להורדה: 'בית חיינו' לשבת פרשת מטות מסעי

קטעי שיחות, אגרות ויומנים בענינא דיומא ועוד - בגליון השבועי 'בית חיינו' שיו"ל ע"י "ועד תלמידי התמימם העולמי"
מערכת שטורעם


א' במנחם-אב תשע"ה