הרב דרוקמן שי' עם האדמו"ר זצ"ל
הרב דרוקמן שי' עם האדמו"ר זצ"ל
האדמו"ר שמסר שיעור תניא יומי

במוצש"ק הסתלק כ"ק האדמו"ר מקרטשינף-סיגעט זצוק"ל. היה מעריץ גדול של הרבי זי"ע. מקורבו הרב דרוקמן בשיחה ל'שטורעם' (בארץ)
מערכת שטורעם

במוצש"ק הסתלק כ"ק האדמו"ר מקרטשינף-סיגעט הרה"צ רבי צבי הירש רוזנבוים זצוק"ל מזקני האדמורי"ם בדורנו. הרה"צ זצ"ל נודע כעובד ה' מנעוריו, וכמעריץ גדול של הרבי זי"ע.

בשעתו הוא הושפע רבות מהמשפיע ר' ניסן נעמענוב ע"ה, ולאחר שנוכח לדעת כי ר' ניסן מקושר לרבי פעל הדבר עליו שגם הוא ידבק באורו הגדול של נשיא דורנו.

אורו של האדמו"ר זצ"ל שהתגורר בשנים האחרונות בירושלים האיר שנים רבות בקרית אתא, שם הוא הקים ישיבה חסידית. פרט מעניין שעל קיר בית המדרש של הישיבה תלוי היה שלט עם "רשימת מייסדי הישיבה" ובראשם: רבינו נשיאנו זי"ע ביחד עם האדמו"ר רבי יואל מסטמאר זצ"ל.

האדמו"ר מקרטשינף- סיגעט הקפיד למסור דבר יום ביומו שעור תניא לשומעי לקחו וזאת עפ"י בקשת הרבי זי"ע.

הוא זכה להיות ביחידות אצל הרבי וזכה לקירוב גדול, ולאחרונה היה משתטח תדיר על ציונו הק' של הרבי. דרושי התורה שלו היו מיוסדים רבות על תורת חב"ד.

רבה של קרית מוצקין הרב דרוקמן שליט"א היה מיודד עם האדמו"ר הזצ"ל במשך עשרות שנים וזכה לשמוע ממנו רבות על קשריו הרגשיים העמוקים עם הרבי וחסידות חב"ד. יבלטו"א הרב דרוקמן אף שהה במנין שנכח ליד מיטתו בזמן הסתלקותו לקול זעקת "שמע ישראל" ביחד עם בניו הרבנים הצדיקים, חתנו האדמו"ר מביאלא והאדמורי"ם מקרטשינף מרחובות וקרית גת.

הרב דרוקמן מספר כי בשעה שניכנס האדמו"ר מקרטשניף-סיגעט זצוק"ל לרבי זי"ע הוא שאל את הרבי איזה עניינים להזכיר תחילה: האם ענייניו הפרטיים, או ענייני הכלל? על כך ענה לו הרבי זי"ע: נאמר בפסוק: "לעשות משפט עמו ומשפט עמו ישראל" - מכאן שצריך להזכיר תחילה את ענייניו האישיים...

האדמו"ר המנוח זצוק"ל היה שריד חרב ממחנות ההשמדה אוישביץ ובוכנוולד וכאן באה"ק הקים את חצרו במסירות נפש גדולה בדרך אבותיו הק' לבית קרטשינף ונדבורנא, תוך שהוא נודד מעיר לעיר ומכפר לכפר על מנת לקרב ליבם של ישראל אל אביהם שבשמים.

נוסף על ספרי חידושי תורה ודרושים שהוא כתב, הוא כתב גם ספר - מנהגי סבו הרה"ק ר' אליעזר זאב (וולף) הי"ד מקרטשינף בשם "פענח רזא". ספר זה מאוזכר רבות בהקשר למנהגי חב"ד, באשר מנהגים רבים המוזכרים בספר זה זהים למנהגי חב"ד.

לפני שבועיים עבר ניתוח שממנו לא התאושש. לפני כניסתו לחדר הניתוח ביקש נכדו שיבלטו"א להתברך ממנו, והוא בירכו בזה הלשון: "יהי ה' אלוקינו עמנו כאשר היה עם אבותינו".

הלוייתו היום יום ראשון בשעות הצהרים מבית מדרשו ברחוב אבינועם ילין בירושלים.

תנצב"ה.

בתמונה: האדמו"ר זצוק"ל בסוד שיח עם יבלטו"א הרב דוד דרוקמן שליט"א.

ט"ז באייר תשס"ו
הרב דוד דרוקמן שי' עם האדמו"ר זצ"ל
הרב דוד דרוקמן שי' עם האדמו"ר זצ"ל
 
 
 
תגובות
5
1. הרבי הכ"מ
הרבי דבוק בספר התניא מאז בחרותו. עוד בבית סבו בסיגעט היה נותן שם שיעור בספר הק' הזה. אין יום שהיה מפספס זאת , הרבי מסביר בשיעור את דברי רבינו הזקן בבהירות רבה בצורה שאולי אתם לא מכירים. הוא מסביר דברים עליוניים שרבינו הזקן כתב. ומעשה מרכבה וכו'.(יש לי קלטות)

הוא היה קשור מיכתבית עם רבינו הריי"צ זיע"א , אך לא ידוע לי מה היה הקשר עם הרבי רמ"מ זיע"א.

כל לילה כשהרבי שליט"א היה הולך לישון היה שומע קלטת מגדולי הדור הקודם. ורק משלושה . מהרבי זיע"א, מהרבי מקלוזנבורג, ומרבי יענקל'ה זיע"א מאנטוורפן זיע"א.

הוא מאוד אוהב לשמוע את דברי הרבי זיע"א בהתוועדויות.

לאחר שהרבי נפטר אמר רבינו שליט"א " ווי לענג ר' מנחם מנדל הוט גילייבט איך אויב נישט גיבייסט ווער איז הגראסרע חסידישע איד. אובר יאצט ... (כל זמן שהרבי היה חי לא ידעתי מי יותר חסידישע איד. אך כעת אני נשארתי...)
ט"ז באייר תשס"ו
2. ירד דודי לגנו...
חסידים מספרים:

פעם עברה על חסידות גור תקופה קשה, בה נלקחו בחטף תוך זמן קצר מספר אברכים בני עליה.זו ההיתה תקופת שבר מאין כמוה.

באחת הלוויות, לאחר סתימת הגולל, הסתובב לקהל כ"ק האדמו"ר בעל ה"לב שמחה" מגור זיע"א (ידידו הנאמן של רבינו נשיאנו זיע"א), שהיה נוכח באותה לוויה והפטיר בשנינות שהייתה כה אופיינית לו, כלפי הקהל:
"תחטאו, תחטאו, הקב"ה לוקח רק את הטובים"...

- - - אכן, הקב"ה לוקח רק את הטובים!!!
ט"ז באייר תשס"ו
3. חשיפה????
באתר סמוך גנבו את הידיעה שלכם והפכו את זה ל"חשיפה"...
ט"ז באייר תשס"ו
4. גם האדמו"ר מבישטינא שליט"א
גם האדמו"ר מבישטינא שליט"א שהוא שאר בשרו של הרה"צ זצ"ל היה ע"י מיטתו בעת הפטירה.


יצויין כי האדמו"ר מבישטינא רבי בעריש לייפר שליט"א מחשיב עצמו חסיד של הרבי נשיא דורנו.
ט"ז באייר תשס"ו
5. אני זכיתי ללמוד תניא
מכ"ק האדמור קשה לי לכתוב את המילה הנוראה...
כולי רועד מהכתיבה כאן שהייתי אצלו בישיבה תמיד הית שומע את השיעורים של תניא ואיך שכ"ק היה מסביר את זה ....
החותם בצער ובבכי
תלמיד מהישיבה
ט"ז באייר תשס"ו