הרב ראפ ע"ה לצד שער הקונטרס
הרב ראפ ע"ה לצד שער הקונטרס
לע"נ הרב ראפ ע"ה: קונטרס מיוחד ל'בין המצרים'

בתקופה זו שעוסקים בענייני 'בין המצרים' ובציפייה לגאולה הקרובה, הוציא הרב יחזקאל סופר לאור קונטרס-מהודר ובו מאמר של הרה"צ ר' הלל פאריטשער נ"ע על ג' דנחמתא וז' דפורענותא המבאר בהסברים מיוחדים את תופעת 'התנצצות הגאולה' דווקא מתוך חשכת הגלות, ובו משולב משל נפלא שרבנו זי"ע באחת משיחותיו הק' מפנה אליו, עתה יהא מאמר זה נגיש לכל אנ"ש ללמדו בתשעת הימים בעצמם ועם מקורביהם
א' סופר

בתקופה זו שעוסקים בענייני 'בין המצרים' ובציפייה לגאולה הקרובה, הוציא הרב יחזקאל סופר לאור קונטרס-מהודר ובו מאמר של הרה"צ ר' הלל פאריטשער נ"ע על ג' דנחמתא וז' דפורענותא המבאר בהסברים מיוחדים את תופעת 'התנצצות הגאולה' דווקא מתוך חשכת הגלות, ובו משולב משל נפלא שרבנו זי"ע באחת משיחותיו הק' מפנה אליו, עתה יהא מאמר זה נגיש לכל אנ"ש ללמדו בתשעת הימים בעצמם ועם מקורביהם.

את הקונטרס מקדיש הרב סופר לעילוי נשמת ידידו בשנת הקבוצה הרה"ח ר' יקותיאל מנחם ראפ ע"ה המשגיח האהוב של תומכי תמימים ליובאוויטש 770 שנקטף מעמנו בי"ב תמוז, לקראת תשעה באב שהוא יום הולדתו של הנ"ל
 
את הקונטרס ניתן יהיה להשיג בספריית קה"ת בכפר חב"ד ובהיכל מנחם בירושלים או בהזמנה קבוצתית בטלפון 0545681770

ג' במנחם-אב תשע"ה