י' שבט: נותנים מתנה לרבי!
מערכת שטורעם

לרגל יום הבהיר י' שבט, מתגייסים כל חסידי חב"ד, בהוראת הרבי, לסייע לרשת 'אהלי יוסף יצחק' ברישום ילדים למוסדות החינוך, בפעולות חינוכיות ועוד.

מקליקים כאן ו'פורשים' את ה'רשת' של הרבי לילדים נוספים!

י"ב בשבט תשע"ה