כ"ק אדמו"ר הצמח צדק
כ"ק אדמו"ר הצמח צדק
חשיפה: חידושי אדמו"ר הצמח צדק במהדורה חדשה

כ"ק אדמו"ר הצמח צדק נולד בליאזנא בכ"ט אלול שנת ה'תקמ"ט ונסתלק בי"ג ניסן שנת ה'תרכ"ו ומקום מנוחתו בליובאוויטש ● מעניין לציין שהשנה מציינים קמ"ט שנים להסתלקותו, ורכ"ו שנים להולדתו ● הנהלת הוצאת הספרים הרשמית של תנועת חב"ד ליובאוויטש 'קה"ת' החליטה ביום י"ג ניסן על פרויקט חדש ושאפתני במיוחד ● מגזין פסח של שטורעם מביא את הפרטים הראשוניים: צוות מובחר של מיטב המוחות במערכת 'אוצר החסידים' יעמול במשך השנה הקרובה על ההדרת כל השאלות ותשובות בשו"ת הנודע והמפורסם של הצמח צדק, ויוציאו לאור עולם בסדרת ספרים, בעיטורים של מ"מ וציונים, והוספות רבות וחשובות
כתב שטורעם בארה"ב
י"ג ניסן ה'תשע"ה, יום הסתלקותו של כ"ק אדמו"ר הצמח צדק נ"ע, הוא פתיחת שנת הק"ן להסתלקות. זכורה לכולם שנת הק"ן להסתלקות כ"ק אדמו"ר הזקן נ"ע זקינו של בעל ההילולא, ובמשך שנת ה'תשכ"ב - ה'תשכ"ג עורר על כך הרבי רבות הן בעת ההתוועדויות, הן במכתבים רבים שהריץ לגדולי תורה ולפשוטי עם, והמריץ את כולם בעשייה ברוח תורתו ומשנתו של בעל ההילולא.

בהנהלת הוצאת הספרים קה"ת, החליטו לממש את רצונו הק' של הרבי, ולעשות 'שטורעם' מתאים גם משנת הק"ן להסתלקותו של הצמח צדק. בהמשך להדפסת הסט המלא של ספרי 'אור התורה' בשנה האחרונה, עוסקים כעת במרץ בהדפסה של הסט הגדול 'ספר הליקוטים - דא"ח', ובעז"ה אחרי חג השבועות יהיה ניתן לקבל את הסטים, במיוחד אלו שהזמינו מראש בהשתתפות מיוחדת בהדפסה.

אולם גולת הכותרת היא הבשורה החדשה עליה אנו מדווחים היום בפרסום ראשון:

מערכת 'אוצר החסידים' המכילה צוות מורחב של אברכים תלמידי חכמים מופלגים, בקיאים ומעיינים נפלאים בתורתם של רבותינו נשיאינו, תורת הנגלה שלהם ותורת החסידות שלהם, תתגייס לעריכה מחודשת של השו"ת הנודע ומפורסם לתהילה של כ"ק אדמו"ר הצמח צדק.

כל השאלות ותשובות, והחידושים ופסקי ההלכה, יעברו עריכה, פיסוק וחלוקה לקטעים, הוספת מראה מקומות, ציונים למקורות נוספים וספרים אחרים הדנים בתשובות ובחידושים הרבים שיש בספר זה.

על פי התוכנית שנהגתה במספר אסיפות שנערכו לאחרונה, הכרך הראשון של הפרויקט החדש והשאפתני הזה, יופיע אי"ה לקראת י"ג ניסן ה'תשע"ו, יובל הק"ן להסתלקות, ובהמשך יופיעו שאר הכרכים של הסדרה.

שטורעם ימשיך ללוות את הפרוייקט המיוחד.
י"ד בניסן תשע"ה