הרב יוניק מוזג יין לכוסו של הרבי במעמד 'כוס של ברכה'
הרב יוניק מוזג יין לכוסו של הרבי במעמד 'כוס של ברכה' צילום: ארכיון שטורעם
כשהרבי תפס בזקנו של ר' בערל יוניק במשך שיחה שלמה ● גילוי נדיר

במגזין 'תחיינו' היו"ל לקראת ג' תמוז, מתפרסמות בפרסום ראשון רשימותיו הייחודיות של המשב"ק הרה"ח ר' בערל יוניק ע"ה, שזכה ליחס נדיר מהרבי ולקירובים שלא היו כדוגמתם ● ברשימותיו, רשם בדיוק את כל מילותיו הק' של הרבי שנאמרו לו, מילים אבהיות ורצופות דאגה אישית ● 'שטורעם' מתכבד להגיש קטע מתוך היומן, בו כותב ר' בערל את דברי הרבי בשעת התוועדות בה... תפס הרבי בזקנו בכל מהלכה, והתבטא אודותיו בביטויים מיוחדים ● ליומן המלא >>>
מערכת שטורעם

במגזין 'תחיינו' היוצא לאור לקראת ג' תמוז, מתפרסמות בפרסום ראשון רשימותיו הייחודיות של המשב"ק הרה"ח ר' בערל יוניק ע"ה, שזכה ליחס נדיר מהרבי ולקירובים שלא היו כדוגמתם. ברשימותיו, רשם בדיוק את כל מילותיו הק' של הרבי שנאמרו לו, מילים אבהיות ורצופות דאגה אישית.

 'שטורעם' מתכבד להגיש קטע מתוך היומן, בו כותב ר' בערל את דברי הרבי בשעת התוועדות בה... תפס הרבי בזקנו בכל מהלכה, והתבטא אודותיו בביטויים מיוחדים.

התוועדות שבת פרשת שמיני (שכונתה בפי חסידים "שבת הגדול") מבה"ח אייר תשי"ב, נרשמה בדברי הימים כאחת ההתוועדויות המיוחדות בדור השביעי. במהלך ההתוועדות, אמר הרבי 'לחיים' פעמים רבות, ודיבר עם אנשים רבים באופן פרטי בצורה בלתי רגילה, ולמעלה ממדידה והגבלה.

במהלך ההתוועדות, אמר הרבי להרב יוחנן גורדון – הגבאי בבית הכנסת שב770, ש"אמנם אתה גבאי כאן, אבל בגמרא כתוב שעתידין בתי כנסיות שבחו"ל להיקבע בארץ ישראל". הרבי רצה לראות את לשון הגמרא מבפנים וביקש שיביאו מסכת ברכות, הקהל התמהמה מעט והמשב"ק הרה"ח ר' בערל יוניק רץ להביא גמרא לרבי.

כשהגיע, תפס הרבי בזקנו, ואמר: "א?זעלכע יונגעלייט וועלן בריינגען משיח'ן" [אברכים כאלו יביאו את המשיח]. וכך, המשיך הרבי את השיחה כשלכל ארכה אוחז בזקנו של ר' בערל!...

במהלך ההתוועדות פנה הרבי ודיבר גם לר' בערל. הדברים נמצאים ברשימתו של ר' בערל:

מתי נוכל לפעול שבערל יוניק יצא ממדידה והגבלה?! הכל עם השגה והבנה! (ש)כל דבר שהוא עושה – עושה הוא עם שכל!...

הוא חושב הכל, עם שכל, עם הבנה. איך אפשר לסדר את הכל, שהכל יסתדר...

שלא יחשוב אודות עצמו, כשחושבים על עצמו – אפילו בקדושה, אודות תכלית השלימות – זוהי תכלית הישות!. כאשר אחד חושב בלעומת-זה אודות עצמו, זה אמנם לא טוב, אבל פעם הוא יתפוס את עצמו ויעשה תשובה...

צא מההגבלה של קדושה!...

לא זהו עניינך, [לעזור] לחמותי, לאמי, לזוגתי... עבור זה אני מכיר לו טובה. אבל עצמות ומהות אין סוף ברוך הוא אומר: "אתה, בערל יוניק, השליחות שלך היא לבצע את הכוונה של עצמות ומהות אין-סוף ברוך-הוא, צא מכל העניינים שלך, ותהיה בחור כמו כל הבחורים"!...

[הרבי פנה לר' י.ד. (המשפיע בישיבה):] בזה אתה אשם, אליו היית צריך להשפיע, אתה עסוק בעניינים אחרים ולכן [אתה] משאיר אותו כאן...

בערל יוניק אומר שאני למעלה מהגבלה. מתי כבר נוכל לפעול שבערל יוניק יהיה פעם שיכור, לשכוח על עצמו, לשכוח ממני...

הוא רוצה שהכל יהיה עם שכל והבנה. צריך לעשות מה שאומרים! בין אם כן מבינים, בין אם לא מבינים. אין צורך להבין.

לא לדרשה קאתינא! בערל יוניק אומר הכל לדוד שלי [רסקין] ("מיין ד?ו?ד"). לדוד, עזר הקב"ה שהוא מתנהג בלי חשבונות. הוא חושב שאצלו זו מסירות נפש, זה הכל מדידה והגבלה, כשהוא יצא ממדידה והגבלה – ...

[לאחר-מכן, בכוס-של-ברכה, אמר הרבי:]

הקב"ה יעזור שלאבא תהיה פרנסה . . נחת . . לגיס לאחות. וגם שהאח שברוסיה ייצא, שתהיה לו ממנו נחת גם כאן, וזה תלוי בכך שאתה תעמוד למעלה ממדידה והגבלה.

(לפני מנחה ביקש סידור שהי' בחדרו, אחרי מנחה ביקש להביא עבורו חלה ובשר, ואמר:) אתה יכול לבקש מהגיס [הרש"ג].

(קודם שביקש סידור אמר:) מתי נוכל לפעול אצלך שתצא ממדידה והגבלה.

(גם אמר:) כבר מאוחר, הבחורים צריכים ללכת לחזור חסידות כמו דוד רסקין, בערל יוניק.


א' בתמוז תשע"ו