ב"ה יום חמישי, י"ח אייר תשפ"ב | 19.05.22
אדמו"ר מהר"ש תורם לאודסה

לפנינו עדות מעיתון "המליץ" משנת תרכ"ח – ובו מתוארת חגיגת חנוכת הבית לבית המדרש החדש של יהודי אודסה• הרב עמרם בלוי • ימי חב"ד
הרב עמרם בלוי

כ"ק אדמו"ר מהר"ש נ"ע נהג לערוך מסעות שונים, מסיבות בריאותיות ואחרות. נסיעות אלו, היו שזורות בפעולות שונות לטובת הכלל והפרט, כפי שעולה מהסיפור הידוע שהרבי הזכיר במאמר 'באתי לגני' אודות ה"יונגרמאן" בצרפת שרבינו המוהר"ש חילץ ממשחקי הקוביא ("יין נסך מטמטם המוח והלב, זיי א איד!"), ומסעות נוספים המתוארים בספר התולדות ובמקורות אחרים.

לפנינו עדות מתוך עיתון "המליץ" משנת תרכ"ח – ובו מתוארת חגיגת חנוכת הבית לבית המדרש החדש של יהודי אודסה. מסתבר כי בדיוק באותם ימים שהה כ"ק אדמו"ר המוהר"ש באודסה, ובשמעו כי יהודי המקום החליטו "לייסד בנין ביהמ"ד לתורה ולתפילה" מצא לנכון לחזקם ולעודדם על כך.

מעניין לציין כי מדובר על אלול תרכ"ח, שנתיים בלבד לאחר הסתלקות אביו כ"ק רבינו הצמח צדק זי"ע, וכותבי המאמר מכבדים את רבינו המוהר"ש כ"בן הרב הצדיק המנוח מו"ה מענדיל מליובאוויטש ז"ל".

ואלה עיקרי הדברים המובאים בידיעה שלפנינו:

"זה שנים אחדות, החלו המתפללים בביהמ"ד הגדול להרגיש המחסור הגדול להקים להם בית לתורה ולתעודה ולתפלה, אחרי אשר ביהמד"ר הישן, שעמד בקרבת ביה"כ הישן, הורס – לבנות שמה את בית האלקים הנחמד למראה, לכבוד העדה והיהדות. מני אז התהלכו במשכן שכור, צר וחסר הדר וסדר, ובכבודת מצאו די מחסורו לכלכלו ולהחזיקו במעוזו ככל האפשר. ויהי הכאשר הקרה ד' לפניהם מקרה טהור, כי נמכר מטעם הממשלה הבית אשר שם היה מושב שוטר המחלקה הראשונה מהקריה, והחצר הנרחב אשר לבית, הסמוך לביה"כ הגדול ברחוב רישעליע... והנה ביום ג' שבוע זו, י"ד אלול, הונחה אבן הפנה למבנה ביהמ"ד ע"פ הסדר המבואר למטרה...

...בתום התפלה הלכו הקרואים אל קצה החצר השני מקום שם הוכנו שולחנות ומשקה ומגדנות, ויעמוד הגביר הנכבד סגן זקן לעדנו ויקח הכוס בידו ויקרא בשפת רוסיא... וכן ברך את נשיא עדתנו... ואת המתנדבים בעת החגיגה לבנין הבית: האורח הנכבד, הרב המאוה"ג מו"ה שמואל שניערזאהן בן הרב הצדיק המנוח מו"ה מענדיל מלובאוויטש ז"ל, אשר שלח מאה רו"כ ומכתב (הנדפס להלן, והובא באגרות אדמו"ר מהר"ש, אגרת ד').

...וזה מכתב הרב הגאון מ' שמואל שנייערזאהן:
ב"ה יום ג' י"ד אלול
ד' הטוב ייטיב הכוה"ח כו',
לועד המפקחים על בנין בהמ"ד החדש, זכרם לעד
בהיות כי מסיבת בעל הסיבות נסיבה היותי פה לרחוץ במי הים, ושמעתי מטוב הנהגת העסקים במצווה רבה דבק"ה וכדומה והחזיקם ידי לומדי תורה עפ"י חוקי הקיר"ה, אשר בודאי שכרנו כפול כו'. וכעת שמעתי אשר בימים אלה רצונם ליסד בנין בהמ"ד לתורה ולתפלה, סמוך לביה"כ הגדול דפה, אמרתי אבקשם שימלאו רצוני להצטרף ג"כ לדבר מצוה כזו, והנני שולח מוסגר פה סך מאה רו"כ. וד' הטוב יהי' בעוזרם להוציא הענין מכאה"פ בהידור מצוה באופן היותר נעלה. ויאבה נא שיקוים במקדש מעט הזה כאמור בתפלת שהע"ה: ואתה תשמע כו' מכון שבתך, למלאות לכל גוי' די מחסורם, עדי יבלה שפתותם לאמר די.
ידידם מבקשם ומכבדם כערכם הרב
שמואל שנייערזאהן".

י"ג באייר תשס"ז
 
 
 
 
 
 
בתי כנסת עתיקים באודסה
בתי כנסת עתיקים באודסה
 
 
 
 
 
הגב לכתבה

תגובות
7
1. וואו, כשרוצים - הם יודעים לעשות משהו!
יום ראשון יש שמחה הכנסת שלוש ספרי תורה לביכה"נ של אודסה. אני רואה שכששטורעם רוצה הוא יודע לפתוח במסע פרסום מאורגן וכל הכבוד יפה שאתם יודעים למצוא חומר כל כך פיקנטי בימים הסמוכים לחגיגית הכנסת ספרי התורה
י"ד באייר תשס"ז
2. בית כנסת ליובאוויטש?
מדובר בבית כנסת ליובאוויטשי? היתה בכלל קהילה ליובאוויטשית באודסה אי פעם?
י"ד באייר תשס"ז
3. חבר'ה תתקנו שגיאות כתיב. סתם חבל
י"ד באייר תשס"ז
4. האיגרת מוכיחה שמדובר במשכילים
ביטויים שונים באיגרתו של המהר"ש נשמעים כמו רמיזה לכך שהוא עשה פעולה כדי "לצאת ידי חובה" ולא מתוך שהוא אכן תמך במעשיהם של בוני הבניין. כך למשל : "החזיקם ידי לומדי תורה עפ"י חוקי הקיר"ה" (הקיסר ירום הודו).

האם אכן היתה זו פעולה של הרפורמיסטים או המשכילים? האם הרבי חויב לעזור להם או שחפץ בכך? הם יש מידע נוסף?
י"ד באייר תשס"ז
5. אגרות קודש
כבר השתמשו בכל המידע הזה ובאגרת זו בהדפסת אגרות-קודש אדמו"ר מהר"ש.
י"ד באייר תשס"ז
6. שנייערזאהן ?
האם כך חתם אדמו"ר מהר"ש ?

אם זה לא חתימתו, מי יעיד על כל המכתב שהוא לשון קדשו באמת לאמיתו ?

י"ד באייר תשס"ז
7. טולנא?
האם הפרסום הזה הוא בעקבות תרומתו של האדמו"ר מטולנא?:-)
י"ד באייר תשס"ז