צילום: שטורעם.נט
הפרטיזן מקים את נשי חב"ד ● מיוחד לימי ההתרמה

ההתרמה לארגון נשי חב"ד הנערכת בימים אלו, תעורר אצל רבים תמיהות מתבקשות: כיצד הוקם הארגון, מי היה המנהל הראשון, והעיקר - מה היו הוראות הרבי במהלך הקמת הארגון? ● הפתרון הוא - הרבי הורה לר' זושא הפרטיזן להקים את ארגון נשי חב"ד והחסיד אשר בעוד מספר שבועות ימלאו שלושים מפטירתו הפתאומית בחצר הרבי - לא ראה מכשולים אלא רק את המטרות - יישום הוראות הרבי, והוא הקים את הארגון על פי הוראות הרבי, ועל כך להלן מתוך ספר 'הפרטיזן' ● לכתבה המלאה >>>
ש. רחלזון
כבר בראשית ימי נשיאותו יסד הרבי את ארגון "נשי ובנות חב"ד". ומגלגלין זכות על-ידי זכאי, גם בעניין זה היה לר' זושא חלק נכבד. ומעשה שהיה כך היה.

בא' באלול תשי"א כתב ר' זושא לרבי כי הוא מארגן נשים חב"דיות שיפעלו להצלת נוער עולה בארץ. בתשובתו הרבי הציע ליצור קשר בין ההתארגנות הזו עם הוראת הרבי לייסד אגודת נשי חב"ד בארץ הקודש.

וכך כותב לו הרבי: "במכתבו מזכיר על דבר אירגון נשים חרדיות למען הצלת נוער העולה לארץ ישראל, אשר ארגנו זה לפני חצי שנה. בטח ידוע לו שזה מזמן שכתבתי לאגודת חב"ד על דבר תוכנית לארגן סניף אגודת נשי חב"ד, וכדאי היה שיתדבר עמהם אולי אפשר לאחד את שני העניינים יחד".

ר' זושא עשה כמצות הרבי וכצעד ראשון, פתח בפעילות עם נשי חב"ד בירושלים והאירוע הראשון היה התוועדות בחודש תשרי (תשי"ב) ואחר-כך נערכו עוד פעולות חשובות.

לאחר מספר חודשים כתב לרבי על ראשית הפעילות עם נשי חב"ד: "אור ליום כ"ד כסלו התקיימה אסיפת נשי חב"ד ירושלים מטעם רשת אוהלי יוסף יצחק, בהשתתפות הרב שמריה ששונקין למטרת כספים. וכפי השערתי הצליחו לאסוף בערך 300 ל"י.

בנוגע ארגון נשי חב"ד בארץ הקודש ת"ו, השתדלתי ביחד עם ר' יצחק גנזבורג וביום ט"ז טבת בערב התקיימה אסיפה הקדמה בהשתתפות הרב אליעזר קרסיק" (הרה"ח ר' יצחק גנזבורג היה מהפעילים הבולטים ברשת, והרב קרסיק היה יו"ר אגודת חב"ד)".

באותם ימים איש לא חשב על פירסום פעילות חב"דית בעיתונות, אולם ר' זושא הרהיב עוז ופירסם אודות פעילות נשי חב"ד בעיתונים. כמה חסידים ראו זאת בעין שלילית, "לא רק שאתה רווק ומארגן פעילות לנשים, אלא גם אתה מפרסם זאת בעיתונות?" היו שלחצו עליו לעזוב לחלוטין את התפקיד שלקח על עצמו – לייסד את ארגון נשי חב"ד.

מה שאותם חסידים לא ידעו, שר' זושא מקים את הארגון לאחר שקיבל הוראה על כך מהרבי. ובכל אופן ר' זושא, כמו תמיד, מדווח על כך לרבי ושואל האם פעל נכון, והאם בכלל להמשיך לפעול בזמן שיש המערערים על עצם עיסוקו בנושא.

הרבי השיב במכתב מא' שבט תשי"ב: "... נהניתי לקרות בהמצורפים למכתבו מכ"ב חשון, על דבר מה שהיה בהעיתון בנוגע להתוועדות דשמחת בית השואבה, וכן בנוגע להתוועדות דנשי חב"ד והשייכות אליהן, ובטח גם להבא יתאמצו בכגון זה, ונוסף על העבודה עצמה, להשתדל בפירסום, ובאופן המתאים דווקא...".

מובן שבעקבות התשובה המעודדת הפעילות נמשכה והשלב המכריע בהתייסדות ארגון נשי חב"ד בארץ הקודש, היה כנס היסוד שהתקיים בחודש תשרי תשי"ג. כינוס הייסוד של הארגון נערך בחול המועד סוכות בכפר חב"ד וכך תיארה את המעמד הנערה סימה סלונים (כיום הרבנית רלב"ג) בעיתון "המודיע":

"כנוס ארצי של נשי ובנות חב"ד בארץ ישראל. באולם הגדול והיפה של ישיבת ליובאוויטש בכפר חב"ד – ספריה, התקיים ביום ג' דחול המועד סוכות בערב, כנוס ארצי של נשי ובנות חב"ד בארץ ישראל על פי הוראת כ"ק אדמו"ר שליט"א מליובאוויטש.

רבני וחשובי זקני חב"ד פיארו את הכינוס בנוכחותם ובדבריהם. בכנוס השתתפו הרבנים הגאונים מוה"ר נחום שמריה ששונקין, ורבה של ספריה הרב שניאור זלמן גרליק, הרב לוי גרוסמן, הרב אליעזר קרסיק, הרב גרשון חן ועוד. פתח את האסיפה וניהלה הרב זושא וילימובסקי, שקידם בברכה את המשתתפות והמריצן לקראת תפקידן הנעלה כנשי ובנות חב"ד תוך איחולי הצלחה להן ולעבודתן, עבודת הכלל, כיאה לנשים העונדות את סמל חב"ד – ליובאוויטש.

אחריהם נאמו הרבניות החב"דיות בעוררן אף הן את הנאספות לכך ובהדגשה שגם כאן בארצנו כשאנו רחוקות מאותה הארץ האדומה והטמאה – נמשכת הסכנה, והארץ מובילה את בניה למולך ח"ו, ל"ע על ידי כפיה ולכן עלינו לפעול בפתיחת בתי ספר וגנים ולהשפיע על כל הסביבה ברוח חב"ד. עם סיום הכינוס נבחר ועד, המורכב מנציגות כל הסניפים. בהחלטה נחושה לפעולות מיידיות לפי הוראות כ"ק אדמו"ר שליט"א ובתקווה שבזכותם של כ"ק רבותינו הקדושים נ"ע, בעזרת השם נצליח".

[ע"פ ספר 'הפרטיזן']
כ"ד באלול תשע"ו