'הכנסת ספר תורה' מטוניס, על ידי הרבי עצמו בערב שבת
'הכנסת ספר תורה' מטוניס, על ידי הרבי עצמו בערב שבת צילום: ארכיון שטורעם
ס"ת שהכניס הרבי ל-770 ביטל את הגזירה בתוניס

השיחה המפתיעה שאמר הרבי על מילות הפסוק בפרשת השבוע 'לקוח את ספר התורה הזה', לרגל ספר התורה מיוחד שהגיע מתוניס עם אשת השליח הרב ניסן פינסון ● הכניסה של הרבי לזאל הגדול של 770 שהיה שומם כמעט עם ספר התורה, ומי היה לבסוף החזן בתפילת מנחה בערב שבת קודש לפני 45 שנה בדיוק? ● הסיפור השמיימי מאחורי ספר התורה שהציל גזירה חמורה על הקהילה היהודית ומוסדות חב"ד במדינת תוניס ● וגם: הצ'ק שהרבי שלח בסכום של "מבצע מצוה" (343 דולרים) עבור פעילות ה'טנקים' שהחלה בחודש תמוז ה'תשל"ד ● שטורעם מתכבד להגיש לאנ"ש והתמימים, את התוועדות ש"פ נצבים-וילך ה'תשכ"ט, באדיבות מכון ההו"ל של 'ועד הנחות בלה"ק'
כתב שטורעם בארה"ב

בשנים האחרונות פורסמו בשטורעם תמונות נדירות, בהם נראה הרבי מקיים 'הכנסת ספר תורה' ביום שישי אחר חצות, כשבית המדרש ריק כמעט לחלוטין, באחת מהם נראה הרבי נכנס ל'זאל הגדול' כשבידו ספר תורה, בשנייה נראה הרבי מכניס את ספר התורה לארון הקודש בחזית בית המדרש של 770.

בעקבות ההו"ל (על ידי ועד הנחות בלה"ק) של השיחות בעת ה'התוועדות' שהתקיימה למחרת, בשבת קודש פרשת נצבים וילך, לפני 45 שנה בדיוק, במהלכה התייחס הרבי למאורע בהרחבה, וביאר עניין שלם סביבו, אנו מביאים את הסיפור המלא.

הרבי מבטל את הגזירה

בראיון מיוחד שהתפרסם בזמנו במוסף 'והגדת לבנך' בשבועון כפר חב"ד, שוחחו השליח הרב ניסן פינסון ובנו השליח הרב יוסף יצחק פינסון, ובין הדברים סיפרו את המעשה המופלא הבא, שעליו נסובה השיחה בהתוועדות המוגשת כאן.

הבן, הרב יוסף יצחק פינסון:

אולי הגיע הזמן שאודה ואתוודה ברבים, שבגללי בוטלה פעם התוועדות מיוחדת שהרבי היה אמור לערוך לכבודך.

האב, הרב ניסן פינסון (בחיוך): "אל תיקח עליך את האשמה..."

מעשה שהיה כך היה: פעם נוצרה בעיה גדולה שהעיקה על כלל יהדות תוניס – חל איום ממשי של סגירת כל מוסדותינו בתוניס, גזירה שבעקבותיה היינו עלולים להיות מגורשים מתוניס לצמיתות! כשהודענו על כך לרבי, ביקש שקהילת תוניס תשלח אליו ספר-תורה ובזכות זה תתבטל הגזירה.

באותם ימים השלטונות מנעו ממני את היציאה מתוניס, ולכן נסעתם אל הרבי עם ספר-התורה אמא ואתה. כשהגעתם לניו-יורק התלווה אליכם הדוד, אחי, הגבאי הראשי של 770, הרה"ח יהושע ע"ה, בעת שנכנסתם אל הרבי.

"הרבי אמר לכם שתחילה יש להגיה את הספר ולוודא ש'פצוע דכא' כתוב באל"ף כמנהגנו, ושאותיות שי"ן בספר הן בעלות עוקץ ולא בסיס רחב, ואחר-כך יוכנס הספר לארון-הקודש ב-770. הרבי ביקש שהכול יתבצע בחשאיות (ולכן הדבר התבצע בערב שבת קודש), 'ומחר', הוסיף הרבי, 'אקבל 'עלייה' בספר הזה ואז יהיה בסדר בתוניס'. הרבי גם הודיע לנו שבאותו יום הוא יאמר מאמר דא"ח בפני הציבור.

"הרבי הורה שאחי יהושע יכניס את ספר-התורה לחדרו הק' ובמעמד השתתף גם הרה"ח בנימין ע"ה גורודצקי. היה שם אדם שהיה בעל 'חיוב' וניגש אל התיבה לתפילת מנחה. הרבי שלח את הרב חודוקוב להודיע לו שיוותר הפעם לטובת אחי ר' יהושע שייגש אל התיבה (אחר-כך הרבי ביקש את סליחתו של הלה, והוסיף: 'מן הסתם תצליח למצוא כאן מניין אחר').

"אחרי תפילת מנחה שהה הרבי זמן ממושך עם הספר בחדרו. מאוחר יותר [לפי היומן של המזכיר הריל"ג שמובא לקמן, קודם ירד הרבי עם ספר התורה והכניסו לארון הקודש, ותפחת המנחה התקיימה לאחר מכן. המערכת] יצא הרבי עם הספר, והכניס אותו בעצמו לארון-הקודש. אתה, כך סיפרת לנו, יום לפני כן גילית את הסוד בפני אחד מחבריך, ולמחרת כבר היה 770 מלא בחסידים. מאחר שהרבי רצה שהעניין כולו יתבצע בחשאי, אמר הרבי שבמקום המאמר הוא יאמר למחרת שיחה בעניין זה. למחרת בשבת קודש אמר הרבי מאמר הקשור בעניין וגם שיחה על דברי המדרש שהובאו ברש"י, ש'אחד גולה לברבריא ואחד גולה לסמטריא' (וכידוע, תוניס היא "ברבריא" של המדרש...).

"אין צורך להוסיף שעם סיומו של אותו מעמד שמימי, התבטלה הגזירה הקשה".


לשלימות הענין, אנו מפרסמים קטע מיוחד מתוך יומנו האישי של המזכיר הרב יהודה לייב גראנער שיחי' מאותה תקופה:

ו' כ"ב אלול

כ"ק אד"ש בא בשעה 11:30, עסק בכתיבת המראי מקומות, וביקש למהר בזה.

בשעה 5:15 נכנס ר' יהושע פינסון עם ספר תורה שהביאה גיסתו מרת פינסון תחי' מטוניס מתנה לכ"ק אד"ש, כ"ק אד"ש היה לבוש בלבושי שבת וקיבל הספר תורה – יחדיו נכנסו ר' בנימין אליהו גאראדעצקי ור' מיכאל ליפסקער ואחריהם מרת פינסון עם בקבוק יי"ש שהניחה על השולחן.

אח"כ ירד כ"ק אד"ש לבית המדרש כשהספר תורה בידו, ורבא"ג פתח הארון קודש וכ"ק אד"ש הכניס זה לארון קודש. אחרי זה מנחה – כ"ק אד"ש הורה שא' מבני המשפחה יתפללו מנחה לפני העמוד.

- א' ירד כבר לעמוד (פישר. שהיה חיוב) וכ"ק אד"ש אמר לו "בטח וועט ער קיין פאריבל נישט האבען" -

אחרי מנחה מסר ע"י חודקוב שרבא"ג ורמ"ל יכניסו אליו בקבוק יי"ש אחרי קבלת שבת וערבית, וכן עשו.

אחר מזמור שיר ליום השבת – אמירת עד לאורך ימים. וכן כל הקדישים במשך תפלות השבת.

שבת פ' נצבים וילך כ"ג אלול

התוועדות קודש, הביא מחדרו ה' בקבוקי יי"ש, אחרי המאמר מזג מכל בקבוק לכוס שלו ואח"כ מכוס שלו לכל בקבוק ומסר א' לרי"פ א' לרבא"ג, לרמ"ל, לרא"פ וא' לרש"ל ולכל אחד אמר לחלק קצת ולהחזיר לו הבקבוק וכן עשו.

ומהחמשה עשה ג' ואחרי ההתוועדות מסרם לחדקוב שיכניסם לחדרו.

בסוף ההתוועדות נגנו ופרצת ועמד לרקוד, אחרי ברכה אחרונה התחיל כי בשמחה, אחרי מנחה התחיל אנא עבדא.

במוצש"ק בא בשעה 12:50 וביקש שרא"פ ורממ"פ יכנסו ומסר להם בקבוקי יי"ש – לרא"פ עבור אה"ק ולרממ"פ עבור הרוסישע אידן.

סליחות בשעה 1. אחרי סליחות צווה לנגן רחמנא.

להורדת הקובץ בגירסת הדפסה - לחצו כאן


כ"ד באלול תשע"ד
 
 
 
 
הרבי נכנס ביום שישי אחר חצות לבית הכנסת הריק, ובידו ספר התורה ששלח הרב פינסון
הרבי נכנס ביום שישי אחר חצות לבית הכנסת הריק, ובידו ספר התורה ששלח הרב פינסון
 
הרבי מכניס את הספר החדש לארון הקודש, לידו נראה עומד הרב בנימין גאראדעצקי
הרבי מכניס את הספר החדש לארון הקודש, לידו נראה עומד הרב בנימין גאראדעצקי