה משופרת במקצת התפרסמה בספר "רבותינו נשיאינו" (כפר חב"ד, תשנ"ב), מיד אחרי הסיפור "בודד בישימון" שלו הוקדש הפרק השלישי בסידרת "סיפורים וגלגוליהם".

untitled1_copy_2349

*        *        *

הגירסה המשוכללת ביותר ניתנה בספר "לספר מבראשית" (כרך ראשון).

untitled22_copy_4476

למעוניינים לחקור: "המרכז לקידום העיוור בצפת" הוא מוסד שריר וקיים, מס' הטלפון: 6920445  -  04.

האם עובדת (או עבדה) שם גברת בשם חנה לילייאן כהן? איני יודע.

גברת נוגה דובקין גם היא חיה וקיימת לאורך ימים ושנים טובות, והיא מככבת בספר הנ"ל גם בסיפור המדהים שבעמ' 285 ואילך (יעויין שם באות ב).

איך משתלבים "עסקי מחשבים", "מכשיר פאקס" ו"מכונת הדפסה" בתוך חדר חולים, הכל בתקופה שלפני למעלה מעשרים וחמש שנה? שאלה זו הועלתה על-ידי המגיבים ולא נמצאה לה תשובה כלשהי.

לעומת הגירסאות הקמאיות שאינן מזהות את האתרים שבסיפור, מצטיינת הגירסה המשוכללת בידע מדוייק יותר. מדוייק אמרנו? לא כך סבורים המגיבים (בתגובותיהם לגירסתו הראשונה של פרק זה), המעמידים כמה דברים על דיוקם: [א] האי גוואם אינו "באיי הפיליפינים", אלא מרוחק מהם כ-2,500 ק"מ. [ב] האקדמיה של חיל הים אינה נמצאת במיאנפוליס שבמדינת מרילנד, אלא באנפוליס בירת מרילנד. מיניאפוליס נמצאת במיניסוטה.

במהדורה הקודמת הצעתי לבקש מהרופא הבהרות לכמה פרטים שוליים שנותרו עמומים. כגון: מה הקשר בין הרעלים שהוטלו לחוף לבין הרעלת החיילים? מדוע לא נמצאו הרעלים בבדיקות שעשו במסעדות לפני התגלית של הרעלים שבחול? מן הסתם אכלו התושבים המקומיים את הצדפות הללו במשך מאות בשנים, מדוע לא הבחינו שהן רעילות? אולי יזכור הרופא על מה שוחח אתו הרבי במשך מחצית השעה עד שהובאו לחדרו הסרגל, הדף המשובץ ומפת איזור איי הפיליפינים? ושאלת הבן התם: מדוע טרח הרבי כל-כך ומדוע הטריח עוד יותר את הרופא, ולא אמר לו בקיצור: תבדוק את הצדפות שהחיילים אוכלים?

על חלק מתמיהות אלו הגיב אחד המגיבים בתשובה מלומדת ומנומקת היטב:

ישנם ארבעה סוגי הרעלה מצדפים. אחד מהארבעה זה שלשולים. בני המזרח הרחוק ידעו איך לבדוק צדפים, והיו לוקחים את הצדפים המורעלים ומשתמשים ברעל במלחמות בין שבטים. הרעלת הצדפים באה כשצדפים בולעים סוג מסויים של אצות-ים רעילות. במשך חמישים השנה האחרונות, בגלל דייג לא טבעי, אצות הים גדלות בכמויות אדירות והצדפים בולעים יותר אצות ים רעילות וממילא יש התפשטות של מחלות כאלו. בקנדה יש חוק שבודקים כל צדף לראות אם הוא אינו רעיל. לי נראה פשוט מדוע הרבי אמר למדען שיבדוק את המים, כי לפני שבודקים צדפים צריך לבדוק את הים ולראות האם יש באיזור ריבוי של אצות ים רעילות, ורק אחר-כך לבדוק את הצדפים.  הצדפים המורעלים הם אלו שקרובים לחוף בגלל שהמים לא מנקים אותם מהרעל שהם מפרישים, לכן כיום יש בספרי הצבא של ארה"ב הודעה שלא לאכול צדפים שאינם מכוסים כל הזמן במים. עכ"ל התגובה ודפח"ח.

אך עדיין צע"ג כיצד ליישב את הגירסה הזו עם הגירסאות הראשונות, שבהן הרבי חשף קרינה רדיואקטיבית, ואליבא דהנוסח השני הרבי אף חישב חישובים רבים, כדי להוכיח ששיעור מסוים של קרינה עלול להמית את כל אוכלי הדגים שנחשפו לקרינה.

לא נותר לנו אלא לצפות בכיליון עיניים לחשיפתו של אותו רופא מומחה עולמי, שיתרץ את כל הקושיות והאיבעיות ויפתור כל תעלומות. ויפה שעה אחת קודם.

ד' במנחם-אב תשס"ז
הגב לכתבה

תגובות
15
1. אכזבה גדולה
מיחזור סיפורים ישנים עם תקציר התגובות? זה כל מה שיש?
ד' במנחם-אב תשס"ז
2. למה למחזר
מה קרה שפתאום נזכרו בסיפור הזה?
איזו פירכה חדשה ישנה בפרק הזה?
ד' במנחם-אב תשס"ז
3. מאז
לפלא שהמזכיר הרב יהודה קרינסקי שי' מכיר את הרופא וכו' ור' יהושע מונדשטיין שי' כנראה לא שם לב לברר הדברים בפרטיות ע"י מקורות נאמנים(כנ"ל) .למה חוסך הרב מונדשטיין מלהרים את הטלפון ולברר אצל הרב קרינסקי?!
במיוחד שגם לאחרונה הבהיר הרב קרינסקי שהוא מכיר את הרופא וכו' וכו'
ה' במנחם-אב תשס"ז
4. מי צריך להרים טלפון?
למגיב 3. אני לא חושב שהרב מונדשטיין צריך להרים טלפון לרב קרינסקי, אלא אלו שהדפיסו את הסיפורים, הרב קמיניצקי והרב זיגלבוים. זהוי הרופא יוסיף אמינות לסיפורים שהם מדפיסים.
ה' במנחם-אב תשס"ז
5. אני ביררתי
שאלתי את הרב מונדשיין שי' אם ניסה לברר אצל הרב קרינסקי שי', ואמר לי שלפני כמה שנים שאל את הרב קרינסקי שי' ואמר לו שהוא מכיר את הרופא, אבל הוא התחמק ולא רצה למסור שום פרטים נוספים. אולי JEM יצליחו לברר יותר.
ה' במנחם-אב תשס"ז
6. הרב נפתלי צבי גוטליב מחבר הספר
את הספר רבותינו נשיאינו חלק ראשון ערך הסופר הידוע הרה"ח ר' נפתלי צבי גוטליב.

הוא ידוע כבר סמכא גדול ואפשר לסמוך עליו שבירר את כל הסיפורים שכתב.

אחד מבני משפחתו.
ו' במנחם-אב תשס"ז
7. נא לברר
לבן משפחתו של הבר סמכא הגדול הרב גוטליב: אולי תנצל את קשריך המשפחתיים לשם בירור אצל הרב גוטליב מיהו הרופא המפורסם הזה? ואולי תשאל אותו גם אם הוא בירר מיהו גיבור הסיפור "בודד בישימון" שהרב מונדשיין טיפל בו בפרקים קודמים?
ז' במנחם-אב תשס"ז
8. מי המחבר?
מי חיבר את החלק הראשון של רבותינו נשיאינו? הרב גוטליב או הרב קמינצקי? ובכן, הרב קמינצקי אסף את החומר ונתן אותו לרב גוטליב שישכתב בצורה ספרותית יותר. הרב גוטליב לא בדק שום מקורות רק כתב בסגנון ספרותי.
ז' במנחם-אב תשס"ז
9. הרב גוטליב אסף ערך וחיבר
לידיעת מגיב 8, הגם שאתה קורא לעצמך מקור מוסמך, הרי לידיעתך, את הספר רבותינו נשיאינו ליקט ערך וחיבר הרב נ.צ. גוטליב בכבודו ובעצמו. הוא בירר כל הפרטים ודייק בכל מה שכתב. והוא בר סמכא גדול בכל העניינים הללו.

ז' במנחם-אב תשס"ז
10. אדרבה!
לכל בני המשפחה הטוענים שהרב גוטליב הוא בר סמכא וחקר ובדק וכו'. אדרבה! יגלה לנו מה העלו חקירותיו ובדיקותיו...
ט' במנחם-אב תשס"ז
11. עוד חוקר חסידי?
התפלאתי לקרוא כאן שהרב גוטליב גם הוא חוקר חסידי שבודק מקורות והוא בר סמכא וכו'. האם קיבל את הסמכתו מהאידישע ליכט או האידישע שטראל? האם באמת חקר ומצא גם את המקור לסיפור בודד בישימון שנזכר בתגובות לעיל?
י' במנחם-אב תשס"ז
12. תגובה משוחזרת - השבת אבידה
אחרי הפרק הקודם וההפוגה הגדולה שאחריה כתבתי את התגובה הזו.

לפי ההפוגה הפעם שוב, נראה שהרב מונדשיין רוצה עוד פעם את התגובה הזו, והרי היא לפניכם.

השבת אבידה

הרב מונדשיין נאבד

זה כחודש נאבד יהודי יקר העונה לשם הרב מונדשיין.

תיאורו: חסיד של הרבי, כותב ביקורת, לשם תועלת, על סיפורים מזוייפים. לא נראה ונשמע זה כחודש.

כל היודע דבר על אודותיו מתבקש להחזירו למדור "סיפורים וגלגוליהם".

חסיד ? (ג' אב ה'תשס"ז)
א' באלול תשס"ז
13. Et chataai ani mazk haiom
Iatsa li likro et sichat hagueula shel hashavua (oi vavoi) ve matsati sipur matchik meod tachat hakoteret 'niflaot achshav' .Medubar beechad she ratsa "linsoa la Rebe" ve kamuvan, eich lo, patach et haigrot kodesh ve matsa et teshuvato sheachen iesh lo linsoa (lishaer shama iomaim, aval zeh lo naim) ve haRebe ieshalem lo et haotsaot al zeh. Nu nu, acharei shana, hu diber im chaver batelefon venissa lehashpia alav she "issa laRebe" lichvod Tishrei. Hahu hitchamek beomro she ein lo Kessef...

Hagibol shel sipureinu, nizkar shechaiav le ben sicho 6000 shekalim, ve ala lo reaion al hamakom, ani ikne lecha kartis tissa le New York, bimkom leshalem lecha et hachov...Ve ben sicho ketov libo, machal al chovo. Ve ha Rebe para et chovo

e(...)Im zeh emet efshar lilmod meamassia hazoti lo lehalvot kessef lekaele anashim.
י"ח באלול תשס"ז
14. תביעה ייצוגית - ואין עונשין אלא א"כ מזהירין
בעצם רציתי להגיש תביעה ייצוגית נגד מונדשיין בשם כל הניזוקים בזמן, וכדלהלן:

"כל כניסה למדור 'סיפרים וגלגוליהם' כדי לבדוק אם יש למונדשיין מאמר חדש, אורך כשתי דקות. הכפל זאת בכניסה אחת כל יום, כפול ששים, הזמן שמונדשיין כבר לא כתב מאמרים, והגעת לשעתיים. כפול כעשרת אלפים קוראי המדור, והגענו לעשרים אלף שעות. הכפל זאת ב20 שקל, ממוצע של מחיר שעת עבודה והגענו לארבע מאות אלף שקל הפסד שנגרמו ע"י מונדשיין.

לפי חוו"ד של עו"ד מהשורה הראשונה, תביעה כזו יש לה מאה אחוז סכוי.

אבל כחסיד, הנוהג לפנים משורת הדין, אני מזהיר קודם את מונדשיין, או שהינך חוזר לכתוב מאמרים, והיה ולא..... ראה הוזהרת.

נ.ב. למען מניעת טעות, העו"ד אמר שלתביעה יש מאה אחוז סכוי להידחות ולהיזרק מכל המדרגות.
ז' בחשוון תשס"ח
15. גב' חנה לילאן כהן
מפקח השירות לעיוור במשרד הרווחה באזור צפת הוא חסיד חב"ד ר' שלמה גרוס וממנו שמעתי כי אכן קיים כזה מוסד מנהל המוסד הוא דוד ברונפמן והגב' כהן משמשת כ"שנוררית" של המקום.
ניתן אם כן, לאתר אותה שם בקלות רבה ולשמוע מפיה.
ד' בטבת תשס"ח