ב"ה יום רביעי, א' אלול תשע"ד | 27.08.14
בדיקת חופי הפיליפינים

החקירה מוטלת הפעם לפתח הקוראים. יש עדים, יש מקורות, רק תמצאו את גיבור הסיפור שיספק כמה הבהרות וימסור לנו את גירסתו • אינה דומה שמיעה לראיה וכל התמיהות הקטנוניות לא יאפילו על התמונה • על כל אלה בפרק מ"ה של סיפורים וגלגוליהם מאת הרב יהושע מונדשיין
הרב יהושע מונדשיין
באשר נקעה נפשי מרוגזם של הקוראים ומנזיפותיהם החוזרות ונשנות: "מה הפירכה"?! – הפעם לא אכתוב שום פירכות.

הסיפור נתון לפניכם ככתבו וכלשונו, בצלמו ובדמותו, כפי שהוא בספר "לספר מבראשית" (כרך ראשון), בבחינת "הפינה לשיפוטכם": יחוו הקוראים את דעתם, בבנין או בסתירה.

למעוניינים: "המרכז לקידום העיוור בצפת" הוא מוסד שריר וקיים, מס' הטלפון: 6920445 - 04.

האם עובדת (או עבדה) שם גברת בשם חנה לילייאן כהן? איני יודע.

גברת נוגה דובקין גם היא חיה וקיימת לאורך ימים ושנים טובות, והיא מככבת בספר הנ"ל גם בסיפור המדהים שבעמ' 285 ואילך (יעויין שם באות ב).

לפני שנים רבות התפרסם הסיפור באחת מחוברות הסיפורים, ושם הוא מתייחס אל הרה"ח ר' יהודה קרינסקי שי'.

יטרחו נא הזריזים שבחבורה, ויבררו אצל העדים הרבים הללו את כל הפרטים לאשורם.

אולי יעלה בידם לעלות על עקבותיו של הרופא גיבור הסיפור ויצילו מפיו דברים כהווייתם (ושמא יסכימו אנשי JEM להסריט את הסיפור מפיו של הרופא?).

שהרי עדיין נותרו כאן כמה פרטים שוליים עמומים, כגון: מה הקשר בין הרעלים שהוטלו לחוף לבין הרעלת החיילים? מדוע לא נמצאו הרעלים בבדיקות שעשו במסעדות לפני התגלית של הרעלים שבחול? מן הסתם אכלו התושבים המקומיים את הצדפות הללו במשך מאות בשנים, מדוע לא הבחינו שהן רעילות? אולי יזכור הרופא על מה שוחח אתו הרבי במשך מחצית השעה עד שהובאו לחדרו הסרגל, הדף המשובץ ומפת איזור איי הפיליפינים? ושאלת הבן התם: מדוע טרח הרבי כל-כך ומדוע הטריח עוד יותר את הרופא, ולא אמר לו בקיצור: תבדוק את הצדפות שהחיילים אוכלים?

אבל בכל התמיהות הקטנוניות הללו אין בכדי דחיית הסיפור כלאחר יד, שהרי עינינו הרואות את תמונת "הרבי משרטט בברוקלין את המתרחש בחופי הפיליפינים".

י"ט באדר תשס"ז
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
הגב לכתבה

תגובות
26
1. נו, אז מה השאלה?
מה הקעצ' כאן בהבאת הסיפור, לא ממש הבנתי.

איזה פרט נראה כאן כבדיה?
י"ח באדר תשס"ז
2. פקס?
לפני 25 שנה עדיין לא היו משתמשים בפקס. השימוש החל באמצע שנות השמונים ובשנת 1982 לפני 25 שנה ודאי שלא היו "מארגנים" פקס...בחדר בבית חולים...
י"ח באדר תשס"ז
3. את מי פורכים
האמנם הסיפור מופיע לראשונה בספר "לספר מבראשית"? - לא! את זה כותב גם מונדשיין. אלא מה? הוא כרגע רוצה לתקוף את זיגלבוים מסיבות מובנות, ולכן הוא בוחר לצטט מספרו. זו לא פעם ראשונה שהוא נוהג בצורה דומה. אולי כדאי שתקבע כלל כי אתה מחפש את המקור הראשון שבו הודפס הסיפור, ותוקף אותו?
י"ט באדר תשס"ז
4. איפה הפרחה?
אני מכיר את הדוקטור.
עין ימין עושה ברוגז עם עיין שמאל. דוקטור זיוואגו קוראים אותו. בז' דגושה.
י"ט באדר תשס"ז
5. על התמונה התמיהה?! אתמההה!
התמונה היא אילוסטרציה, ומה לך כי תלין על תמונה. לאידך השאלות האחרות שלך אולי יותר טובות. האם ניסית להתחקות אחרי הרופא הנ"ל?
י"ט באדר תשס"ז
6. הרעלת צדפים
ישנם ארבעה סוגי הרעלה מצדפים, א' מהארבעה זה שלשולים. בני המזרח הרחוק ידעו איך לבדוק צדפים, והיו לוקחים את הצדפים המורעלים ומשתמשים ברעל במלחמות בין שבטים. הרעלת הצדפים באה כשצדפים בולעים סוג מסויים של אצות-ים רעילים. במשך ה50 שנים החארונות בגלל דייג לא טבעי, אצות ים גודלים בכמויות אידרות והצדפים בולעים יותר אצות ים רעילות וממילא יש התפשטות של מחלות כאלו. בקנדה כיום יש חוק שבודקים כל צדף לראות אם הוא לא רעיל.

לי נראה פשוט מדוע הרבי אמר למדען שיבדוק את המים, כי לפני שבודקים צדפים צריך לבדוק את הים ולראות האם יש באיזור ריבוי של אצות ים רעילות, ורק אח"כ לבדוק את הצדפים.
י"ט באדר תשס"ז
7. הרעלת צדפים - המשך
הצדפים המורעלים הם אלו שקרובים לחוף בגלל שהמים לא מנקים אותם מהרעל שהם מפרישים. לכן כיום יש בספרי הצבא של ארה"ב הודעה שלא לאכול צדפים שלא מכוסים כל הזמן במים.
י"ט באדר תשס"ז
8. גוואם והפיליפינים
נו, אני אתחיל בהערה אחת קצרה: אי גוואם אינו "באיי הפיליפינים", כי-אם כ-2500 ק"מ רחוק מהם.
י"ט באדר תשס"ז
9. לרב מונשיין
פתחת במילים באשר נקעה נפשך מהתגובת
תבין שלא כל אחד מסתכל על סיפור בעיניים של חוקר.
אדם מן השורה מסתכל על סיפור אם הוא ממקור שנראה מוסמך ,יאמין למה שנכתב,
חוקר מסתכל על סיפור לגמרי אחרת
י"ט באדר תשס"ז
10. מבקש תגובות!
איה התגובות?! כל החן בסיפורים וגלגוליהם אינם אלא התגובות. כאשר רואים למי נועדו הסיפורים, ורואים גלגוליהם.
י"ט באדר תשס"ז
11. מחכים לתגובות
כל החן של הסידרה הוא התגובות? האם משום שאין על מה להגיב, שהרי הרב מונדשיין לא הציב קושיות. או אולי משום שמרוב פשטות שנוקט הרב מונדשיין ש"באבע מעשיות" אינן אמת -עד כדי כך שלא מצא אפילו לנחוץ לבאר הגיחוך שבמעשה כבר נחשב לאחד מאלו שאסור להתווכח עמו.
י"ט באדר תשס"ז
12. במה שונה
לא זכיתי להבין! במה זה שונה מהמעשה הידוע (איני זוכר היכן מובא, את זה אשאיר להחוקרים) מהאדמו"ר הזקן נ"ע אודות שעון השמש, שחשב ואמר שעשרים מיל מכאן על גבי ההר גדלו האילנות. או המעשה מהאשה שלא יכלה להיטהר, אומר שזה דם יונה. גם בכאן אין זה רוה"ק רק חכמה שחשב וידע המצב שם במדיוק -הלא ביקש מפה ועוד ספרים-
גם התמונה, לא הבנתי ההלצה. הלא כל בר בי רב דחד יומא אף שאינו חוקר גדול מבין שהתמונה הזו אינה אלא אילוסטרציה
י"ט באדר תשס"ז
13. ל12
אם תשאל חוקרים הם יפרכו לך גם את הסיפור עם שעון השמש.(ובאמת לפני כ15 שנה התפרסם בהארץ מאמר ארוך שמוכיח שהסיפור לא היה.
י"ט באדר תשס"ז
14. לעצבני מס' 3
לא הצלחתי למצוא את המקור הקודם, וכתבתי מהזיכרון.
אדרבה, יעלה מישהו את המקור הראשון ואני אשלבנו בתוך הכתבה.
מעולם לא הצבתי כלל "להתקיף" את המקור הראשון או האחרון. אני משתדל להביא את כל המקורות, ולהצביע על הגלגולים וההתפתחויות מנוסח לנוסח.
אשמח לעשות כך גם בסיפור זה.
ולכל העקשנים: איך אפשר להכניס לכם לראש שלא כתבתי כאן שום פירכות?
כתבתי את הנתונים, והרשות ביד כל אחד ואחד לברר את המקורות.
לא עלי המלאכה לגמור.
י"ט באדר תשס"ז
15. גאות ושפל
לשם מה השירטוטים והטבלאות? הרבי היה יכול לומר לו שילך לשם בשעת השפל. לשם כך אין צורך בטבלאות של האקדמיה. את השפל רואים בעיניים.
י"ט באדר תשס"ז
16. חופי פילפינים
בסיפור נזכר הרב קרינסקי למה אין הרב מודנשטיין מברר הסיפור אצלו לפני שכותב זה בראש כל חוצות (ואז נעשה זה כבר ללעג וקלס)?
האם הכוונה לברר הסיפורים או רק ללעוג על סיפורים
י"ט באדר תשס"ז
17. בושה!
הרב מונדשיין, אני במקומך לא הייתי מתווכח עם צוות ה"חכמים" היושבים על מדון התגובות כאן.

האומנם כ"כ קשה להבין את דבריו של מונדשיין?!
י"ט באדר תשס"ז
18. אנפוליס ולא מיאנפוליס.
האקדמיה של חיל הים אינה נמצאת במיאנפוליס שבמדינת מרילנד, אלא באנפוליס בירת מרילנד.
מיניאפוליס נמצאת במיניסוטה.
כ' באדר תשס"ז
19. אילוסטרציה?
הרב מונדשיין מלגלג על התמונה, והמגיבים מצדיקים שזה רק אילוסטרציה.
לדעתי זה לא חומר ללגלוג וזה לא אילוסטרציה. זה פשוט שקרנות.
אם מישהו בשם יצחק אברמוביץ יספר שהרבי ליווה אותו עד לדלת 770, ויצרף תמונה שבה רואים את הרבי מלווה את האורחים בצאתם מ770, אבל הוא יתן כיתוב: הרבי מלווה את יצחק אברמוביץ...
זה בסדר? זה אילוסטרציה? זה בלוף...
כ' באדר תשס"ז
20. רק פקס? # 2
רק פקס לא היה לפני 25 שנה?
ו"עסקי מחשבים" כן היו? ו"מכונת הדפסה" לשימוש אישי בחדר חולים היתה?...
כ' באדר תשס"ז
21. עם כל הכבוד!!!!
אני באמת לא מבין והרי זה הדרך של כל מצנני החסידות לדורותיה לצנן ולהטיל ספק בסיפורי חסידים אני חושב שכל עוד אין לרב מונדשיין הוכחות חותכות שהסיפור לא היה ולא נברא או שחסר פרטים או שפרטים אינם מדויקים דיו אין הוא יכול להטיל ספק ואפי' במשהו -הענין הוא שזה נראה מגמתי ביותר.
כ' באדר תשס"ז
22. רעל צדפות, או קרינה רדיואקטיבית
זכורני כדי הוינא טליא (לא לפני זמן רב). ראיתי את אותו הסיפור, רק ששם מדובר היה בנשורת רדיואקטיבית, שנשארה במקום כתוצאה מניסויים שערך צבא ארה"ב.
אולי עפ"ז ניתן היה ליישב כמה דיוקים בסיפור.
כ"א באדר תשס"ז
23. סיפור אילוסטרציוני
כמו שהתמונה היא אילוסטרציה בלבד ולא צריכים לקחת אותה ברצינות, כך גם כל הסיפור הוא אילוסטרציה בלבד ולא צריכים לקחת אותו ברצינות.
כ"א באדר תשס"ז
24. Ha clal ha iadua
She'efshar letarets col hasheelot betshuva achat, zeh hanachon. Lefachot ad sheietartsu lanu echad echad min habeaiot shel hasipur hanira medume legamrei.
כ"ג באדר תשס"ז
25. לכל המסתייגים
לכל המסתייגים מפרק זה בסידרה הנפלאה של הרב מונדשיין.
כפי הנראה לא שמתם לב לשאלות שהציג לפניכם הרב מונדשיין כבדרך אגב.
לעניות דעתי, שאלות אלו זועקות בעוצמתם. ולכן אעתיק אותם.

שהרי עדיין נותרו כאן כמה פרטים שוליים עמומים, כגון:

א. מה הקשר בין הרעלים שהוטלו לחוף לבין הרעלת החיילים?

ב. מדוע לא נמצאו הרעלים בבדיקות שעשו במסעדות לפני התגלית של הרעלים שבחול?

ג. מן הסתם אכלו התושבים המקומיים את הצדפות הללו במשך מאות בשנים, מדוע לא הבחינו שהן רעילות?

ד. אולי יזכור הרופא על מה שוחח אתו הרבי במשך מחצית השעה עד שהובאו לחדרו הסרגל, הדף המשובץ ומפת איזור איי הפיליפינים?

ה. ושאלת הבן התם: מדוע טרח הרבי כל-כך ומדוע הטריח עוד יותר את הרופא, ולא אמר לו בקיצור: תבדוק את הצדפות שהחיילים אוכלים?

אם יש למי מכם תשובה על שאלות אלו, אנא בטובו יענה לנו.

האם להאמין לאיזה סיפור שסופר בשם איזה מישהי בשם איזה מישהו, ושכולו נראה תמיהות ופנטזיה, האם זה מעיקרי האמונה? אתמהה?!

כ"ה באדר תשס"ז
26. צד פים
צד פים
ט"ו בסיון תשס"ח