הרב צבי וילהלם על רקע שער הספר
הרב צבי וילהלם על רקע שער הספר
הופיע כרך נוסף בסדרת "הרמב"ם המבואר"

השבוע יצא לאור כרך נוסף בסדרת "הרמב"ם המבואר" והפעם מדובר בבשורה גדולה במיוחד שכן הכרך החדש הוא חלק ראשון של ספר טהרה (69 פרקים מתוכו) שכידוע הלכותיו מורכבות וסבוכות והנושאים הנידונים בו לא מוכרים גם לתמידי חכמים שרגילים בלימוד הש"ס והפוסקים בנושאים הנלמדים בישיבות ובכוללים. בדיני נגעים, למשל, רבים לא יודעים אפילו באלו ספרים לחפש ולמצוא אפילו את הפירוש הפשוט של המושגים וההגדרות
מערכת שטורעם

השבוע יצא לאור כרך נוסף בסדרת "הרמב"ם המבואר" והפעם מדובר בבשורה גדולה במיוחד שכן הכרך החדש הוא חלק ראשון של ספר טהרה (69 פרקים מתוכו) שכידוע הלכותיו מורכבות וסבוכות והנושאים הנידונים בו לא מוכרים גם לתמידי חכמים שרגילים בלימוד הש"ס והפוסקים בנושאים הנלמדים בישיבות ובכוללים. בדיני נגעים, למשל, רבים לא יודעים אפילו באלו ספרים לחפש ולמצוא אפילו את הפירוש הפשוט של המושגים וההגדרות.

"לכן", מגלה יו"ר מערכת הרמב"ם המבואר הרב צבי וילהלם, "בכרך זה הושקע מאמץ גדול במיוחד למען לומדי הרמב"ם היומי שבדרך כלל אין להם את הזמן הנדרש כדי לחפש את ביאור ההלכות בספרים שונים וחברי המערכת ליקטו את הביאור מתוך עשרות רבות של ספרים ראשונים ואחרונים ועמלו ויגעו להגיש את הדברים לפני הלומדים בשפה ברורה ובהירה".כמו כן מופיעים בספר עשרות טבלאות ואיורים המקילות ומבהירות את ההלכות.

על צוות "הרמב"ם המבואר" נמנים כעשרים תלמידי-חכמים מופלגים היושבים באוהלה של תורה מזה שנים רבות ועבודתם היא פרי מאמץ גדול של ליקוט, כתיבה ועריכה של הביאור המשולב בתוך לשון הרמב"ם וכן שלושת המדורים הנלווים – הלכה למעשה, מקורות ועיונים.

הכרך הנוכחי הוא השני המופיע, לאחר ספר אהבה שיצא לאור בשעתו וזכה לתגובות נלהבות, והופעתו היא דבר בעתו שכן בימים אלה לומדים את ספר הטהרה בשיעור היומי ברמב"ם כתקנת הרבי במסלול של שלושה פרקים ליום.

הסדרה כולה נקראת "מהדורת חיטריק" הודות לתרומה הנכבדה של בני המשפחה לכבוד ולעילוי נשמת אביהם הרב החסיד ר' צבי הירש ע"ה ובהשתתפות תורמים ותומכים נוספים.

ט' בתמוז תשע"ה