חדש מ'רובר': תהילים בפורמט ארנק (פ)
א' באייר תשע"ה