ב"ה מוצאי ש"ק, י"ב תמוז תשפ" | 04.07.20
סוד הצמצום ונוסח רבינו הזקן בסידורו
סוד הצמצום ונוסח רבינו הזקן בסידורו
מכתבי הרב זוסמן אל הרבי

בספר "מבחירי צדיקיא" שהופיע לאחרונה נחשפו שלושה מכתבים של ר' יוסף לייב זוסמן ז"ל אל הרבי בסוגית סוד הצמצום ונוסח אדה"ז בסידורו
מערכת שטורעם

"מבחירי צדיקיא" – זהו שם הספר שהופיע לאחרונה הכולל את מאמריו ומכתביו של רבי יוסף לייב זוסמן ז"ל תלמידו המובהק של הרב יעקב משה חרל"פ מתלמידיו המובהקים של הר"ר אברהם יצחק הכהן קוק ז"ל. הרב זוסמן נודע בתפילותיו המיוחדות בכותל המערבי וכן עסק רבות בנושאי קבלה וחסידות.

בספר "מבחירי צדיקיא" נדפסו, בין השאר, שלושה מכתבים מיוחדים שכתב אל הרבי בשנת תשי"ח. במכתביו הוא מעלה תמיהות ושאלות בסוגית סוד הצמצום וכן בנושא נוסח אדמו"ר הזקן בסידורו. מכתביו מכתבו לאור מכתבו הידוע של הרבי בענין הצמצום שנכתב בשנת תרצ"ט (נדפס ב'אגרות קודש' ח"א עמ' יט) שהיה למראה עיניו. במכתבים שמתפרשים על פני מספר עמודים מרצה הרב זוסמן בהרחבה את שאלותיו על מהות המחלוקת הידועה בענין ה'צמצום' בין שיטת החסידות לבין שיטת הגר"א ותלמידו המובהק רבי חיים מוואלוז'ין.   

כמו כן מתעניין הרי"ל זוסמן למהות השינויים הרבים בנוסח חב"ד מנוסח האר"י ז"ל ובעיקר על השינויים ששינה אדמו"ר הזקן, ונוקט בדוגמאות.

"אני מתפלל זה זמן רב בנוסח חב"ד" – הוא כותב – "אבל בכמה שינויים ע"פ שער הכולל, לא הכל, ולא ידעתי אם נכון הדבר ומותר לי לעשות כן".

המכתבים הבאים באים בהמשך אחד למכתבו הראשון בענין הצמצום ודברי המקובלים השונים בזה, וכן ממשיך בנושא נוסח הסידור שהטריד אותו רבות.

במכתבו השלישי הוא מעלה נושאים נוספים כמו דברי אדה"ז בענין ל"ג בעומר; דברי מלך המשיח אל הבעש"ט בענין יפוצו מעיינותיך חוצה. בסוף המכתב מבקש הרי"ל זוסמן מהרבי להשיבו דבר "ולהודיעני קושט אמרי אמת", וכן מבקש ברכה והדרכה ישרה בלימוד התורה וקיים המצוות ועבודת ה' באהבה.

"ייטיב נא כ"ק אדמו"ר שליט"א להורני ולהדריכני בדרך הישרה והאמיתית לצורך תיקון נפשי רוחי ונשמתי..", מסיים הרב זוסמן את מכתבו.

ט"ו באייר תשס"ז
הגב לכתבה

תגובות
5
1. צדיק יסוד עולם
הרב זוסמן היה מקובל גם על חוגי הקנאים, היה צדיק יסוד עולם. עובד ה' בכל כוחו, ומקובל גדול!
ט"ו באייר תשס"ז
2. איפה הצילומים?
בכגון דא רגיל שמפרסמים צילומי המכתבים. אנא להשלים את החסר.
תודה
אחד הקוראים
ט"ו באייר תשס"ז
3. לא יפה לחלק ציונים לרבנים
בס"ד

למה לרב זוסמן כתוב רבי, לרב חרל"פ כתוב הרב, ולרב קוק כתוב הר"ר?! במחילת כבודכם, אינני חבדני"ק ואני לא הייתי כותב על אחד מהאדמורי"ם שלכם הר"ר...
כבוד חכמים ינחלו, והאמת והשלום אהבו.
כ"ט בכסלו תשס"ח
4. האם הרבי ענה לרב זוסמן למכתביו?
ואם כן, האם ניתן לפרסמם.
כ"ז באדר תשס"ט
5. ר' יוסף לייב זוסמן הי מל"ו צדיקים נסתרים
כ' באלול תשס"ט