הספר החדש
הספר החדש צילום: שטורעם.נט
חדש על המדף: 'תורת מנחם - התוועדויות' חלק נ"ו

שמחה חסידית: זה עתה יצא לאור מבית הכורך "תורת מנחם - התוועדויות" חלק נ"ו - תשכ"ט חלק שלישי, משבת מברכין החודש ניסן עד שבת מברכין חודש תמוז ● בארץ הקודש הספר החדש כבר מוצע בחנות קה"ת המרכזית בכפר חב"ד, ובניו יורק זה יופיע בחנות קה"ת בימים הקרובים.
מערכת שטורעם


כ"ו במנחם-אב תשע"ה