מתפללים בחדר הרבי, היום
מתפללים בחדר הרבי, היום צילום: מאיר אלפסי, שטורעם
בקודש פנימה ● השלוחים בחדרו של הרבי

רגע לפני התמונה המרכזית, חייליו של הרבי נשאו תפילה בחדרו הק' של הרבי להצלחה בשליחות
צוות שטורעם בכינוס השלוחים
רגע לפני התמונה המרכזית, חייליו של הרבי נשאו תפילה בחדרו הק' של הרבי להצלחה בשליחות.
א' בכסלו תשע"ב